Жаңалықтар. Қазақстанның соңғы жаңалықтары — «Baq.kz»
Теңгенің бүгінгі бағамы жаңартылады
Астана:

Аймақтық BAQ

"Атамекен" газеті

Құрылтайшы: — Жамбыл ауданының әкімдігі. Директор-бас редактор Рәтбек Терлікбаев. Газет —2015 жылғы қарашаның 16-да Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі ,байланыс,ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы "№15705-Г" Куәлігі берілген. МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 040600, Ұзынағаш ауылы, Мақатаев көшесі, 164 "а" үй. Телефондар: бас редактор: 872770-2-44-28,бас редактордың орынбасары 2-44-29, жалпы бөлім 2-44-25, есепші 2-44-27, факс-872770- 2-44-28. Таралымы — 5300 дана.Газет аптасына бір рет — сенбі күні шығады.

Baq.kz сайтына мақалаларды салып отыратын жауапты маман Елдар Жақыпбек. Тел: 87476162985

48 01.12.2016
/
48 01.12.2016
/
1:1