BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

«قاسيەتتى قازاق ەلى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالى اياقتالدى

استانا، baq.kz. شەتەلدە تۇراتىن وتانداستارىمىزدىڭ قاتىسۋىمەن «قاسيەتتى قازاق ەلى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالى ٴوتتى. شارانى قر قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى، «وتانداستار قورى» كوممەرسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامى، دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى جانە استانا قالاسى اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىردى.

«قاسيەتتى قازاق ەلى» ونەر فەستيۆالىنە ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن قانداستارىمىزبەن قوسا، فرانسيا، قىتاي، رەسەي، موڭعوليا، تۇركيا قاتارلى الىس-جاقىن شەتەلدەردەن 50-دەن استام ونەرپاز قاتىستى. ولار ٴمۇشايرا، تەرمە جانە حالىقتىق قولدانبالى ونەر قاراتلى ٴۇش اتالىم بويىنشا ونەر كورسەتتى. بەلگىلى اقىن، حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، «قازاق ٴۇنى» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى قازىبەك يسا باستاعان قازىلار القاسى قاتىسۋشىلاردىڭ ونەرىن باعالاپ، ٴتيىستى جۇلدەلى ورىندار تاعايىندادى.

فەستيۆالدىڭ سالتاناتتى ماراپاتتاۋ راسىمىندە قر قوعامدىق دامۋ ٴمينيسترى دارحان كالەتايەۆ قۇتتىقتاۋ ٴسوز سويلەپ، اتاجۇرتقا ات باسىن بۇرعان قانداستارعا العىس ٴبىلدىردى.

ۆەدومستۆو باسشىسى شارا قوناقتارى مەن شەتەلدەن كەلگەن وتانداستارىمىزعا اتالمىش فەستيۆالدىڭ «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا، ەلباسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس قۇرىلعان «وتانداستار» قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ٴوتىپ جاتقانىنا توقتالدى. بەلگىلى قوعام قايراتكەرى، ساياساتكەر نۇرتاي ابىقايەۆتىڭ باسشىلىعىنداعى قور جۇمىسى شەتەلدەگى جانە ەلگە ورالعان قانداستارىمىزعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان.

سونىمەن قاتار، مينيستر «قاسيەتتى قازاق ەلى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالى – قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ «وتانداستار» قورىمەن، دۇنيەجۇزى قازاقتار قاۋىمداستىعىمەن جانە استانا اكىمدىگىمەن بىرلەسە جاسالعان جۇمىس پەن تىعىز سەرىكتەستىكتىڭ ناتيجەسى ەكەندىگىن اتاپ ٴوتتى.

دارحان كالەتايەۆتىڭ ايتۋىنشا، وسىنداي شارالار وتانداستارىمىزبەن اراداعى قارىم-قاتىناستى تەك بەكي تۇسىرەتىنىنە سەنىمدى. ٴسوز سوڭىندا دارحان كالەتايەۆ مىرزا قحر-نان كەلگەن وتانداسىمىز جۇماتاي كوكسۋبايعا فەستيۆالدىڭ باس جۇلدەسى مەن 400 مىڭ تەڭگە كولەمىندەگى اقشالاي سەرتيفيكاتتى تابىستادى.

«جىر ٴمۇشايراسى» اتالىمىنىڭ جۇلدەگەرلەرىن قۇتتىقتاۋ سالتاناتى «وتانداستار قورى» اق پرەزيدەنتى نۇرتاي ابىقايەۆ مىرزاعا تاپسىرىلدى. اتالىم بويىنشا 1 ورىن جۇلدەگەرى – قحر-نىڭ ازاماتى الاش ٴتۇرسىنالى ۇلى، 2 ورىن يەگەرى – مونعوليا ازاماتى نارقۇلان رايحان ۇلى جانە 3 ورىن جۇلدەگەرى بولىپ – تۇركىستاندىق شىناربەك جومارت ۇلى اتاندى.

«قولونەر» اتالىمىنىڭ جۇلدەگەرلەرىن ماراپاتتاۋ دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ٴتوراعاسىنىڭ ٴبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ مىرزاعا تاپسىرىلدى. اتالىم بويىنشا 1 ورىن جۇلدەسى – مونعوليادان كەلگەن اقساقال حايىپ قابىلعا، 2 ورىن جۇلدەسى – يراندىق قانداسىمىز نارعىز تىنەيگە جانە 3 ورىن جۇلدەسى – رەسەيلىك وتانداسىمىز ارتىقباي سماعۇلوۆقا تابىستالدى.

«تەرمە ونەرى» اتالىمىنىڭ جۇلدەگەرلەرىن استانا قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرمەك امانشايەۆ مىرزا ماراپاتتادى. اتالىم بويىنشا 1 ورىن جۇلدەسى قحر-نان كەلگەن نۇرجىگىت ەسحاتقا، 2 ورىن سىيلىعى وزبەكستاندىق مامبەتنازاروۆ جانعارعا جانە 3 ورىن جۇلدەسى استانالىق ارمان قالەلبەك ۇلىنا بۇيىردى.

«قاسيەتتى قازاق ەلى» حالىقارالىق ونەر فەستيۆالى سىيلىعىنىڭ جالپى جۇلدە قورى 3 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى. جۇلدەگەرلەرگە ارنايى كۋبوكتار مەن ديپلومداردان بولەك قارجىلاي سىيلىقتار تابىستالدى. باس جۇلدە يەگەرىنەن بولەك، 1 ورىن يەگەرلەرىنە – 250 مىڭ تەڭگەدەن، 2 ورىن يەگەرلەرىنە – 150 مىڭ تەڭگەدەن، ٴۇشىنشى ورىن يەگەرلەرىنە – 100 مىڭ تەڭگەدەن جانە ىنتالاندىرۋ سىيلىعى يەگەرلەرىنە – 50 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلدى.

سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ٴراسىمى فەستيۆال جەڭىمپازدارى مەن قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن گالا-كونسەرتكە ۇلاستى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي