BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 379.36 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 424.47 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

«نۇرلى جول» اياسىندا 3 مىڭعا جۋىق سۋمەن جابدىقتاۋ جەلىسى جوندەلگەن

فوتو: Baribar.kz

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. بۇل جونىندە كەزەكتى ۇكىمەت وتىرىسىندا 2015-2019 جىلدارعا ارنالعان «نۇرلى جول» ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا بايانداعان قر ينۆەستيسيالار جانە دامۋ ٴمينيسترى جەڭىس قاسىمبەك مالىمدەدى.

«سۋ كولىگى سالاسىندا قۇرىق پورتىنىڭ دامۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلاۋدا. قۋاتتىلىعى 4 ملن توننا بولاتىن تەمىرجول تەرمينالى جانە قۋاتتىلىعى 2 ملن توننا بولاتىن اۆتوموبيل بايلانىسى ىسكە قوسىلدى. ناتيجەسىندە، اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتى 19 ملن 500 مىڭ توننادان 25،5 ملن تونناعا دەيىن ارتتى»، - دەدى قاسىمبەك.

ۇسىنىلعان مالىمەتكە سايكەس، بۇگىنگى كۇنى قۇرىق پورتىنىڭ جاڭا پارومدىق تەرمينالى ارقىلى حالىقارالىق ترانسكاسپييلىك باعىت اياسىندا 23 مىڭنان استام ۆاگون مەن اۆتوكولىك نەمەسە شامامەن 3 ملن تونناعا جۋىق جۇك تاسىمالدانعان.

«مەملەكەتتىك باعدارلاما اياسىندا بيىل بارلىق باعىتتار بويىنشا 20 فۋتتىق ەكۆيۆالەنت 536 مىڭ ترانزيتتىك كونتەينەر تاسىمالداۋ جوسپارلانعان. بيىل 10 ايدا قازاقستان ارقىلى وتكەن كونتەينەرلىك تاسىمالدار كولەمى 411،5 مىڭ جيىرما فۋتتىق ەكۆيۆالەنت كونتەينەردى قۇرادى، بۇل وتكەن جىلعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاند 49% ارتىق. كونتەينەر سانى بويىنشا قىتاي – ەۋروپا – قىتاي باعىتىنا جىل سايىن ەكى ەسە ٴوسىم قامتاماسىز ەتىلۋدە. بۇل باعىت بويىنشا بيىل 10 ايدا اتالعان كورسەتكىش 235،5 مىڭ جيىرما فۋتتىق كونتەينەردى قۇرادى. بۇل وتكەن جىلعى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 54% ارتىق»، - دەدى مينيستر.

ونىڭ ايتۋىنشا، بيۋدجەت جۇكتەمەسىن تومەندەتۋ ماقساتىندا جىلۋمەن، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ تارتۋ جەلىلەرى جۇيەلەرىن جاڭعىرتۋ سالاسىندا بيۋدجەتتىك كرەديتتەۋ جانە سۋبسيديالاۋ مەحانيزمدەرى ىسكە اسىرىلۋدا.

«2015-2018 جىلدارى 404 جوبانى ىسكە اسىرۋعا 230،1 ملرد تەڭگە ٴبولىندى. ونىڭ ىشىندە 195،5 ملرد تەڭگە يگەرىلدى. 3 478،6 شاقىرىم جىلۋمەن، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ تارتۋ جەلىلەرىن، 29 قازاندىق پەن 95 باسقا دا نىساندارسالۋ جانە قايتا جاڭعىرتۋ جوسپارلانۋدا. مەملەكەتتىك باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ كەزەڭىندە 2015 جىل مەن 2018 جىل ارالىعىندا 2 982 شاقىرىم جىلۋمەن، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ تارتۋ جەلىلەرى مەن 24 قازاندىق، 71 بىرلىك باسقا دا نىساندار سالىندى جانە قايتا جاڭعىرتىلدى»، - دەپ ەسەپ بەردى يدم باسشىسى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي