BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ونكولوگيالىق دارىلەردىڭ نەلىكتەن جەتپەي قالعانى بەلگىلى بولدى

قالامىزدا بيىل ونكولوگيالىق اۋرۋ دەرتىنە شالدىققاندار سانى وسۋىنە بايلانىستى ونكولوگيالىق دارىلەردىڭ جەتىسپەۋى تۋىندادى. بۇل جايىندا الماتىقالاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرجان يسابەكوۆ بريفينگ بارىسىندا ٴمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

جيىن بارىسىنادا ن. يسابەكوۆ دارى-دارمەككە الدىن الا تاپسىرىس بەرىلەتىندىگىن جانە بيىل ناۋقاستاردىڭ كۇرت كوبەيۋىنە بايلانىستى دارىلەر كەشىگىپ كەلىپ جاتقانىن جەتكىزدى.

«كەشە ونكولوگيالىق ناۋقاستارعا ٴدارى جەتىسپەيدى دەگەن ماسەلە تۋىندادى. ول ٴبىر عانا ٴدارى بويىنشا ورىن الدى. ياعني گەرسەپتين ٴدارىسى جايىندا. جالپى قالادا قانشا ناۋقاس بار سول بويىنشا دارى-دارمەككە الدىن الا تاپسىرىس بەرىلەدى. بۇل ماسەلە قالامىزدا بيىل ٴسۇت بەزى وبىرى اۋىرۋىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى تۋىندادى»، -دەيدى ول.

سونداي-اق ول، ٴقازىر سك فارماسەۆتيكا كومپانياسىمەن بۇل ماسەلە شەشىمىن تاۋىپ، جاقىن ۋاقىتتا دارىلەر جەتكىزىلەتىنىن جەتكىزدى. جالپى بيىل الماتى قالاسىندا ونكولوگيالىق اۋرۋعا شالدىققان ناۋقاستارعا قىزمەت كورسەتۋگە 3،2 ملرد تەڭگە بولىنگەن.

«وسى جىلدىڭ سوڭعى 9 ايىنىڭ قورتىندىسى بويىنشا قالامىزدا 5426 ايەل ٴسۇت بەزى وبىرى دياگنوزىمەن تىركەلدى. بۇل وتكەن جىلعىمەن سالىستىرعاندا 5 % جوعارى. سونداي-اق ٴسۇت بەزى ىسىگى اۋرۋى ٴبىرىنشى ورىنعا شىعىپ وتىر جانە بۇل ۇلكەن الاڭداۋشىلىق تۋدىرۋدا. بۇل اۋرۋ ٴتۇرىنىڭ بەلەڭ الۋىنا بايلانىستى قوسىمشا قارجىلاندىرۋعا تاپسىرىس جاسالعان. ٴقازىر بۇل ماسەلە شەشىمىن تابۋدا. ٴدارىنىڭ كەشىگىپ جەتۋىنە بايلانىستى ونكولوگيا ينستيتۋتى مەن قىزىلوردا وبلىسىنان قارىزعا وسى گەرسەپتين ٴدارىسىن الدىردىق»، -دەيدى الماتى قالاسى ونكولوگيالىق ورتالىقتىڭ باس دارىگەرى نۇرسۇلتان يزباعامبەتوۆ.

جيىن بارىسىندا ول، ايەلدەر اراسىندا ٴورشىپ وتىرعان بۇل اۋرۋ ٴتۇرى بويىنشا كەشەندى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقاندىعىن ايتتى. 15 قىركۇيەكتەن باستاپ قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ٴار سەنبى كۇنى كەز-كەلگەن ايەل اتالعان ورتالىقتان تەگىن تەكسەرىستەن وتە الادى.

سك فارماسيا كومپانياسى قىركۇيەك ايىنا جاسالعان تاپسىرىستى كەلەسى اپتانىڭ سوڭىندا جەتكىزەمىز دەپ وتىر.

«ٴبىزدىڭ كومپانيا دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا دارى-دارمەك جەتكىزۋمەن اينالىسادى. 2018 جىلعا الماتى قالاسى ونكولوگيالىق ديسپانسەرى 2 ملرد تەڭگەگە تاپسىرىس بەرگەن. قازىرگى تاڭدا 1،7 ملرد تەڭگەنىڭ تاپسىرىسى ورىندالدى. ناقتى گەرسەپتين دارىسىنە كەلسەك، ول كەستە بويىنشا قىركۇيەك ايىندا جەتكىزىلۋ كەرەك بولاتىن، ول ەلگە جەتكىزىلگەن، ٴقازىر سەرتيفيكاتتاۋدان ٴوتىپ جاتىر، 20 قىركۇيەكتە ونى جىبەرۋ باستالادى»، -دەيدى سك فارماسيا كومپانياسىنىڭ الماتىداعى وكىلى ناتاليا زەلەنسكايا.

ۇلكەن داۋ تۋدىرعان گەرسەپتين ٴدارىسىنىڭ 75 داناسى ايسايىن قالاعا جەتكىزىلەدى ەكەن. ونىڭ ٴبىر داناسى 300 مىڭ تەڭگە تۇرادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي