BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.66 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 431.56 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.7
استانا:

مەن ەلوردا اكىمىن تاعايىنداۋ ماسەلەسىنە زور ٴمان بەرەمىن – نازاربايەۆ

ەلباسى استانا قالاسىنىڭ اكتيۆىمەن كەڭەس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى.

كەزدەسۋ الدىندا قالالىق ٴماسليحاتتىڭ سەسسياسى ٴوتتى. وندا دەپۋتاتتار استانا قالاسىنىڭ جاڭا اكىمى باقىت تۇرلىحان ۇلى سۇلتانوۆتىڭ كانديداتۋراسىن ٴبىراۋىزدان ماقۇلدادى.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ٴا.يسەكەشەۆتى پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتاپ، جاڭا جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.

مەملەكەت باسشىسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ٴا.يسەكەشەۆتىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن جەكە قاسيەتتەرىن اتاپ ٴوتىپ، ونىڭ ەلوردانى دامىتۋ جولىندا اتقارعان جۇمىسىنىڭ ناتيجەلەرىنە توقتالدى.

قازاقستان پرەزيدەنتى استانا قالاسىنىڭ بۇرىنعى اكىمى ٴا.يسەكەشەۆتىڭ سىڭىرگەن ەڭبەگى جونىندە ايتىپ، قالانىڭ جاڭا باسشىلىعىنىڭ الدىندا تۇرعان مىندەتتەردى اتاپ ٴوتتى.

– مەن ەلوردا اكىمىن تاعايىنداۋ ماسەلەسىنە زور ٴمان بەرەمىن. قالانى دامىتۋ ٴىسى، سونىڭ ىشىندە استاناداعى بۇكىل نىسانداردىڭ قۇرىلىسى ۇنەمى مەنىڭ جەكە باقىلاۋىمدا. بۇل – مەن ٴۇشىن ماڭىزدى باسىمدىق. باقىت سۇلتانوۆتىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ ىسىندەگى تاجىريبەسى مول ٴارى ٴتيىستى ۇيىمداستىرۋشىلىق قابىلەتى بار، – دەدى ەلباسى.

جيىن بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى استانانىڭ جاڭا باسشىلىعى الدىندا تۇرعان ٴبىرقاتار باسىمدىققا يە مىندەتتەردى اتاپ ٴوتتى.

– دامۋدىڭ جاڭا مودەلىن ەنگىزۋ قاجەت. يننوۆاسيانى ىلگەرىلەتۋ جانە كرەاتيۆتى ادامدار سانىنىڭ كوبەيۋى ٴۇشىن قولايلى ورتا قالىپتاستىرعان ٴجون. سول ٴۇشىن قالانىڭ 2050 جىلعا دەيىنگى ۇزاق مەرزىمدى دامۋ ستراتەگياسىن ازىرلەۋ كەرەك، – دەدى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ.

ەلباسى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانا وتىرىپ، استانانى ىسكەرلىك قارجى حابى رەتىندە دامىتۋدى جالعاستىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.

مەملەكەت باسشىسى جاڭا تۇرعىن ۇيلەر سالۋ، تۇرعىندار ٴۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ، الەۋمەتتىك نىساندار تۇرعىزۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.

سونىمەن قاتار، قازاقستان پرەزيدەنتى قالانىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ قارقىنىن ساقتاۋدىڭ جانە شاھاردى گازبەن قامتۋ ٴۇشىن دايىندىق جۇمىستارىن جۇرگىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ايتتى.

نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ەلوردانىڭ تۋريستىك الەۋەتىن دامىتۋ ىسىندە الەمنىڭ ۇزدىك تاجىريبەلەرىن قولدانۋدى تاپسىردى.

ەلباسى قالانىڭ بارلىق مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارى جۇمىسىن ترانسفورماسيالاۋدى جالعاستىرۋ، كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ جانە سيفرلاندىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن استانانى ودان ٴارى دامىتۋدىڭ باسىمدىقتارى رەتىندە ەرەكشە اتاپ ٴوتتى.

سوڭىندا ٴا.يسەكەشەۆ پەن ب.سۇلتانوۆ سەنىم بىلدىرگەنى ٴۇشىن نۇرسۇلتان نازاربايەۆقا العىس ايتىپ، باس قالامىز بەن بۇكىل ەلىمىزدى دامىتۋ ىسىنە وزدەرىنىڭ زور ۇلەستەرىن قوساتىنىن جەتكىزدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي