BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

اقمولالىق كاسىپكەرلەر «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا اتسالىسۋدا

فوتو: Автор

اقمولا وبلىسىندا «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تابىستى جۇزەگە اسىرۋعا جەكە كاسىپكەرلەر دە ۇلەس قوسۋدا. بۇل تۋرالى كوكشەتاۋدا ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ «بولاشاققا باعدار: رۋحاني جاڭعىرۋ» ماقالاسىنىڭ جاريالانعانىنا ٴبىر جىل تولۋىنا وراي وتكىزىلگەن عىلىمي-ادىستەمەلىك كونفەرەنسيادا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى اينا ٴمىسىرالىموۆانىڭ ايتۋىنشا، وڭىردە «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋدا. وعان جەكە كاسىپكەرلەر دە زور ۇلەس قوسۋدا.

«اقمولا وبلىسىندا الەۋمەتتىك باعىتتاعى جەكە باستامالاردىڭ شەڭبەرىندە 34 ٴىس-شارا جوسپارلانعان، جەكە ينۆەستورلارمەن الەۋمەتتىك نىساندار قۇرىلىسى بوي كوتەرمەك. ايتالىق، سەلينوگراد اۋدانىندا جالپى سومماسى 1 ميلليارد 212 ميلليون تەڭگەگە 3 جاڭا مەكتەپ، 2 دەنەشىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىنىڭ، 948،7 ميلليون تەڭگەگە 2 جاڭا بالاباقشا قۇرىلىسى جوسپارلانعان. 2017 جىلى قورعالجىن اۋدانىندا وڭىرگە عىلىمي-اعارتۋشىلىق جۇمىستار جۇرگىزۋ ماقساتىندا ورنيتولوگيالىق ورتالىق اشىلدى. وبلىستا جالپى ٴبىلىم بەرۋ مەكتەپتەرىنىڭ 5 جانە 7-سىنىپ وقۋشىلارى ٴۇشىن مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندە «ولكەتانۋ» وقۋلىعىنىڭ جوباسى ازىرلەندى»، - دەيدى اينا ٴمىسىرالىموۆا.

شارا بارىسىندا «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا ۇلەس قوسقانى ٴۇشىن «زارەچنىي» جشس ديرەكتورى ٴۋاليحان ٴارىپوۆ، «كوستىچەۆ» جشس ديرەكتورى بالعاباي قابجانوۆ، «كوكشە جەمچۋگ» جشس ديرەكتورى قانات جاكەنوۆ، «bi group» جشس ديرەكتورى باۋىرجان يسابايەۆ سياقتى كاسىپكەرلەر اقمولا وبلىسى اكىمىنىڭ العىس حاتتارىمەن ماراپاتتالدى.

«ٴبىزدىڭ ٴوڭىردىڭ 8 تۇرعىنى «100 جاڭا ەسىم» جوباسىنا ەندى. باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقان اقمولالىقتارعا العىسىمىز شەكسىز. سىزدەردىڭ جاساپ جاتقان ونەگەلى ىستەرىڭىز تۋعان ولكەمىزگە دەگەن ادالدىق پەن ماحابباتتىڭ جارقىن ۇلگىسى»، - دەدى ا.ٴمىسىرالىموۆا.

جالپى، رۋحاني جاڭعىرۋ ٴوزىمىزدىڭ وزىق ۇلتتىق داستۇرلەرىمىزگە بەت بۇرىپ، ٴتول ارنامىزعا – قازاقتىڭ وزىندىك ۇلتتىق دامۋ جولىنا ٴتۇسۋ ەكەندىگىن اتاپ ٴوتتى شاراعا قاتىسقان سپيكەر، ل.گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «رۋحاني جاڭعىرۋ» ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ەرلان ارىن.

«ٴار ٴوڭىر اۋقىمدى ٴبىر جوبانى جۇزەگە اسىرۋى ٴتيىس. ەلىمىزدىڭ ٴار وڭىرىندەگى ش.ٴۋاليحانوۆ اتىنداعى مەكتەپ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كيەلى كوكشە جەرىندە عىلىمي كونفەرەنسيا وتكىزىلسە، ٴبىلىم سالاسىندا ولكەتانۋ كۋرستارى ەنگىزىلسە دەگەن ۇسىنىس بىلدىرگىم كەلەدى. جاستار تۋعان جەر تاقىرىبىندا وچەرك جازۋعا داعدىلانعانى ٴجون. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار جۇيەلى جۇرگىزىلۋى ٴتيىس»، - دەدى ەرلان ارىن.

شارا اياسىندا ارنايى كورمە ۇيىمداستىرىلىپ، لاتىن ٴقارىپتى پەرنەتاقتا جوباسى تانىستىرىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي