BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

«سەرپىن» باعدارلاماسىنىڭ تۇلەكتەرى وقىعان وڭىرلەرىندە جۇمىس ىستەيتىن بولادى – مينيستر

فوتو: Нұржас Жақсыбай

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. بۇگىن بەيسەنبىدە وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ٴمينيسترى ٴمادينا ٴابىلقاسىموۆا «ەڭبەك» باعدارلاماسىنىڭ ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە ماماندىقتار مەن داعدىلار بويىنشا جاپپاي وقىتۋدى كوزدەيتىن ٴبىرىنشى باعىتىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا وقۋدى اياقتاعان ادامداردى تولىق جۇمىسقا ورنالاستىرۋدى قاماتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جاڭا تەتىكتەردى اتاپ ٴوتتى.

«بىرىنشىدەن، وقۋ ورتالىقتارى مەن وقۋ ورىندارىندا تالاپتاردى كۇشەيتۋ ۇسىنىلادى. اتاپ ايتقاندا، ٴتيىستى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانىڭ بولۋى، ٴدۋالدى وقىتۋ ەلەمەنتتەرىن پايدالانۋ جانە وقۋدى بىتىرۋشىلەردىڭ كەمىندە 60 پايىزىن جۇمىسقا ورنالاستىرۋ. ەكىنشىدەن، وقىتۋ ۇيىمدارىن ساپالى قۇراممەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا «اتامەكەن» ۇكپ وقۋ ورتالىقتارى مەن وقۋ ورىندارىنىڭ رەەستەرىن قالىپتاستىرۋدى قاراستىرۋدا. ۇشىنشىدەن، ەڭبەك نارىعىنا سۇرانىسقا يە كاسىپتەر بويىنشا وقىتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قىسقا مەرىزىمدى كاسىپتىك وقىتۋ ٴۇشىن سۇرانىسقا يە كاسىپتەر مەن داعدىلاردىڭ تىزبەسىن كەڭەيتۋ جانە بەكىتۋ كوزدەلەدى»، - دەپ اتاپ ٴوتتى مينيستر.

تورتىنشىدەن، ۇلتتىق ەكونوميكا سالالارىن سيفرلاندىرۋ جانە تەحنولوگيالىق جاڭعىرتۋ جاعدايىندا 4.0 يندۋسترياسى ٴۇشىن ەڭبەك رەسۋرستارىن دايارلاۋدىڭ جاڭا مەحانيزمى ۇسىنىلادى. ول ٴۇشىن جۇمىس بەرۋشىلەرگە جۇمىسكەرلەردى ونىڭ ىشىندە قىسقارتىلعان جۇمىسكەرلەردى قايتا دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى، ٴبىراق وقۋدىڭ كەمىندە 50 پايىزىن قارجىلاندىرۋ كەرەك. قازىرگى ۋاقىتتا ٴىرى كاسىپورىندارمەن 694 جول كارتاسى جاسالادى جانە قىسقارتىلاتىن جۇمىسكەرلەر وسى باعىت اياسىندا كادرلاردى قايتا دايارلاۋ كۋرستارىنان ٴوتۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.

«بەسىنشىدەن، «ماڭگىلىك ەل جاستارى – يندۋسترياعا!» جوباسى بويىنشا جوعارى، تەحنيكالىق، كاسىپتىك ٴبىلىمى بار كادرلاردى دايىنداۋ بويىنشا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى بىرىكتىرىلدى، تۇلەكتەر وقىعان وڭىرلەرىنە جۇمىس ىستەۋگە جىبەرىلەدى. باعدارلامانىڭ ەكىنشى باعىتى جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋدى كوزدەيدى»، - دەدى ول.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي