BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

پاۆلودار وبلىسىندا باياناۋىل دۋانىنىڭ اعا سۇلتانى مۇسا شورمانوۆ كەسەنەسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى

فوتو: автордан

پاۆلودار وبلىسىندا باياناۋىل دۋانىنىڭ اعا سۇلتانى، اعارتۋشى، ەتنوگراف مۇسا شورمانوۆتىڭ 200 جىلدىعىنا وراي كەسەنەنىڭ ىرگەتاسى قالاندى، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

«رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى شەڭبەرىندەگى جوبا قوعام قايراتكەرىنىڭ تۋعان جەرى تەڭدىك اۋىلىنان ٴبىر شاقىرىمدىق جەردە بوي كوتەرمەك. قازىرگى ۋاقىتتا نىساننىڭ ىرگەتاسى قالانىپ، قۇرىلىس جۇمىستاردى باستالدى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا مۇسا شورمانوۆتىڭ جەرلەستەرى اتسالىسۋدا.

«رۋxاني جاڭعىرۋ» - رۋحىمىزدى كوتەرىپ جاتقان باعدارلاما. بۇعان دەيىن وبلىس ورتالىعىندا سۇلتانبەت سۇلتان ٴۇي جايىنىڭ كوشىرمەسى بوي كوتەردى. ەندى سول يگى ىستەردىڭ جالعاسى رەتىندە ۇلى اعارتۋشى، عالىم شوقان ٴۋاليxانوۆتىڭ تۋعان ناعاشىسى مۇسا شورمان ۇلىنىڭ كەسەنەسى سالىنىپ جاتىر. كەسەنە قۇرىلىسىمەن قاتار، ۇلكەن زيراتتىڭ ماڭايى رەتكە كەلتىرىلمەك. سونىمەن قاتار، مۇسا شورمانوۆتىڭ تۇرعان ٴۇيىنىڭ ورنى مەن ەرتىس-بايان وڭىرىندەگى العاشقى 1903 جىلى اشىلعان ورىس-قازاق مەكتەبىنىڭ ورنىنا جانە مۇسانىڭ بالاسى - اقىن ٴسادۋاقاس شورمانوۆتىڭ باسىنا دا قۇلپىتاس قويۋ جوسپارلانىپ وتىر. قارجى ماسەلەسى شەشىلسە، شورمان اۋلەتىنە ارنالعان مۋزەي اشۋ دا كوزدەلۋدە»، - دەيدى باستاماشىل توپتىڭ مۇشەسى، پاۆلودار مەملەكەتتىك پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى التىنبەك نۇح ۇلى.

كەسەنە ۇلۋتاستان سوعىلادى. جۋىق ارادا ماڭعىستاۋ وبلىسىنان ەكى ۆاگون ۇلۋتاس جەتكىزىلەدى.

مۇسا شورمانوۆ 15 جىل بويى باياناۋىل سىرتقى وكرۋگىنىڭ اعا سۇلتانى بولعان. تۇلعانىڭ تىنىمسىز ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ٴوڭىردا العاشقى اشىلىپ، ٴبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى يگى ىستەر باياناۋىل اۋدانىنىڭ عىلىم قايراتكەرلەرىنىڭ تۇتا سبۋىنىن قالىپتاستىرۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزدى. سول زاماندا مۇسا شورمانوۆتىڭ ەسىمى پەتەربۋرگ جۇرتشىلىعى، گەوگرافيالىق جانە انتروپولوگيالىق قوعامداردىڭ مۇشەلەرى اراسىندا تانىمال بولعان. 1881 جىلى ماسكەۋدە وتكەن بۇكىلرەسەيلىك ونەركاسىپتىك-كوركەمدىك كورمەگە قازاق حالقىنىڭ قولدانبالى ونەرىنىڭ بۇيىمدارىن مۇسا شورمانوۆتىڭ جىبەرگەنى تاريحتان بەلگىلى. ول 1965-1968 جىلدارى اسىل تۇقىمدى جىلقىلاردى ماسكەۋ، پاريجدە وتكەن كورمەلەرگە قاتىستىرعان.

ايتا كەتەيىك، بۇگىندە ەرتىس وڭىرىندە قاسيەتتى جەرلەردىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلگەن 78 نىسان زەرتتەلۋدە. وبلىستىق تىزبە قۇرامىنداعى 36 جوبانىڭ ىشىندە 18 تاريحي ەسكەرتكىش انىقتالدى. بۇگىنگى كۇنى 18 وبەكتىگە قورشاۋ جۇمىستارى قاجەت ەتىلەدى. اتاپ وتەر بولساق، باياناۋىل اۋدانىندا – 12، ماي اۋدانىندا – ٴبىر جانە ەكىباستۇز ايماعىندا بەس نىسان قورشالادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي