BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.54 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.79 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.72
استانا:

«مەنىڭ قاسيەتتى قازاقستانىم!» بايقاۋى باستالدى

ruh.kz اقپارات پورتالى قر ٴبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى بالالار قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ارنايى قولداۋىمەن «مەنىڭ قاسيەتتى قازاقستانىم!» اتتى ەسسە جانرى بويىنشا شىعارماشىلىق كونكۋرس جاريالادى، دەپ حابارلايدى ۆaq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

نازار اۋدارىڭىز! قۇرمەتتى وقۋشىلار جانە ۇستازدار!

كونكۋرستىڭ نەگىزگى ماقساتى – «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلامالىق ماقالاسىنىڭ اياسىندا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى قاسيەتتى جەرلەرىن ارالاعان وقۋشىلاردىڭ ٴوز اسەرىمەن كەڭىنەن بولىسۋىنە مۇمكىندىك بەرۋ.

بايقاۋ 1 قىركۇيەكتەن 20 قازان ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى.

«مەنىڭ قاسيەتتى قازاقستانىم!» اتتى رەسپۋبليكالىق شىعارماشىلىق بايقاۋىنىڭ ەرەجەلەرى

1. جالپى ەرەجە

1.1. بۇل ەرەجەلەردە بايقاۋدىڭ ماقساتى، وزىنە ارتقان جاۋاپكەرشىلىگى، ۇيىمداستىرىلىۋ دەڭگەيى مەن شارتتارى ايتىلادى. سونداي-اق، قاتىسۋشىلارعا قانداي تالاپ قويىلاتىنى دا تولىققاندى تارقاتىلادى.

1.2. قر بعم بالالار قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزىلگەلى وتىرعان كونكۋرستىڭ نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىسى – ruh.kz اقپاراتتىق پورتالى.

2. بايقاۋدىڭ ماقساتى مەن تالاپتارى

2.1. ەلىمىزدىڭ جاس بۋىنىنىڭ شىعارماشىلىق قابىلەتىن ۇشتاۋ، وتباسى دارەجەسىن كوتەرۋ، ۇستازداردىڭ دەڭگەيىن ارتتىرۋ، «رۋحاني جاڭعىرۋ» كەزەڭىندە جاستاردىڭ بەلسەندىلىگىن، باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ.

2.2. شىعارماشىلىققا بەيىم جاستاردىڭ باعىن اشىپ، جاس جازبالاردىڭ ەل نازارىنا ۇسىنىلۋىنا قولداۋ ٴبىلدىرۋ جانە جاس بۋىن اراسىندا شىعارماشىلىق باسەكەلەستىك تۋدىرۋ.

3. بايقاۋ قاتىسۋشىلارى

3.1. «مەنىڭ قاسيەتتى قازاقستانىم!» اتتى ەسسە بايقاۋىنا جاز ايلارىندا وتكىزىلگەن «مەنىڭ قاسيەتتى قازاقستانىم!» اتتى رەسپۋبليكالىق ولكەتانۋ اكسياسىنا قاتىسقان مەكتەپ وقۋشىلارى جانە ۇستازدار قاتىسا الادى.

4. بايقاۋ ۋاقىتى

4.1. بايقاۋ 2018 جىلدىڭ 1-قىركۇيەكتەن 20-قازانعا دەيىن جالعاسادى.

4.2. 2018 جىلدىڭ 20-قازانى كۇنى ساعات 18:00-دەن كەيىن كەلىپ تۇسكەن شىعارماشىلىق جۇمىستار قابىلدانبايدى.

5. شىعارماشىلىق جۇمىستارعا تالاپ

5.1. ولكەتانۋ اكسياسىنان العان اسەرلەرىن شىنايى بولىسكەن مازمۇنداعى اتىندەر بولۋى ٴتيىس.

5.2. ٴماتىن ەلىمىزدىڭ قاسيەتتى جەرلەرىنىڭ كەرمەتى تۋرالى، وقۋشىلاردىڭ ولارعا جاساعان ساياحاتى بارىسىندا الىنعان اسەر تۋرالى بولماق كەرەك.

5.3. ەسسەمەن قوسا اۆتور تۇسىرگەن قاسيەتتى جەرلەردىڭ 1-2 فوتوسى جانە اۆتوردىڭ كەز-كەلگەن فورماتتاعى ٴوز سۋرەتى تالاپ ەتىلەدى.

6. جۇمىستىڭ بەزەندىرىلۋ تالاپتارى

6.1. جۇمىس word بەتتەرىندە جازىلىپ، times new roman 14 قارپىمەن جازىلىپ، بىركەلكى ينتەرۆالعا ٴتۇسىرىلۋى ٴتيىس. ٴماتىن بەتكە تۇسىرىلگەننەن كەيىن سول جاعىنان 3 سم، وڭ جاعىنان، جوعارىدان، تومەننەن 15 سم-دان قالدىرىلۋى قاجەت. سونداي-اق، ٴماتىن 2 بەتتەن اسپاۋ كەرەك.

6.2. جۇمىستار كەلەسى تالاپتارعا ساي بولۋى ٴتيىس:

- ٴماتىن مازمۇنى بايقاۋ شارتتارىنا سايكەس بولۋى;

- بەينەلەۋ مانەرى;

- جۇمىستىڭ شىنايىلىعى جانە كوركەمدىك مانەرى;

- اۆتوردىڭ قىراعىلىعى;

- قىزىق يدەيالار مەن جارقىنبەينەلەردىڭ بولۋى;

- اۆتوردىڭ ساۋاتتىلىعى;

- بەزەندىرۋ شەبەرلىگى;

- تەك قانا تالاپتارعا سايكەس جۇمىستار قابىلدانادى;

- بايقاۋعا جىبەرىلگەن ماتەريالدار بۇرىن-سوڭدى ەش جەردە جاريالانباعان بولۋى ٴتيىس;

- بوگدە ماتەريالدار مەن عالامتوردان الىنعان ماتىندەردى قولدانۋعا تىيىم سالىنادى;

- فوتولار jpg، jpeg فورماتىندا، كولەمى 640-720 مم-دان ۇلكەن بولماۋى ٴتيىس.

7. بايقاۋ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ

7.1. بارلىق قاتىسۋشىلار ruh.kz پورتالىنان جانە ٴبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنەن ارنايى سەرتيفيكاتتار الادى.

7.2. بايقاۋ جەڭىمپازىنا سىيلىقتار مەن اتى جازىلعان ديپلومدار، العىس حاتتار نەمەسە قاتىسقانى ٴۇشىن العىس بىلدىرەتىن حاتتار پوشتا ارقىلى جىبەرىلەدى.

7.3. ۇزدىك شىعارمالار ruh.kz پورتالىنا جاريالانادى.

7.4. جەڭىمپازدار تومەندەگىدەي قۇندى سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى:

1-ورىن: نوۋتبۋك lenovo ideapad 120s

2-ورىن: سمارتفون xiaomi redmi note 5 4/64 gb

3-ورىن: سمارت-چاسى xiaomi amazfit pace

بۇدان بولەك، بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ بايقاۋدى قولداعان جۇلدىزدى تۇلعالارمەن فوتو-ۆيدەوعا تۇسۋگە، قولتاڭبا الۋعا مۇمكىندىگى بار.

8. بايقاۋعا قاتىسۋ شارتتارى

8.1. بايقاۋعا قاتىسۋ ٴۇشىن ارنايى ۇسىنىستى تولتىرۋ قاجەت.

8.2. جۇمىستىڭ مازمۇنى ارنايى تالاپتارعا ساي بولۋى ٴتيىس.

8.3. جۇمىستى بەزەندىرۋ ٴبىرىڭعايلاندىرىلعان بايقاۋ شارتتارىنا سايكەس بولۋى ٴتيىس.

8.4. بايقاۋ جۇمىستارى ەلەكتروندى تۇردە شارتتاردا كورسەتىلگەن تالاپتارعا سايكەس فايلدا، اۆتورى كورسەتىلگەن بولۋى قاجەت.

8.5. بايقاۋ جۇمىسىمەن قاتار جىبەرىلگەن فوتو\ۆيدەو ماتەريالداردىڭ ساپاسى جاقسى بولۋى قاداعالانىلۋى ٴتيىس.

8.6. كونكۋرسقا قاتىسۋ ٴۇشىن ارنايى ۇسىنىستى مەجەلەنگەن ۋاقىت ارالىعىندا وتكىزىلۋى قاجەت.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي