BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

جىل باسىنان بەرi 3،6 ملرد تەڭگە جالاقى قارىزى وتەلگەن

فوتو: Бауыржан ЖУАСБАЕВ

بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرi مەملەكەتتiك ەڭبەك ينسپەكتورلارى 903 كاسiپورىندا جالپى سوماسى 4،1 ملرد تەڭگە اعىمداعى جالاقى بەرەشەگiن انىقتادى. بۇل كاسiپورىندار 35 مىڭ ادامعا قارىز بولعان. ەڭبەك زاڭدىلىعىن بۇزعان جۇمىس بەرۋشiلەرگە 681 ەسكەرتپە بەرiلiپ، 113 ملن تەڭگەگە 652 ايىپپۇل سالىندى. بۇل تۋرالى ۇكiمەت وتىرىسىندا قر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە دامۋ مينيسترi تامارا دۇيسەنوۆا باياندادى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

مينيستردiڭ ايتۋىنشا، وسى جۇمىستىڭ ناتيجەسiندە 3،6 ملرد تەڭگە جالاقى بورىشى وتەلiپ، 27 مىڭنان استام جۇمىسشىنىڭ قۇقىعى قورعالعان.

"سونىمەن، بۇگiنگi كۇنi 125 كاسiپورىندا 9 مىڭ ادامعا تولەنبەگەن جالپى ەڭبەكاقى قارىزى 1،5 ملرد تەڭگەنi قۇرايدى. ولاردىڭ iشiندە 34 كاسiپورىندا 5 مىڭنان استام ادامعا اعىمداعى بەرەشەك 498 ملن تەڭگەنi قۇرايدى. مەرزiمi 3 ايدان اسىپ كەتكەن 477 ادامعا ەڭبەكاقى بورىشى 12 كاسiپورىندا 100 ملن تەڭگە بولدى. 79 بانكروت بولعان نەمەسە وڭالۋ كەزەڭiندەگi كاسiپورىننىڭ 3 مىڭ ادامعا بورىشى 952 ملن تەڭگەنi قۇرايدى. ەڭ كوپ اعىمداعى جالاقى قارىزى شىعىس قازاقستان جانە جامبىل وبلىستارىندا بايقالىپ وتىر"، - دەدi ت.دۇيسەنوۆا.

مينيستر اتاپ وتكەندەي، 3 ايدان بەرi ەڭبەكاقى تولەمەگەن كاسiپورىندارعا سوت ورگاندارى ارقىلى شارا قولدانىلىپ جاتىر. بيىلعى جىلى ەڭبەك ينسپەكتورلارىنىڭ ەسكەرتپەسiن ورىنداۋدى مiندەتتەۋ جونiندەگi سوت شەشiمi 10 كاسiپورىن بويىنشا شىعارىلدى. 12 كاسiپورىن بويىنشا ماتەريالدار سوت قاراۋىندا جاتىر. بۇدان بولەك، 22 كاسiپورىننىڭ جەتەكشiسi اكiمشiلiك جاۋاپقا تارتىلىپ، 2 باسشىعا قاتىستى قىلمىستىق iس قوزعالدى.

"ناتيجەسiندە جىل باسىنان بەرi جالاقى قارىزى 2،7 ەسەگە تومەندەدi. ال بانكروت بولعان جانە وڭالۋ كەزەڭiندەگi كاسiپورىندار بويىنشا جاعداي كۇردەلi. بۇل كاسiپورىنداردىڭ جالاقى قارىزى جىل باسىنان بەرi 10 ملن تەڭگەگە ٴوستi. وسى ساناتتاعى كاسiپورىندارعا قاتىستى تيiستi iس-شارالار قولعا الىندى"، - دەدi ت.دۇيسەنوۆا.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي