BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

2018 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ قازاقستان الەم الدىنداعى جاۋاپتى كەزەڭىن باستايدى

2018 جىلى قاڭتاردىڭ 1-نەن 31-نە دەيىن قازاقستان تاريحتا تۇڭعىش رەت بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ٴتوراعاسىنىڭ وكىلەتتىلىگىن ورىنداۋعا كىرىسەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى قر ٴسىم-نىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ٴتوراعا قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قىزمەتىنە جالپى باسشىلىق ەتەدى، بۇۇ حاتشىلىعىنىڭ كومەگىمەن قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كۇندەلىكتى ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتەدى. ٴتوراعالىقتىڭ مىندەتتەرىنە قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مۇشەلەرىنىڭ كەلىسىمى بويىنشا كەڭەستىڭ اتىنان، سونداي-اق بەيرەسمي كونسۋلتاسيالار بارىسىنداعى تالقىلاۋلاردىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا جانە قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ٴاردايىم قانداي دا ٴبىر قۇجاتتىڭ ٴماتىنى بويىنشا كەلىسىمگە قول جەتكىزگەن كەزدە ٴباسپاسوز الدىندا مالىمدەمەلەر جاساۋ كىرەدى.

2 قاڭتاردا بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە مۇشە ەلدەردىڭ تۇراقتى وكىلدەرى قاڭتار ايىندا ٴتوراعالىقتىڭ باعدارلاماسىن قاراستىرىپ، قابىلدايدى دەپ كۇتىلۋدە. سونىمەن قاتار قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مۇشەلەرى بولىپ تابىلمايتىن بۇۇ-عا مۇشە ەلدەر، ٴباسپاسوز بەن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار ٴۇشىن كەڭەس جۇمىسىنىڭ باعدارلاماسى تۋرالى بريفينگتەر وتكىزىلەدى. قازاقستاننىڭ باستاماسىمەن كەڭەستىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەلەرى رەتىندە ەكى جىلدىق مەرزىمگە سايلانعانىنا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە العاش رەت كوت-د'يۆۋار، كۋۆەيت، نيدەرلاند، پەرۋ، پولشا جانە ەكۆاتوريالدى گۆينەيا ەلدەرىنىڭ بايراقتارىن رەسمي تۇردە ورناتۋ ٴراسىمى وتەدى.

18 قاڭتاردا پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ توراعالىعىمەن بۇۇ قك مۇشەلەرىنىڭ «جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتپاۋ: سەنىمدى نىعايتۋ شارالارى» تاقىرىبىندا جوعارى دەڭگەيدەگى تاقىرىپتىق پىكىرتالاستارى وتەدى.

19 قاڭتاردا «قاۋىپسىزدىك پەن دامۋدىڭ ٴوزارا تاۋەلدىلىك ۇلگىسى رەتىندە اۋعانستان مەن ورتالىق ازياداعى وڭىرلىك ارىپتەستىكتى قۇرۋ» تاقىرىبىندا بۇۇ قك-نىڭ مينيسترلىك پىكىرتالاسى وتەدى. ورتالىق ازيا مەن اۋعانستان ەلدەرىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى، سونداي-اق بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە مۇشە ەلدەرى سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە.

25 قاڭتاردا بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە بۇۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ تۇراقتى وكىلدەرى دەڭگەيىندە «تاياۋ شىعىستاعى جاعداي، سونىڭ ىشىندە پالەستينا ماسەلەسى» تاقىرىبىندا توقسان سايىنعى اشىق پىكىرتالاستارى وتەدى.

سونىمەن قاتار ٴداستۇرلى تۇردە قاڭتار ايىندا قازاقستان ٴتوراعالىعىنىڭ اياسىندا كەڭەستە سيريا، ليبيا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى، ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسى، دارفۋر، باتىس افريكا جانە ساحەل، وڭتۇستىك سۋدان، مالي، سومالي، كيپر جانە كولۋمبيا ەلدەرىندەگى جاعداي بويىنشا اشىق جانە جابىق پىكىرتالاستارى وتەدى. ٴتوراعانىڭ ٴبىرقاتار قارارلارى مەن مالىمدەمەلەرىنىڭ قابىلدانۋى جوسپارلانۋدا.

2017-2018 جج. بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ مۇشەسى رەتىندەگى قازاقستاننىڭ باسىمدىقتارى پرەزيدەنت ن.نازاربايەۆتىڭ بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە ارنالعان «ٴقاۋىپسىز، ٴادىل جانە گۇلدەنگەن الەم قۇرۋ ٴۇشىن جاھاندىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا قازاقستاندىق تۇجىرىمدامالىق كوزقاراس» اتتى ساياسي جولداۋىندا كورسەتىلگەن. ولار جەتەۋ:

i) يادرولىق قارۋسىز الەمدى جاقىنداتۋ;

ii) جاھاندىق سوعىس قاتەرىن بولدىرماۋ جانە جەرگىلىكتى جانجالداردى رەتتەۋ;

iii) وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدا ورتالىق ازيانىڭ مۇددەلەرىن ىلگەرىلەتۋ;

iv) تەرروريزمگە قارسى كۇرەس;

v) افريكاداعى بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى;

vi) قاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتى دامۋدىڭ اراسىنداعى اجىراماس بايلانىستاردى قامتاماسىز ەتۋ;

vii) قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن بۇكىل بۇۇ جۇيەسىن xxi عاسىردىڭ قاۋىپ-قاتەرلەرىنە بەيىمدەۋ.

بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە ٴتوراعالىق ەتۋ جوعارى حالىقارالىق مارتەبە بولىپ تابىلادى، سەبەبى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ماجبۇرلەۋ شارالارىنا، ەكونوميكالىق سانكسيالارعا نەمەسە ۇجىمدىق اسكەري ارەكەتتەرگە قاتىستى شەشىمدەر قابىلداي الادى. بۇۇ-نىڭ جارعىسىنا سايكەس قاۋىپسىزدىك كەڭەسى بەيبىتشىلىك پەن حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ٴۇشىن باستى جاۋاپكەرشىلىكتى وزىنە جۇكتەيدى جانە بۇۇ-نىڭ بارلىق مۇشەلەرى ونىڭ شەشىمدەرىنە باعىنۋعا مىندەتتى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي