qazcontent "تۋعان جەر-التىن بەسىگىم " اتتى جاڭا بايقاۋ جاريالادى - رۋحاني جاڭعىرۋ|31 قازان 2018، 18:55
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

qazcontent "تۋعان جەر-التىن بەسىگىم " اتتى جاڭا بايقاۋ جاريالادى

استانا، baq.kz. "قازكونتەنت" اق "تۋعان جەر-التىن بەسىگىم " اتتى جاڭا كونكۋرستىڭ باستالۋى تۋرالى حابارلايدى.

بايقاۋ 2018 جىلعى 31 قازان مەن 7 قاراشا ارالىعىندا وتەدى. بايقاۋ تاقىرىبى قازاقستاندا ٴتۋريزمدى دامىتۋعا ارنالعان. ول ەلىمىزدىڭ تۇرعىندارى اراسىندا وتكىزىلەدى.

قاتىسۋ ٴۇشىن 3 مينۋتتان ارتىق ەمەس بەينەسيۋجەتتى جازىپ، 2018 جىلعى 31 قازان مەن 7 قاراشا ارالىعىندا الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ جەكە بەتتەرىنە ورنالاستىرۋ قاجەت. قاتىسۋشىلاردىڭ روليكتە تۋعان ولكەنىڭ سۇلۋلىعىن كورسەتۋ مۇمكىندىگى بار،ول ٴدال وسى ٴوڭىردىڭ ٴتۋريزمىن دامىتۋعا، قازاق حالقىنىڭ اڭىزدارىن جاريالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

قاتىسۋشىلاردىڭ جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋشىلار فەيسبۋك-qazbesik نەمەسە ينستاگرامم - @qazaqbesik الەۋمەتتىك جەلىلەرىنىڭ بەتتەرىندە ورنالاستىرىلادى.

جۇمىس سيپاتتاماسىندا #qazcontentkonkurs2018، #konkurs_s_qazcontentom حەشتەگتەرىن كورسەتۋ مىندەتتى شارت بولىپ تابىلادى. سونىمەن قاتار، جۇمىستار kaztubetour@gmail.com پوشتاسىنا جىبەرىلۋى ٴتيىس.

جۇلدەلى ورىنداردى انىقتاۋ ينستاگرامم جانە فەيسبۋك الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ رەسمي بەتتەرىندە ورنالاسقان بەينەرولىكتەردىڭ استىنداعى "لايك" سانىن ەسەپتەۋ جولىمەن جۇرگىزىلەدى. ەڭ كوپ "لايك"جيناعان قاتىسۋشىلار جەڭىمپاز بولادى. سىيلىق i، ii، iii ورىندارعا بەرىلەدى. ٴى ورىن جەڭىمپازى 900 000 تەڭگە كولەمىندە اقشالاي سىيلىق الادى، ٴىى ورىن يەگەرى 600 000 تەڭگە جانە ٴىىى ورىن 500 000 تەڭگە الادى.

قورىتىندى وسى جىلدىڭ 12 قاراشاسىندا وتكىزىلەدى، جەڭىمپازدار ٴتىزىمى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك بەتتەرىندە جاريالانادى. ماراپاتتاۋ ٴراسىمى 2018 جىلعى 16 قاراشادا استانا قالاسىندا وتەدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي