BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.73 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 427.36 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.75
استانا:

اقمولانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا كۇش سالىنادى

فوتو: sputniknews.kz

اقمولا وبلىسى اكتيۆىنىڭ كەڭەيتىلگەن جينالىسىندا ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ كەزەكتى جولداۋى تالقىلانىپ، ستراتەگيالىق ماڭىزدى قۇجاتتان تۋىندايتىن ناقتىلى مىندەتتەر سارالاندى، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

وبلىس باسشىسى يندۋستريالاندىرۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە اقمولا وبلىسى يندۋستريالدى-اگرارلى ايماققا اينالىپ وتىرعاندىعىن اتاپ ٴوتتى.

«بۇگىنگى كۇنى ايماقتا ونەركاسىپ ونىمدەرى 25%، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى 15% ارتىپ وتىر. ەندىگى كەزەكتە اقمولانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا كۇش سالىناتىنىن بولادى. ەلباسى ٴوز جولداۋىندا اتاپ وتكەندەي، ەكسپورتقا نەگىزدەلگەن يندۋستريالاندىرۋ ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ باستى نەگىزىنە اينالۋى ٴتيىس. وبلىستا يندۋستريالاندىرۋ كارتاسى بويىنشا 81 جوبانىڭ 26-سى ەكسپورتقا نەگىزدەلگەن. بۇلاردىڭ بارلىعى وڭدەۋشى سەكتور سالاسىنا تيەسىلى. «كاپيتال پروجەكت»، «ٴۇشبۇلاق»، «قازگەرقۇس»، «استانا اگروپرودۋكت»، «كوكشەتاۋ مينەرالدى سۋلارى»، «كوكشە سەمەنت» جانە باسقا دا ٴىرى اتاپ وتۋگە بولادى»، – دەدى مالىك مىرزالين.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن وڭدەۋشى كاسىپورىنداردى قولداۋ ماقساتىندا الداعى ٴۇش جىلدا قوسىمشا 500 ملرد تەڭگە باعىتتالماقشى. ٴوڭىر باسشىسى وبلىستاعى ٴبىرقاتار سالى باسشىلارىنا تاپسىرما جۇكتەدى.

«كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارمالارى مەن قالا، اۋدان اكىمدەرى ينۆەستيسيا تارتۋ، باسەكەگە قابىلەتتى ٴونىم ٴوندىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى كۇشەيتۋى ٴتيىس»، – دەدى ٴوڭىر باسشىسى.

وبلىستا «بيزنەستىڭ جول كارتاسى-2020» باعدارلاماسى بويىنشا 16،5 ملرد تەڭگە بولىنگەن. 600-گە جۋىق جوبا سۋبسيديالانعان. ينفراقۇرىلىم تارتۋعا 12 ملرد تەڭگە باعىتتالىپ، 15 مىڭ جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلدى»

وسى ۋاىت ىشىندە ٴوزىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن اتالعان باعدارلاما مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن 2025 جىلعا دەيىن ۇزارتىلدى. ونى جۇزەگە اسىرۋ ٴۇشىن جىل سايىن 30 ملرد تەڭگە قاراجات بولىنەتىن بولادى.

«وبلىستا كاسىپكەرلەردىڭ سوت، پروكۋراتۋرا، اكىمدىك، مەملەكەتتىك كىرىس دەپارتامەنت باسقا دا وكىلەتتى ورگانداردىڭ ىس-ارەكەتىنە قاتىستى ارىز-شاعىمدارى كوبەيىپ كەتكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. وسى ورايدا پرەزيدەنتتىڭ بەرگەن تاپسىرماسىن تاعى دا ەستەرىڭىزگە سالامىن»، – دەدى وبلىس باسشىسى.

اكىم بيزنەستى دامىتۋ ٴۇشىن بارىنشا جاعداي جاساۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ٴوتتى.

«وبلىس بويىنشا بو جەر تەلىمدەرىنڭ كارتاسىن جاساپ، ينتەرنەتكە سالدىق. كوكشەتاۋ قالاسى بويىنشا پورتال جۇمىسىن جاقىن ارادا اياقتايمىز. ٴوز كەزەگىندە بيزنەس تە زاڭ اياسىندا جۇمىس جۇرگىزۋى ٴتيىس. كولەڭكەلى ەكونوميكامەن كۇرەس ماقساتىندا اۋدان، قالا اكىمدەرى مەملەكەتتىك كىرىس دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ سالىق جانە جالاقى تولەمىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىستاردى جالعاستىرۋىس ٴتيىس»، - دەدى ٴوڭىر باسشىسى.

اكتيۆ جينالىسىندا وبلىس اكىمى دەنساۋلىق ساقتاۋ، ٴبىلىم، تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسى، جالاقى مولشەرىن كوبەيتۋ بويىنشا تاپسىرمالار جۇكتەدى. وڭىردە وتكەن جىلدان باستاپ ورتاا جالاقى مولشەرىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.

ەل پرەزيدەنتىنىڭ كەزەكتى جولداۋى ەلدىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن كوتەرۋگە باسىمدىق بەرىلگەنىمەن ەرەكشەلەندى. تۇرعىنداردىڭ ٴال-اۋقاتى ٴومىر ساپاسىنا بايلانىستى. پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن 2019 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان ەڭ تومەنگى جالاقى ٴبىر جارىم ەسەگە ارتادى. اقمولا وبلىسىندا بيۋدجەتتىك ۇيىمداردا 58 مىڭ ادام ەڭبەك ەتۋدە.

«ورتاشا ەڭبەكاقى كورسەتكىشىن جاقسارتىپ، 12 ورىننان كورىندىك. دەگەنمەن، شەشىمىن كۇتكەن ماسەلەلەر بار. وبلىس اۋداندارىنا جاسالعان ساپارلاردا ٴبىرقاتار كاسىپورىنداردا جۇمىسشىلارعا تولەنەتىن ەڭبەكاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەردەن دە از ەكەندىگى انىقتالدى. وكىلەتتى ورگاندار وسىنداي زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا نازار اۋدارۋى ٴتيىس»، – دەدى وبلىس اكىمى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي