BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

جامبىل وبلىسىندا قاتەرلى ىسىكتەن قايتىس بولعاندار سانى ازايدى

جامبىل وبلىسى اكىمدىگى ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ «وڭىرلىك كوممۋنيكاسيالار قىزمەتىندە» وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى مارات جۇمانقۇلوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ٴباسپاسوز كونفەرەنسياسى ٴوتتى، دەپ حابارلايدى ۆaq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

مارات سەيىتبەك ۇلى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ 2018 جىلدىڭ ٴى جارتىجىلدىعىندا اتقارعان جۇمىسى تۋرالى باياندادى.

بۇگىنگى تاڭدا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋدىڭ 2016-2019 جىلدارعا ارنالعان «دەنساۋلىق» باعدارلاماسى ٴوز جالعاسىن تاۋىپ، ىسكە اسىرىلۋدا.

2018 جىلدىڭ 6 ايىندا نارەستە ٴولىم-جىتىم كورسەتكىشى 1000 ٴتىرى تۋعانعا شاققاندا 8،7 پايىزعا تومەندەپ، 7،ٴ3-تى قۇراپ وتىر (2017 ج 7 ايى – 8،0; 2018 جىلدىڭ 7 ايى-7،3).

وبلىستا كۇن سايىن 77 استام، اي سايىن 2000-2400 دەن اسا ٴسابي دۇنيەگە كەلەدى. تۋۋ كورسەتكىشى 2016-2017 جىلدارى وڭ ناتيجە بەرمەسە، 2018 جىلدىڭ 6 ايىن وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا تۋۋ كورسەتكىشى 263-كە ٴوستى. ەلىمىزدە ٴسابي ٴولىمىن ازايتۋعا باعىتتالعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە سالماعى 500 گرامم جانە ودان اساتىن شالا تۋعان بالالار ٴومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك الدى. 5 جىلدا سالماعى 1500 گراممعا دەيىنگى ساناتتاعى بالالاردىڭ تىرشىلىككە قابىلەتتىلىگى جاقسارۋدا. دامۋدىڭ ٴتۋابىتتى كەمىستىكتەرىن ۋاقىتىلى انىقتاۋ ٴۇشىن گەنەتيكالىق جانە ۋلترادىبىستىق سكرينينگ جاسالادى. پەرزەنتحانا دەڭگەيىندە نارەستەلەردىڭ ەستۋ قابىلەتى كەمىستىكتەرىن انىقتاۋ بويىنشا سكرينينگ ەنگىزىلگەن.

"بۇگىنگى كۇنگە ەمدەۋ-الدىن الۋ ۇيىمدارىندا 2446 دارىگەر، 9837 ورتا بۋىن قىزمەتكەرلەرى جۇمىس اتقارۋدا. دارىگەرمەن قامتاماسىز ەتىلۋ 10 مىڭ ادامعا شاققاندا 21،9، ورتا بۋىن قىزمەتكەرلەرىمەن - 88،0 پايىزدى قۇرادى، - دەپ ٴسوزىن اياقتادى م.جۇمانقۇلوۆ.

سونىمەن قاتار الداعى ۋاقىتتا، ەلىمىزدىڭ ورنىقتى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ ٴۇشىن حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋ قاجەت. قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتىپ،اۋرۋلاردىڭ پروفيلاكتيكاسىن جانە باسقارۋدى جەتىلدىرۋدى دامىتۋ. قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋ بويىنشا كەلەسى ٴىس-شارالار اتقارىلۋدا.

1.جاپپاي سپورت ٴىس-شارالارىنا حالىقتى تارتۋ جۇرگىزىلۋدە.

2. مەكتەپتەردە ٴبىرىڭعاي تاماقتانۋ ستاندارتتارى ەندىرىلۋدە، گازدالعان، ٴتاتتى سۋسىندارعا تيىم سالىندى.

3. يممۋنداۋمەن قامتۋ كورسەتكىشى وبلىستا 95،2% قۇرادى (ددۇ ۇسىنىمى 95% كەم ەمەس).

وسى جىلدىڭ 1 جارتىجىلدىعىندا سكرينيگپەن 442238 (52،6%) ادام قامتىلىپ، 26537 (6%) ادامنىڭ اۋرۋى انىقتالىپ، 16441 ادام (62%) ديسپانسەرلىك تىزىمگە الىندى.

قوعامدىق دەنساۋلىقتى دامىتۋ بويىنشا وبلىستا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا سۋيسيدتىڭ الدىن الۋ بويىنشا جول كارتاسى ەنگىزىلدى. 15-17 جاستاعى بالالار اراسىندا سۋيسيد دەڭگەيى 2،1 قۇراپ بىلتىرعى جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 66% تومەندەدى.

بيىل تاراز قالاسىندا 1 جاعداي تىركەلسە، 2017 جىلدىڭ 6 ايىندا 3 جاعداي تىركەلگەن بولاتىن.

«ديپلوممەن اۋىلعا!» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە بۇگىنگى كۇنگە، وبلىسىمىزعا 21 جاس مامان كەلىپ جۇمىس اتقارۋدا، ونىڭ ىشىندە 18 جاس مامان اۋداندارعا ورنالاستىرىلدى. 2018 جىلى جاس مامانداردى تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن 64 مامانعا 800،0 مىڭ تەڭگە كولەمىندە اقشالاي كومەك ٴبولىندى، كومەكتىڭ جالپى سوماسى – 51 200 000 تەڭگە. قازىرگى تاڭدا اتالعان الەۋمەتتىك كومەك 16- جاس مامانعا بەرىلدى. سارىسۋ اۋدانىنا كەلگەن 5 جاس مامان جانە جۋالى اۋدانىنا كەلگەن 1 جاس مامان قىزمەتتىك پاتەرمەن قامتاماسىز ەتىلدى.

تۇرعىن ٴۇي ساتىپ الۋ نەمەسە سالۋ ٴۇشىن الەۋمەتتىك قولداۋ – ٴبىر مىڭ بەس ٴجۇز ەسەلىك ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن اسپايتىن سومادا بيۋدجەتتىك كرەديتپەن 3 - مامان جۋالى-1 جاس مامان قامتاماسىز ەتىلدى.رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن جەتپىس ەسەلىك ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە تەڭ سومادا كوتەرمە جاردەماقى شۋ اۋدانىنىڭ 1 جاس مامانىنا بەرىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي