BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 377.62 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.03 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.67
استانا:

استانادا شىڭجان وڭىرىنە ارنالعان فوتوكورمە اشىلدى

فوتو: Baq.kz

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. بۇگىن ۇلتتىق مۋزەيدە قحر مەن ەلورداداعى ۇلتتىق مۋزەيدىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «تاڭعاجايىپ قىتاي – كورىكتى سينسزيان» اتتى فوتوكورمە اشىلدى. شارا بارىسىندا قىتايدىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى چجان سياو شىڭجاننىڭ بۇگىنگى ەكونوميكالىق ساياساتى، تابيعي بايلىعى جانە الەۋمەتتىك جاعدايى تۋرالى ايتتى.

قىتايدا جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالار مەن اشىقتىق ساياساتىنىڭ 40 جىلدىعى جانە «ٴبىر بەلدەۋ، ٴبىر جول» باستاماسى اياسىندا وتكىزىلىپ كەلگەن فوتوكورمەنىڭ 2018 جىلداعى سوڭعىسى قازاقستاندىقتاردىڭ نازارىنا ۇسىنىلدى.

«بۇل - بۇگىنگى كەزەكتى جانە وسى جىلداعى سوڭعى كورمە. ۇلتتىق مۋزەي مەن قازاقستانداعى قىتاي ەلشىلىگىنىڭ ورتاق جوباسى ەكەنىن ايتا كەتكەن ٴجون. كورمە قازاقستاندىقتارعا قىتايدىڭ كورىكتى جەرلەرىن تانىستىرۋ ٴۇشىن ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى. بۇگىنگى شىڭجان-ۇيعىر اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىنا ارنالعان كورمەمىز ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەسى. جىل ىشىندە 6 كورمە ۇيىمداستىرۋ – وڭاي شارۋا ەمەس. الدىمەن، بۇل – ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، ٴوز ٴىسىنىڭ شەبەرلەرى دايىندادى دەگەندى بىلدىرەدى»، - دەپ باستادى ٴسوزىن ەلشى كورمەنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا.

قازاقستانمەن شەكارادا ورنالاسقان ايماق - قىتايداعى ەڭ ۇلكەن اۋدان. مۇنداي اۋداننىڭ قىزىقتى تۇرمىسى مەن ەكونوميكالىق الەۋەتى، سۇلۋ تابيعاتى بۇگىنگى كورمەگە ارقاۋ بولدى.

«سينسزيان – قىتايداعى تەرريتورياسى ەڭ ۇلكەن اۋدان. 1 600 660 شارشى مەتر اۋماقتى الىپ جاتقان جەردىڭ تابيعاتى وتە سۇلۋ. قازاقستانمەن ورتاق شەكارانىڭ ۇزىندىعى 1 700 شاقىرىمنان اسادى. بۇگىندە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ تۇراقتى دامۋى، «ٴبىر بەلدەۋ، ٴبىر جول» باستاماسىنىڭ، «نۇرلى جول» ەكونوميكالىق باعدارلاماسىنىڭ اياسىندا شىڭجان جاڭا سەرپىنگە يە بولىپ وتىر. سەبەبى سينسزيان – ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستا وتە ماڭىزدى رولگە يە. سوندىقتان دا بۇگىن وسى اۋداننىڭ ەكونوميكاسى، تۇرمىسى، مادەنيەتى جانە باسقا دا ەرەكشەلىكتەرىن تانىستىرۋ ماقساتىندا 108 فوتو قويىلدى»، - دەپ جالعاستىردى ٴسوزىن ديپلومات.

ەلشى قازىرگى ۋاقىتتا شىڭجاننىڭ ەكونوميكاسى ٴوسىپ، تۋريزم سالاسى دا قارقىندى دامىعانىن ايتتى. سونداي-اق شىڭجانعا بايلانىستى ٴتۇرلى وبەكتيۆ ەمەس پىكىر ايتىلىپ جۇرگەنىن جەتكىزدى.

«بۇگىندە شىڭجان تۋرالى ٴتۇرلى پىكىر تاراپ جاتىر. اراسىندا وبەكتيۆ پىكىر بار، ٴبىراق شىندىققا جاناسپايتىنى دا كەزدەسەدى. سوندىقتان ونىڭ بارلىعىن مىڭ رەت ەستىگەنشە، ٴبىر رەت كوزبەن كورگەن دۇرىس. سوزىمە دالەل رەتىندە سيفرلاردى مىسالعا كەلتىرەيىن. وتكەن جىلى ايماقتىڭ ەكونوميكالىق ٴوسىمى 7،6 پايىز بولدى. ال قىتاي بويىنشا جالپى ىشكى ٴونىم 6،7 پايىز بولدى. سونىمەن قاتار، سوڭعى ەكى جىلدا – 22 ايدا بۇل اۋداندا تەرروريستىك شابۋىل بولعان ەمەس. قىلمىس كۇرت ازايدى. بۇدان باسقا 2017 جىلى 100 ملن تۋريست كەلگەن بولسا، وسى جىلدىڭ 9 ايىندا 132 ملن ادامعا جەتكەن. ياعني بۇل وسى اۋماقتا نە بولىپ جاتقانىنىڭ دالەلى ەكەنىنە ايتپاسا دا تۇسىنىكتى. شىڭجانداعى ەكونوميكالىق دامۋ، قاۋىپسىزدىك شارالارىن وسى ستاتيستيكاعا قاراپ تۇسىنۋگە بولادى. سوندىقتان ٴوڭىر تۋرالى الىپ-قاشپا اڭگىمەگە سەنبەي، بارىپ كورۋلەرىڭىزگە بولادى»، - دەپ قورىتىندىلادى ٴسوزىن چجان سياو.

ۇلتتىق مۋزەي ديرەكتورىنىڭ م.ا. اباي ساتىبالدين مۇنداي كورمەلەردىڭ ەكىجاقتى مادەنيەت الماسۋدا ماڭىزى زور جانە قازاقستاننىڭ «التىن ادام» كورمەسى قىتاي قالالارىندا جالعاساتىنىن اتاپ ٴوتتى.

«بۇگىنگى كورمە «ٴبىر جول، ٴبىر بەلدەۋ» باستاماسىنىڭ 5 جىلدىعىنا ارنالىپ ۇيىمداستىرىلدى. قىتاي ەلشىلىگى مەن ۇلتتىق مۋزەي اراسىنداعى ورتاق جوبالار ارقىلى تەك قازاقستاندا عانا كورمەلەر ۇيىمداستىرىلىپ جاتقان جوق. بيىل ٴبىزدىڭ قىزمەتكەرلەرىمىز قىتايعا بارىپ، سول ەلدەگى جەتەكشى مۋزەيلەرگە بارىپ، تاجىريبە الماستى. سونىمەن قاتار، «التىن ادام» كورمەسىن سيان قالاسىنداعى ٴىرى مۋزەيگە قويدىق جانە ونى 200 مىڭعا جۋىق تۋريست كوردى. كەلەسى جىلى بەيجىڭ قالاسىندا دا وسى كورمەنى ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز»، - دەدى ۇلتتىق مۋزەي ديرەكتورىنىڭ م.ا.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي