BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ساعىنتايەۆ سەمەي جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى

قر پرەمەر-مينيسترى باقىتجان ساعىنتايەۆ سەمەي قالاسىندا قالا اكتيۆىمەن جانە جۇرتشىلىعىمەن پرەزيدەنتتىڭ «قازاقستاندىقتاردىڭ ٴال-اۋقاتىنىڭ ٴوسۋى: تابىس پەن تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ» جولداۋىندا العا قويىلعان نەگىزگى مىندەتتەرىن ٴتۇسىندىرۋ ماقساتىندا كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى primeminister.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

جيىن بارىسىندا حالىق كىرىسىنىڭ دەڭگەيىن ارتتىرۋ، مەديسينالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە ٴبىلىم بەرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ، شوب دامىتۋدىڭ قوسىمشا قۇرالدارى، سونداي-اق، يندۋستريالىق دامۋ كەلەشەگى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

كەڭەستى اشقان قر پرەمەر-مينيسترى باقىتجان ساعىنتايەۆ جاڭا جولداۋدىڭ نەگىزگى اسپەكتىسى حالىقتىڭ ٴومىر ساپاسىن جاقسارتۋ ەكەنىن اتاپ ٴوتتى.

پرەزيدەنت جولداۋىنىڭ بارلىق باعىتتارىن ىسكە اسىرۋعا ٴۇش جىلدىق كەزەڭگە 1،75 ترلن تەڭگە قاراستىرىلعان. ولار قازاقستاندىقتاردىڭ ٴومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا قاجەتتى جاعدايلاردى جاساۋعا باعىتتالادى. وسىلايشا، 2019 جىلعى 1 قاڭتاردان باستاپ ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى 28 مىڭنان 42،5 مىڭ تەڭگەگە دەيىن 1،5 ەسەگە وسەدى.

اتالعان ماسەلە بويىنشا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ٴمينيسترى م. ٴابىلقاسىموۆا بايانداما جاسادى. ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەڭ تومەنگى ەڭبەكاقى مولشەرىن ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ۇكىمەت قولدانىستاعى زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىپ جاتىر. جالپى، ەڭ تومەنگى ەڭبەكاقىنى ٴوسىرۋ ەكونوميكانىڭ بارلىق سالالارىندا جالاقى مولشەرى از قىزمەتتەردە جۇمىس ىستەيتىن 1،3 ملن ادامنىڭ ەڭبەكاقىسىن وسىرۋگە جول اشادى. جەرگىلىكتى بيۋدجەتتىڭ جەكە تابىس جانە الەۋمەتتىك سالىقتاردىڭ جەتكىلىكتى مولشەردە تۇسپەۋىنەن بولاتىن شىعىندارىن وتەۋ ٴۇشىن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە 10،5 ملرد تگ قاراستىرىلادى.

ٴبىلىم جانە عىلىم ٴمينيسترى ە. ساعاديەۆتە ٴوز كەزەگىندە ەلباسى تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا مۇعالىمدەردىڭ مارتەبەسى مەن ەڭبەكاقىسىن ارتتىرۋ، ٴبىلىم بەرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ سالاسىندا ەلەۋلى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتقانىن، بالالار مەن پەداگوگتەرگە قاجەتتى جاعدايلار جاسالىپ، مەكتەپكە دەيىنگى بىلىممەن قامتۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ٴوتتى.

سونداي-اق، كەزدەسۋ بارىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ٴمينيسترى ە. ٴبىرتانوۆ، ينۆەستيسيالار جانە دامۋ ٴمينيسترى ج. قاسىمبەك، اۋىل شارۋاشىلىعى ٴبىرىنشى ۆيسە-مينيسترى ا. ەۆنيەۆ، «اتامەكەن» ۇكپ باسقارما ٴتوراعاسى ا. مىرزاحمەتوۆ بايانداما جاساپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ «قازاقستاندىقتاردىڭ ٴال-اۋقاتىنىڭ ٴوسۋى: تابىس پەن تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ» جولداۋىندا ايتىلعان باسىمدىقتارعا قاتىستى ۆەدومستۆالار ٴتيىستى شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ ٴۇشىن ەلىمىزدە بارلىق جاعداي جاسالعاندىعىنا توقتالدى.

ٴوز كەزەگىندە سەمەي قالاسىنىڭ جۇرتشىلىق وكىلدەرى ٴسوز سويلەپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ «قازاقستاندىقتاردىڭ ٴال-اۋقاتىنىڭ ٴوسۋى: تابىس پەن تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ» جولداۋىندا ايتىلعان باستامالارىنا قولداۋ ٴبىلدىردى.

شاكارىم اتىنداعى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ پروفەسسورى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ا.ەسپەنبەتوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ جىل سايىنعى جولداۋىندا پەداگوگتاردىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋ بويىنشا قويىلعان مىندەتتەردىڭ ماڭىزدىلىعى مەن ۋاقىتىلى كوتەرىلگەنىن اتاپ ٴوتتى.

«ٴبىز ەلىمىزدىڭ جاھاندىق جەتىستەرىنىڭ كۋاسى بولىپ وتىرمىز. تاريحي قۇجات – پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋى شىنىمەن دە ادام كاپيتالىنىڭ ساپاسىن كوتەرۋگە، بارلىق قاجەتتى جاعدايلاردى جاساۋعا باعىتتالعان»، — دەدى ا. ەسپەنبەتوۆ ەلباسىنا العىسىن بىلدىرە وتىرىپ.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي