BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

«ورالۋ» فيلمىنە ەلباسىنىڭ قازاقستانعا دەگەن ماحابباتى نەگىز بولدى

استانا. 9 ناۋرىز. baq.kz – بۇل جونىندە بۇگىن «ورالۋ» ٴفيلمىنىڭ تۇساۋكەسەرىنە ارنالعان قر پرەزيدەنتى جانىنداعى وكق بريفينگىندە ٴفيلمنىڭ رەجيسسەرى راشيد سۇلەيمەنوۆ ايتتى.

قويۋشى رەجيسسەر، سسەناريي اۆتورى راشيد سۇلەيمەنوۆ:
- «ورالۋ» ٴبىز ٴۇشىن ەرەكشە كينوكارتينا. ويتكەنى ول تۋعان ەلگە دەگەن ماحابباتقا، پاتريوتتىققا قۇرالعان فيلم. بۇل تۋىندىنىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە ٴبىزدى رۋحتاندىرعان نۇرسۇلتان ٴابىش ۇلى. ناقتىراق ايتسام ونىڭ ەلىنە دەگەن شەكسىز ماحابباتى. ەلباسى ايتقانداي، پاتريوت بولۋ دەگەن قازاقستاندى جۇرەگىڭدە الىپ ٴجۇرۋ. مەن وسى كينو كارتينا ارقىلى كورەرمەندەرگە ەلباسىمىزدىڭ وسى ويىن جەتكىزە الدىق دەپ سەنەمىن، - دەدى.

 
سونىمەن قاتار بريفينگ بارىسىندا ٴفيلمنىڭ باستى كەيىپكەرلەرىن سومداعان اكتەرلەر وزدەرىنىڭ رولدەرى، ٴتۇسىرىلىم الاڭىندا كەزدەسكەن قيىندىقتار، دايىندىق جونىندە ٴسوز ەتتى.

سانجار ماديەۆ:
- فيلم قالانىڭ سىرتىنداعى تۇرار اۋىلىندا ٴتۇسىرىلدى. ٴتۇسىرىلىم بارىسىندا ٴبىراز قيىندىقتار بولدى. ٴتىپتى كەيدە ٴبارىن تاستاپ كەتىپ قالعىم كەلگەن ساتتەردىڭ بولعاندىعىن دا جاسىرمايمىن. ٴبىراق نە دەگەنىمەن بارىنە شىداپ، فيلم دۇنيەگە كەلدى. ٴوزىمنىڭ رولىمە بولاشاقتىق ستۋدەنتتەرمەن ارالاسىپ، ٴوزىمنىڭ كەيىپكەرىمدى سومداۋعا سولارمەن اڭگىمەلەسە وتىرىپ دايىندالدىم.

وبوننا ەندوبۋەزە:
- ماعان فيلمگە تۇسۋگە ۇسىنىس جاساپ، سسەناريدى ۇسىنعاندا وقيعا مەنى وتە تەبىرەنتتى. كوبىنە فيلمدەردە ٴومىردى ادەمى، ٴبارى جاقسى ەتىپ كورسەتىپ قويادى عوي. ال مۇندا ولاي ەمەس، ٴبارى شىنايى قۇرىلعان. شىنىمدى ايتسام ماعان قازاقستان، اسىرەسە استانا ٴوزىنىڭ اشىق قوعامىمەن، مىقتى كوشباسشىسىمەن ۇنايدى. كوبىنە شەتەلدە بولعان كەزىمدە قازاقستان تۋرالى اڭگىمە بولا قالسا كوپشىلىك ٴبىلىپ جاتادى. ول سىزدەردىڭ مىقتى كوشباسشىلارىڭىزدىڭ ارقاسى.

ارۋجان جازىلبەكوۆا:
- ماعان سسەناريدى وقىپ شىعۋعا ۇسىنعاننان كەيىن مەن بۇل جوباعا قاتىسۋعا بىردەن كەلىسىمىمدى بەردىم. ويتكەنى ماعان بۇل وقيعا وتە ۇنادى. سەبەبى وقيعا ٴبىز بەن ٴسىزدىڭ قوعامداعى ماسەلەلەرگە، بۇگىنگى كۇنگە قۇرىلعان. ٴوزىمنىڭ ٴرولىمدى سومداۋ اسا قيىندىق تۋدىرمادى. ٴوزىم دە كەزىندە شەتەلدە ٴبىلىم الىپ قايتقان بولاتىنمىن. وتانىڭناڭ الىستا ٴومىر ٴسۇرۋ، ساعىنۋ دەگەندى جاقسى تۇسىنەمىن. جاستاردىڭ اتىنان ەلباسىمىزعا بىزگە بەرىپ وتىرعان مۇمكىندىگى ٴۇشىن، ٴبىزدىڭ جۇرەگىمىزدە ٴومىر سۇرەتىن وتانعا دەگەن ماحاببات ٴۇشىن، وسى ەل ٴۇشىن جانە قايتىپ كەلگىڭ كەلەتىن ٴۇي ٴۇشىن راحمەتىمدى ايتامىن. بۇل فيلم سىزدەردىڭ كوڭىلدەرىڭىزدەن شىعادى دەپ ويلايمىن.


ايتا كەتەيىك، «ورالۋ» كينوكارتيناسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا، «كوركەم فيلم» كينوكومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاقفيلم» اق ٴتۇسىردى.

ٴفيلمى 19 ناۋرىزدان باستاپ جالپى پروكاتقا شىعىپ، ەلىمىزدىڭ بارلىق كينوتەاترلارىنان كورسەتىلە باستايدى.

 

ا.راكيشەۆا


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي