BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.3 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.22 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

نازاربايەۆقا ورالدى دامىتۋ جوسپارى تانىستىرىلدى

فوتو: akorda.kz

مەملەكەت باسشىسىنىڭ باتىس قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارى ٴالى جالعاسۋدا. ونىڭ اياسىندا نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا تاعى دا ٴبىرقاتار نىساندار تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى اقوردانىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

سونىمەن، نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قابىرعاعا جانە شاتىرعا ارنالعان ماتەريالداردى، شىنى جانە مەتالل بۇيىمدارىن شىعاراتىن «اگران» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنە باردى.

قازاقستان پرەزيدەنتىنە كاسىپورىننىڭ قازىرگى دامۋ بارىسى جانە مەملەكەتتىك ينۆەستيسيالىق باعدارلامالارعا قاتىسۋ ارقىلى ونىڭ وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرۋ پەرسپەكتيۆالارى جونىندە ايتىلدى.

سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى كاسىپورىننىڭ وندىرىستىك ۇدەرىسىمەن تانىسىپ، دايىن ٴونىم ۇلگىلەرىن كوردى.

بۇدان باسقا، قازاقستان پرەزيدەنتى قالاداعى ورتالىق الاڭدى ارالاپ كورگەننەن كەيىن، مەملەكەتتىك تۇرعىن ٴۇي باعدارلاماسىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىمەن جانە ورال قالاسىن ودان ٴارى دامىتۋ جوسپارىمەن تانىستى.

مەملەكەت باسشىسىنا ەسكى ۇيلەردى بۇزىپ، ورنىنا جاڭا ٴۇي سالۋ، سونداي-اق الەۋمەتتىك سالا نىساندارىنىڭ قۇرىلىسىنا ينۆەستيسيا تارتۋ بارىسى جونىندە مالىمەت ۇسىنىلدى.

سونىمەن قاتار، نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا «اقىلدى قالا» تۇجىرىمداماسى اياسىنداعى جوبالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى تۋرالى باياندالدى.

ەلباسى، سونداي-اق، ٴوڭىر جۇرتشىلىعىمەن كەزدەستى. وندا تۇرعىندار مەملەكەت باسشىسىنا قابىلدانعان «بەس الەۋمەتتىك باستاما» ٴۇشىن العىس ٴبىلدىردى.

قازاقستان پرەزيدەنتى ەلىمىزدە جۇەگە اسىرىلىپ جاتقان الەۋمەتتىك باعدارلامالار قوعامنىڭ، اسىرەسە جاستاردىڭ، مەيلىنشە وزەكتى پروبلەمالارىن شەشۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ٴوتتى.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قازاقستان قوعامىندا بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىمدى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، ەلىمىزدىڭ قارقىندى ەكونوميكالىق دامۋى ٴۇشىن وڭىرلىك جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ٴمانى زور ەكەنىن ايتتى.

اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەلباسى وبلىس تۇرعىندارىنا تابىس پەن باق-بەرەكە تىلەپ، قازاقستاندى وركەندەتۋ ىسىنە بەلسەندى اتسالىسۋعا شاقىردى.

سونىمەن قاتار، ەلباسى باتىس قازاقستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا جاستار جانە وقۋشىلار سارايىنا باردى. وندا قازاقستان پرەزيدەنتىنە دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ٴبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى سيفرلاندىرۋ جونىندەگى جوبالار تانىستىرىلدى.

قازاقستان پرەزيدەنتى وبلىستىڭ بەلسەندى جاستارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، جاستار مەن جاس مامانداردى قولداۋعا باعىتتالعان مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى جونىندە اڭگىمەلەستى.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆ سيفرلىق جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان جاعدايىندا باسەكەگە قابىلەتتى جاستار تاربيەلەپ ٴوسىرۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ٴوتتى.

«مەكتەپتەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەر عىلىممەن اينالىسۋعا باعدارلانىپ وتىر. قازىرگى جاعدايدا ادام ٴومىر بويى ٴبىلىم الۋعا ٴتيىس. بەس-التى جىلدان كەيىن بۇگىنگى كوپتەگەن ماماندىق جويىلىپ، ورنىنا جاڭا ماماندىقتار پايدا بولادى. ٴبىزدىڭ بار ٴۇمىتىمىز – جاستاردا. قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان الەمنەن قالىپ قويماۋىمىز ٴۇشىن نە ىستەۋ كەرەكتىگىن سىزدەر ٴاردايىم ويلاپ جۇرەتىندەرىڭىزگە سەنەمىن»، - دەپ تۇيىندەدى مەملەكەت باسشىسى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي