BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

تۇركياداعى قازاق ستۋدەنتتەرى تاۋەلسىزدىكتى قالاي مەرەكەلەدى؟

ەلىمىز بابالار قانىمەن، انالار جاسىمەن قول جەتكىزگەن تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 25 جىلدىعىن اتاپ وتۋدە. اتا-بابالارىمىز عاسىرلار بويى ارمانداپ كەلگەن ەگەمەندىگىمىز ٴاربىر قازاق ٴۇشىن قاستەرلى ەكەنى داۋسىز. وسىعان وراي ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە مەرەكەمىز ۇلكەن قۋانىشپەن، ەرەكشە ىقىلاسپەن اتالىپ وتىلۋدە.

ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىق مەرەكەسىن تۇركياداعى قايسەري قالاسى حاسەكي جوعارعى مامانداندىرىلعان ٴدىني وقۋ ورنىندا وقيتىن ٴبىر توپ قازاق ستۋدەنتتەرى دە اتاپ ٴوتتى. اتالمىش وقۋ ورنىندا وقيتىن 26 قازاق ستۋدەنتتەرى مەن قايسەري قالاسىنىڭ وزگە دە وقۋ ورىندارىندا ٴبىلىم الىپ جاتقان قازاق ستۋدەنتتەرىنىڭ بىرىگىپ جاساعان بۇل مەرەكەلىك كەشىنە حاسەكي اكادەمياسى ۇستازدارى جانە اتالمىش قالانىڭ ٴتۇرلى مادەني قورلارىنىڭ باسشىلارى قوناققا شاقىرىلدى.

مەرەكەلىك كەشتە قازاقستان جايلى قىسقا مەتراجدى ۆيدەو كورسەتىلىپ، ارنايى شاقىرىلعان قوناقتار قازاق ستۋدەنتتەرىن مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتاپ، مۇسىلمان قازاق جۇرتىنىڭ تاۋەلسىز ەل بولىپ دامىپ كەلە جاتقانىنا قازاقتاردان كەم قۋانبايتىندىقتارىن ايتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ىستىق باۋىرمالدىقتىڭ ودان دا نىعايا تۇسۋىنە تىلەك ٴبىلدىردى. ازىمبەك قارابەكوۆ، دانيار سامەت، رومان بۇرقاش، قۇدىرەتۋللا ەرگەشوۆ، راميس شاميلوۆ، ومار سالىمبەكوۆ سىندى ستۋدەنتتەر قازاق ٴان-جىرىن تۇرىك اسپانىندا اۋەلەتىپ، ەل-جۇرتىن ساعىنعان قازاقتاردىڭ كوڭىلىن بوساتىپ، ساعىنىش وتىنا ماي قۇيا ٴتۇستى. كەشتە ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى جولىندا جانىن پيدا ەتكەن جانە تۇركيا حالقىنىڭ بىرلىگى جولىندا ايانباي كۇرەسكەن شەيىتتەردىڭ رۋحىنا قۇران حاتىم دۇعاسى باعىشتالىپ، كەش سوڭىندا 250 ادامعا اس بەرىلدى. جات جەردە جۇرسە دە اتا-بابا سالتىنا بەكەم قازاق ستۋدەنتتەرى كەلگەن قوناقتارعا سىيلىقتار بەرىپ، حاسەكي مەدرەسەسىنىڭ ديرەكتورى ابدۋلقادىر قابدان مىرزاعا ەلدەن ارنايى الدىرىلعان قۇندىز جاعالى شاپان جاۋىپ، قازاقى بورىك كيگىزدى.

وسىلايشا انادولى جەرىندە ٴبىلىم الىپ جاتقان قانداستارىمىز قازاق ەلىنىڭ ەگەمەندىگىن پاش ەتىپ، باۋىرلاس تۇرىك-قازاق جۇرتىنىڭ دوستاستىعىنىڭ ودان ٴارى دە دامي تۇسۋىنە ٴوز ۇلەستەرىن قوستى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي