BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 377.62 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.03 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.67
استانا:

پرەمەر-مينيستر سەمەيدەگى مەديسينالىق كومەك ساپاسىمەن تانىستى

بۇگىن شىعىس قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان قر پرەمەر-مينيسترى باقىتجان ساعىنتايەۆ سەمەي قالاسىنداعى جەدەل مەديسينالىق جاردەم اۋرۋحاناسىن ارالاۋ كەزىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا وڭىردە اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى primeminister.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

اۋرۋحانانى ارالاۋ بارىسىندا باقىتجان ساعىنتايەۆ مەديسينالىق قىزمەتتەردى ۇسىنۋ ساپاسىمەن تانىستى. وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مۇندا جاڭا triaqe جۇيەسى ەنگىزىلگەن.

«بۇل جاڭاشىلدىق مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ مەرزىمدەرىن جىلدامداتۋعا باعىتتالعان. اۋرۋلاردى قابىلداۋ بولىمىندە كوپدەڭگەيلى جۇيە ەنگىزىلگەن، ونىڭ تۇسىنە بايلانىستى دارىگەرلەر مەن مەديسينالىق قىزمەتكەرلەر پاسيەنتتەردىڭ اۋرۋلارىنىڭ اسقىنۋ دارەجەسىن كورە الادى. بۇل ٴبىرىنشى كەزەكتە جەدەل كومەكتى قاجەت ەتەتىن پاسيەنتتەرگە قاجەتتى مەديسينالىق كومەكتى كورسەتۋگە مۇمكىنىك بەرەدى. اۋرۋحانادا سونىمەن قاتار زاماناۋي مەديسينالىق جابدىقتار ورناتىلعان. بيىلعى 8 ايدىڭ ىشىندە عانا 9 مىڭعا جۋىق ناۋقاسقا قىزمەت كورسەتىلگەن»، - دەيدى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى م. شورانوۆ.

سونداي-اق پرەمەر-مينيسترگە وڭىردە «دەنساۋلىق» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى جانە 2017–2019 جىلدارعا ارنالعان شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدىڭ كەشەندى جوسپارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۋرالى باياندادى.

اتاپ ايتقاندا، وبلىستا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن سيفرلاندىرۋ، سالانى رەتتەۋسىزدەندىرۋ، ٴمجا جانە جەكەمەنشىك قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىن دامىتۋ، سونىمەن قاتار، مەديسينالىق قىزمەت كورسەتۋ ساپاسى حالىقتىڭ الەۋمەتتىك كوڭىل-كۇيىنىڭ ماڭىزدى كومپونەنتى رەتىندە ايقىندالعان مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىنا ارناعان «قازاقستاندىقتاردىڭ ٴال-اۋقاتىنىڭ ٴوسۋى: تابىس پەن تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ» جولداۋىندا قويىلعان مىندەتتەردى ورىنداۋ جوسپارى تۋرالى باياندالدى.

ٴقازىر وبلىستاعى مەملەكەتتىك مەديسينالىق مەكەمەلەردە 4 مىڭنان استام دارىگەر مەن 11،5 مىڭعا جۋىق ورتا مەديسينالىق قىزمەتكەر بار. ٴوڭىردى بىلىكتى كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مەديسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تۇلەكتەرىنە الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى كورسەتىلەدى. اتاپ ايتقاندا، اۋىلدىق جەرگە كەلگەن جاس ماماندارعا الەۋمەتتىك قولداۋ بىلدىرىلەدى. مىسالى، «ديپلوممەن — اۋىلعا» باعدارلاماسى بويىنشا 40 مامانعا ٴبىر رەتتىك كوتەرمە اقى جانە 12 دارىگەرگە تۇرعىن ٴۇي الۋ ٴۇشىن جەڭىلدىكپەن نەسيە بەرىلگەن. «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى – 2020» باعدارلاماسى اياسىندا دارىگەرلەر وسكەمەندە باسپانامەن قامتىلعان.

شقو دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى م. شورانوۆ پاسيەنتتەرگە جوعارى تەحنولوگيالى مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ ٴۇشىن وبلىستا روبوتتاندىرىلعان حيرۋرگيا ورتالىعى، ترانسپلانتولوگيا ورتالىعى، ينسۋلت ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. بۇدان وزگە، نەيروحيرۋرگيا جانە گەماتولوگيا سالاسىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ كوزدەلگەن. جالپى، اكىمدىكتىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، 2019 جىلدىڭ سوڭىنا قاراي باسىمدىقتى باعىتتار بويىنشا وبلىستاعى بارلىق مەديسينالىق ۇيىمدار الەمدىك دەڭگەيدەگى زاماناۋي مەديسينالىق جابدىقتارمەن جاراقتالاتىن بولادى.

دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ اياسىندا 100% مەملەكەتتىك جانە 97،4% دەربەس مەديسينالىق ۇيىمداردا مەديسينالىق اقپاراتتىق جۇيەلەر ەنگىزىلگەن. قىزمەتكەرلەردىڭ 100% دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن جۇمىس ىستەۋگە وقىتىلعان. جاڭا موبيلدىك قوسىمشالاردى پاسيەنتتەرگە ٴتۇسىندىرۋ جانە قولدانۋ بويىنشا كومەك كورسەتۋ ٴۇشىن مەديسينالىق ۇيىمداردىڭ تىركەۋ بولىمدەرىندە سيفرلىق ساۋاتتىلىق پوستتارى قۇرىلعان. جىل سوڭىنا دەيىن قالالىق مەديسينالىق ۇيىمداردىڭ 30%-ىن جانە اۋىلدىق مەديسينالىق ۇيىمداردىڭ 15%-ىن موبيلدىك قوسىمشالارمەن قامتۋ جوسپارلانعان. ال 1 شىلدەدەن باستاپ مەديسينالىق قۇجاتتامانى قاعازسىز جۇرگىزۋگە كوشۋ ىسكە اسىرىلادى.

قازىرگى كەزدە شقو دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ٴمجا قاعيداتى بويىنشا التى جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتا كەتكەن ٴجون. سونىمەن قاتار، جەكەمەنشىك مەديسينانى دامىتۋعا كوبىرەك كوڭىل بولىنەدى. ماسەلەن، وبلىستاعى كەپىلدەندىرىلگەن تەگىن مەديسينالىق كومەك كولەمىن كورسەتەتىن مەديسينالىق ۇيىمداردىڭ 47%-ى جەكەمەنشىك بولىپ تابىلادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي