BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

التىن دومبىرا مۇحتار نيازوۆقا بۇيىردى

مىڭ جىلدىق تاريحى بار الىپ الماتىنى ەكى كۇن بويى جىرمەن تەربەگەن «التىن دومبىرا» ايتىسى مارەگە جەتتى. باس جۇلدە – التىن دومبىرا، ايتىستىڭ شىن جۇيرىگى، سىر سۇلەيى مۇحتار نيازوۆقا بۇيىردى!

الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەن «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ قولداۋىمەن ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا ارنالعان بۇل ايتىس ايتىسكەر اقىنداردىڭ بيىلعى باستى دوداسى. ەڭ الدىمەن، شيرەك عاسىر ۋاقىتتا جەتكەن جەتىستىگىمىزگە ٴسۇيىنىپ ايتقان، ٴالى دە ولقى ٴتۇسىپ جاتقان جەرلەرىمىزگە كۇيىنىپ ايتقان اقىنداردىڭ ايشىقتى سوزدەرىنە قول سوعىپ، قوشەمەت قىلعان جۇرتتىڭ ىقىلاسى تۋرالى ايتۋىمىز كەرەك. الماتىداعى ەڭ ۇلكەن سارايلاردىڭ ٴبىرى رەسپۋبليكا سارايىندا قاتارىنان ەكى كۇن بويى ينە شانشار ورىن بولعان جوق.

20 اقىن قاتىسقان ايتىس ٴۇش اينالىم بولدى. ەكىنشى اينالىمدا مەيىربەك سۇلتانحان، ٴومىرجان كوپبوسىن، سەرىكزات دۇيسەنعازى، مۇحتار نيازوۆ، ەركەبۇلان قاينازار، قاليجان بىلداشەۆ، اسپانبەك شۇعاتايەۆ، بولاتبەك ورازبايەۆ، جانسايا مۋسينا، يران-عايىپ كۇزەمبايەۆ، رۇستەم قايىرتاي، ەرجان ٴامىروۆ ايتىسىپ، ودان سەرىكزات دۇيسەنعازى، جانسايا مۋسينا، بولاتبەك ورازبايەۆ، مۇحتار نيازوۆ سىندى جۇيرىكتەر ىرىكتەلىپ شىقتى. ٴۇشىنشى اينالىمدا وسى ٴتورت اقىن ايتىسىپ، ناتيجەدە باس جۇلدە، «التىن دومبىرا» – مۇحتار نيازوۆقا، (3 000000 تەڭگە) 1 – ورىن بولاتبەك ورازبايەۆقا، (2 000 000 تگ) 2 – ورىن جانسايا مۋسيناعا، (1 000 000 تگ) 3 — ورىن مەيىربەك سۇلتانحانعا، (500 000 تەڭگەدەن) ٴومىرجان كوپبوسىنوۆقا، يرانعايىپ كۇزەمبايەۆقا، سەرىكزات دۇيزەنعازىعا بۇيىردى.

اقىنداردىڭ ونەرىن قازاقستاننىڭ حالىق اقىنى قونىسباي ٴابىلوۆ، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى قويلىباي اسانوۆ، «دارىن» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى مۇحامەدجان تازابەك، قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى امانجول التايەۆ، «دارىن» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى سىندى تانىمال اقىنداردان جاساقتالعان قازىلار القاسى باعالادى. ايتۋلى دودانى ايتىستىڭ اقىلمانى ٴجۇرسىن ەرمان جۇرگىزدى.

ۇلتتىق ونەر بولعان سوڭ دا ۇلتتىڭ ٴبىر مىنەزىن، ٴبىر بولمىسىن كورسەتپەي قالار ما، الاماننىڭ جۇلدەسىن تاپسىرۋعا شىققان الماتى قالاسىنىڭ اكىمى باۋىرجان بايبەك اقىندارعا ريزالىعىن ايتا كەلىپ، باس بايگەنىڭ جۇلدەسىنە تاعى 2 000 000 تەڭگە، ٴبىرىنشى ورىننىڭ جۇلدەسىنە 1 000 000 تەڭگە ۇستەمە قوساتىنىن حابارلاعاندا كورەرمەن قوشەمەتى ٴتىپتى دە ۇدەي ٴتۇستى.

ايتا كەتەيىك، «التىن دومبىرا» ايتىسى وسىمەن v رەت وتكىزىلىپ وتىر. مۇحتار نيازوۆ (2012 جىلى) العاشقى يەگەرى بولعان ەدى. 2013 جىلى جانداربەك بۇلعاقوۆ يەلەنسە، 2014 جىلى بالعىنبەك يماشەۆتىڭ ەنشىسىنە بۇيىرعان بولاتىن. ال 2015 جىلى «التىن دومبىرا» اسپانبەك شۇعاتايەۆقا بۇيىرعان بولاتىن. بيىل مىنە، «التىن دومبىرا» اينالىپ مۇحتاردىڭ قولىنا قايتا كەلدى. الماتىداعى بۇل ايتىس جوعارى دەڭگەيدە ٴوتتى دەيدى باعالاۋشىلار. اقىنداردىڭ، (مۇحتار نيازوۆ):

التىن دومبىرا جارقىلداپ ارباسا دا،

جاڭىلمايمىز ادامدىق قالپىمىزدان.

ەسىكتەن «التىن ادام» تابىلعاندا،

جەر، الەم تىتىرەپ ەد داڭقىمىزدان.

بابالار بىرلىك قۇرىپ تۇرعان شاقتا،

تەڭ دۇنيە تەڭسەلدى نارقىمىزدان.

سولارداي سۇرىنبەسەك سالتىمىزدان،

سولارداي جاڭىلماساق انتىمىزدان.

كەبىن بولىپ كيىلىپ التىن ٴوزى،

قابىرگە قۋىپ كەلەر ارتىمىزدان. – دەپ كەلەتىن جاۋھارداي جىر شۋماقتارى مەرەيلى مەرەكەمىزدى ۇلتتىق ونەرىمىزبەن ۇلىقتاعان ايتۋلى كۇندەردىڭ اسپانىندا وسىلايشا قالىقتاپ قالا بەردى.

egemen.kz


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي