BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.3 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.22 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

وتكەن دەمالىستا قاراعاندى وبلىسىندا 6 ادام سۋعا باتىپ كەتتى

دەمالىس كۇندەرى وبلىستا سۋ قويمالارى مەن وزەن-كولدەردە ادام ولىمىمەن اياقتالعان التى وقيعا تىركەلدى. بارلىق وقيعا شومىلۋعا ارنايى جابدىقتالماعان ورىنداردا بولعان، دەپ xابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

5 شىلدەدە قاراعاندى قالاسى «رادۋگا-1» ساياجاي قوعامى جانىنداعى جاساندى سۋ قويماسىندا 2004 جىلى تۋعان جەتكىنشەك سۋعا باتتى. 6 شىلدەدە بۇقار جىراۋ اۋدانىندا اقتوبە اۋىلىنان 15 شاقىرىمدا ورنالاسقان جاساندى سۋ قويماسىنان 1981 جىلى تۋىلعان ەر ادامنىڭ دەنەسى شىعارىلدى. ٴولىمنىڭ سەبەبى انىقتالۋدا.

8 شىلدەدە نۇرا اۋدانىندا قۇلانوتپەس وزەنىندە جابدىقتالماعان جەردە شومىلۋ كەزىندە 2002 جىلعى بالا سۋعا باتتى.

وسى كۇنى شاحتينسك قالاسىنداعى جاساندى سۋ قويماسىنان 48 جاستاعى ەر ادامنىڭ جانە قاراعاندى قالاسى №33 شاحتا اۋدانىنداعى سۋ قويماسىنان 17 جاستاعى جىگىتتىڭ ٴمايىتى تابىلدى. كولگە باتۋ وقيعاسى بالقاش كولىندە دە ورىن الدى. بالقاش كولىندە اقتوعاي اۋدانىنىڭ ورتادەرەسىن اۋىلىنان 50 شاقىرىم جەردە 1992 جىلى تۋىلعان ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى.

قازىرگى ۋاقىتتا ولىمدەردىڭ سەبەپتەرى جانە وقيعالاردىڭ جاعدايلارى انىقتالۋدا.

«شومىلۋعا تىيىم سالىنعان ورىنداردىڭ سۋعا تۇسۋگە جارامسىزدىعىنا قاراماستان، ولاردا دەمالۋشىلارلاردىڭ سانى كۇننەن كۇنگە وسۋدە. كوپتەگەن قايعىلى جاعدايلاردىڭ ٴدال وسى شومىلۋعا تىيىم سالىنعان ورىنداردا بولاتىندىعىن اتاپ ٴوتۋ قاجەت. البەتتە، قۇتقارۋشىلار مەن پوليسيا قىزمەتمەتكەلەرى بالالاردىڭ شومىلۋعا تىيىم سالىنعان ورىنداردا ۇلكەندەردىڭ قاراۋىنسىز قالۋ فاكتىسىن نازارسىز قالدىرمايدى. جازعى دەمالىس كەزدەرىندە بالالار وز-وزدەرىمەن قالادى، ۇلكەندەر جاعىنان قاداعالاۋ از بولادى. كامەلەتكە تولماعاندارعا تىيىم سالىنعان ورىنداردا شومىلعانى ٴۇشىن جانە سۋ وبەكتىلەرىندە قاداعالاۋسىز جۇرگەنى ٴۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بابى تۋرالى ٴتۇسىندىرىلدى. وسىنداي شارالار سۋعا شومىلۋ ماۋسىمى بويى بارلىق جەرلەردە وتكىزىلۋدە. ٴبىراق، الدىن الۋ شارالارىنا قاراماستان، رۇقسات ەتىلمەگەن جاعاجايلاردى ادامداردىڭ قازا بولۋى جاعدايلارى جالعاسۋدا»، - دەيدى قاراعاندى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى جاننا داۋرەنبەكوۆا.

7 شىلدەدە مەرەكەلىك دەمالىستاردىڭ قىزعان كەزىندە قاراعاندى وبلىسى تجد قىزمەتكەرلەرى شەرۋباي – نۇرا سۋ قويماسىندا اۋقىمدى ٴىس-شارا وتكىزدى. «ٴقاۋىپسىز جاز» اكسياسى اياسىندا تجد جانە اپاتتار مەديسيناسى ورتالىعى قىزمەتكەرلەرى «دوستىق» دەمالۋ ورنى ايماعىندا بالالار ٴۇشىن سۋعا جۇزۋدەن شەبەرلىك ساباعىن وتكىزدى. ودان باسقا دەمالۋشىلارعا سۋعا باتۋ جانە جاراقات العان كەزدەگى العاشقى مەديسينالىق كومەك كورسەتۋ ارنايى قۋىرشاقتاردا كورسەتىلدى. سونىمەن قوسا، دەمالۋشىلارمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قۇتقارۋشىلار سۋداعى ٴقاۋىپسىز ٴجۇرىس-تۇرىس تالاپتارىن ٴتۇسىندىردى.

سۋ قويمالارىندا ادام ٴولىمىن بولدىرماۋ ٴۇشىن ٴدال تىيىم سالىنعان ورىندار بويىنشا پروفيلاكتيكالىق رەيدتتەر جۇرگىزىلەدى. قۇتقارۋشىلار جەرگىلىكتى پوليسيا قىزمەتىمەن بىرىگىپ، تىيىم سالۋعا قاراماستان ادامدار شومىلۋدى جالعاستىرىپ جاتقان دەمالىس ورىندارىن قاراپ ٴوتتى. سونىمەن، تەكسەرۋشىلەر بۇرىنعى پيونەر لاگەرى، سۋ تورابى اۋدانى، «جەڭىس» دەمالىس ورنى، تەنتەك شاحتاسى ايماقتارىنداعى جابدىقتالماعان جاعالاۋلارعا بارىپ قايتتى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي