үздік команда жаңалықтар — «Baq.kz»
Теңгенің бүгінгі бағамы жаңартылады
Астана:

ErrorException [ Notice ]: Undefined variable: news_count

APPPATH/views/tags/news.php [ 34 ]

29         </div>
30       </a>
31     <? endif;*/ ?>
32 
33     <? foreach ($news_collection as $news_item): ?>
34       <? $news_count += 1; ?>
35       <a href="<?= $news_item->view_url() ?>">
36         <div class="item">
37           <div class="image resize_news2"
38             style="background: url('<?= $news_item->file_s->html_img_url(232, 142) ?>'); background-size: cover;">
39             <div class="content">
 1. APPPATH/views/tags/news.php [ 34 ] » Kohana_Core::error_handler(arguments)

 2. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 62 ] » include(arguments)

 3. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 359 ] » Kohana_View::capture(arguments)

 4. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 236 ] » Kohana_View->render()

 5. APPPATH/views/template.php [ 227 ] » Kohana_View->__toString()

 6. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 62 ] » include(arguments)

 7. SYSPATH/classes/Kohana/View.php [ 359 ] » Kohana_View::capture(arguments)

 8. MODPATH/cms/classes/Cms/Controller.php [ 79 ] » Kohana_View->render()

 9. SYSPATH/classes/Kohana/Controller.php [ 87 ] » Cms_Controller->after()

 10. {PHP internal call} » Kohana_Controller->execute()

 11. SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client/Internal.php [ 97 ] » ReflectionMethod->invoke(arguments)

 12. SYSPATH/classes/Kohana/Request/Client.php [ 114 ] » Kohana_Request_Client_Internal->execute_request(arguments)

 13. SYSPATH/classes/Kohana/Request.php [ 997 ] » Kohana_Request_Client->execute(arguments)

 14. DOCROOT/index.php [ 118 ] » Kohana_Request->execute()

Environment