قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتى: پرەزيدەنت باستى جەتىستىكتەردى اتادى - ۇلى دالانىڭ 27 جىلى|16 جەلتوقسان 2018، 16:38
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتى: پرەزيدەنت باستى جەتىستىكتەردى اتادى ەكسكليۋزيۆ

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. بۇگىن – قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنى. ەلىمىزدىڭ باستى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنداعى باستى جەتىستىكتەردى اتاعان ەدى.

• ەلىمىز بۇگىندە الەمدىك باسەكەگە قابىلەتتى 50 ەلدىڭ قاتارىندا. جاھان جۇرتشىلىعى قازاقستاندى مويىنداپ، سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە تانىدى.

• وڭىرلىك پروبلەمالاردى شەشۋ ىسىندە ساليقالى ساياسات ۇستانعان ٴبىزدىڭ ۇرانىمىز ٴاردايىم تاتۋلىق پەن تۇراقتىلىق بولدى. قازىرگى تاڭدا مەملەكەتىمىز حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ بىتىمگەرلىك جۇمىستارىنا بەلسەنە اتسالىسۋدا.

• ٴححى عاسىردىڭ ەكىنشى ونجىلدىعىندا قازاقستان جاڭا بەلەستەردى باعىندىرۋعا كىرىستى. بيىلعى قاڭتار ايىندا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە ٴتوراعالىق ەتۋىمىز – سونىڭ ايقىن دالەلى. قازاقستان ەكى جىل بويى وسى كەڭەستىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسىنىڭ مارتەبەلى ميسسياسىن اتقارىپ كەلەدى. بەيبىتشىلىكتى جاقتايتىن مەملەكەتىمىز وسىلايشا حالىقارالىق قاۋىمداستىققا كەڭىنەن تانىلدى.

• ٴبىز سالماقتى ٴارى اشىق ساياساتىمىزدىڭ ارقاسىندا بۇكىل حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ قۇرمەتىنە يە بولدىق. تاۋەلسىزدىك جىلدارى ەلىمىزگە 300 ميلليارد دوللار تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيسيا تارتىلدى.

• ٴبىز ٴوز ونىمدەرىمىزدى الەمنىڭ 110 ەلىنىڭ نارىعىنا ۇسىنۋ ارقىلى ەكونوميكانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ٴبىرشاما ارتتىردىق.

• كولىك-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمعا قۇيىلعان ينۆەستيسيالار قازاقستاندى قۇرلىقتىق ماڭىزى بار قۋاتتى ترانزيتتىك حابقا اينالدىردى.

• اشىق ٴارى سىندارلى سىرتقى ساياسات بىزگە قازاقستاننىڭ الەمدىك ارەناداعى پوزيسياسىن كۇشەيتۋگە كومەكتەستى. ٴبىز ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ اراسىندا العاشقى بولىپ بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە ٴتوراعالىق ەتتىك.

• قازاقستاننىڭ ۇتىمدى بىتىمگەرلىك قىزمەتى استاناداعى سيريا كەلىسسوزدەرىنىڭ ناتيجەلىلىگىنە ىقپال ەتتى.

• ۇلى كورشى مەملەكەتتەر – رەسەي جانە قىتايمەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىمىز وزگەرگەن جوق.

• امەريكا قۇراما شتاتتارىنا ماڭىزدى تاريحي ساپار جاسادىق. بۇل ٴبىزدىڭ ارىپتەستىك قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ جانە ەلدەر اراسىنداعى ىسكەرلىك بايلانىستىڭ نىعايۋىنا جاڭا سەرپىن بەردى.

• بريۋسسەلدە وتكەن «ازيا-ەۋروپا» فورۋمىندا ٴبىز تاعى ٴبىر مارتە ۇلكەن ەۋرازيا يدەياسى تۋرالى مالىمدەمە جاسادىق. ۇلكەن ەۋرازيا – حەلسينكيدەن سينگاپۋرگە جانە ليسسابوننان سەۋلگە دەيىنگى بەيبىتشىلىك، قاۋىپسىزدىك جانە سەنىم كەڭىستىگى.

• ٴبىز ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعىنىڭ قىتايلىق «ٴبىر بەلدەۋ – ٴبىر جول» مەگاجوباسىمەن ٴتيىمدى توعىسۋى ٴۇشىن كۇش سالىپ كەلە جاتىرمىز.

• ٴبىزدىڭ تۇركى جانە يسلام الەمىمەن كوپجاقتى بايلانىسىمىز ٴداستۇرلى تۇردە دوستىق باعىتتا دامىپ كەلەدى. ماسەلەن، استانادا وتكەن ورتالىق ازيا مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىندە وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا پەرسپەكتيۆالارى اشىلدى.

• بيىلعى جىل - اقتاۋدا كاسپيي تەڭىزىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى تۋرالى كونۆەنسيانى قابىلداعان كاسپيي ماڭى ەلدەرى ٴۇشىن دە تابىستى جىل بولدى. ناتيجەسىندە، كاسپيي – كورشى مەملەكەتتەردىڭ جانە بەيبىت ٴوزارا ارەكەتتەستىكتىڭ اۋماعى مارتەبەسىنە يە بولدى، ال ٴبىزدىڭ ەل ٴوز مەملەكەتتىك شەكاراسىن زاڭدى تۇرعىدا راسىمدەۋ پروسەسىن تولىق اياقتاپ قالدى.

• ٴبىز استانا مەرەيتويى اياسىندا شەتەلدىك ىسكەرلىك ورتا ٴۇشىن «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن ىسكە قوستىق. قارجى ورتالىعىنىڭ ارىپتەستەرى – الەمدىك نارىقتاعى كوشباسشى كومپانيالار.

• بۇعان قوسا، بيىلعى جىلى ٴبىز «ەكسپو-2017» كورمەسىنىڭ ينفراقۇرىلىمدىق مۇراسى بازاسىندا «استانا حاب» حالىقارالىق it-ستارتاپتار تەحنوپاركى مەن حالىقارالىق جاسىل تەحنولوگيالار جانە ينۆەستيسيالىق جوبالار ورتالىعىن اشتىق.

• بارلىق جەتىستىكتەردىڭ نەگىزى – قوعامداعى بىرلىك پەن كەلىسىم. سوندىقتان بولار، قازاقستاندىق ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق دامۋ مودەلى ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق برەندىنە اينالىپ ۇلگەردى. الەمدىك جانە ٴداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ vi سەزىنە دۇنيە ٴجۇزىنىڭ 45 مەملەكەتىنەن ٴدىني جانە ساياسي تۇلعالاردىڭ قاتىسۋى بەكەر ەمەس. بۇل ەرەكشە قۇرمەت ٴارى قازىرگى وركەنيەت ٴۇشىن اسا سەزىمتال سالاداعى ەلىمىزدىڭ كوشباسشى رەتىندەگى جوعارى بەدەلىنىڭ بەلگىسى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆتىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىز تاۋەلسىزدىكتىڭ 27 جىلىندا الەمنىڭ 184 مەملەكەتىمەن ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورناتتى.

قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى، ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمى، يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمى، ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعى، شانحاي ىنتىماقتاستىعى ۇيىمى، تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى، ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى، ازياداعى ٴوزارا ىقپالداستىق جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس پەن تۇركى كەڭەسى سياقتى بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىمدارعا ٴتوراعالىق ەتتى.

بۇگىنگى تاڭدا قازاقستان ورتا جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرى، لاتىن امەريكا، كاريب باسسەينى اۋماعى مەن افريكا قۇرلىعىنداعى مەملەكەتتەرمەن ٴوزارا ارەكەتتەستىكتى بىرتىندەپ ورناتۋدا.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي