BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.09 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.71 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.72
استانا:

قاراعاندىلىقتاردى شوشىتقان جەرگە قادالعان پىشاقتاردىڭ سىرى بەلگىلى بولدى

فوتو: ашық дереккөзден

وتكەن ايدا قاراعاندى تۇرعىندارى قالانىڭ بىرنەشە جەرىندە جەرگە قادالىپ تۇرعان كوپتەگەن پىشاقتاردى تاۋىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇكتەپ، قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنە شاعىم تۇسىرگەن بولاتىن. تۇرعىنداردىڭ ويىن سان-ساققا جۇگىرتىپ، زارەسىن العان سۋىق قارۋلاردىڭ قۇپياسى اشىلدى، دەپ xابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

ەسكە سالايىق، شىلدە ايىندا قالاداعى گۇلزارلاردىڭ بىرىندە قارا جەرگە قادالىپ تۇرعان 72 پىشاقتىڭ تابىلعاندىعى جايلى جازعان بولاتىنبىز. العاشىندا قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق قۇرامى جوقتىعىن العا تارتقان پوليسيا قىزمەتكەرلەرى پىشاقتاردىڭ سىرىن اشۋعا ۇمتىلماعان ەدى. الايدا، بۇل وقيعا بىرنەشە رەت قايتالاندى. قالا تۇرعىندارى كوشەدەن تاعى دا وسىنداي پىشاقتاردى تاۋىپ، پوليسياعا xابارلاعان. قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىرعان پىشاقتار سىرىن اشۋ ٴۇشىن قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىنەن 3 ارنايى توپ قۇرىلىپ، ىسكە كىرىسكەن.

«2018 جىلدىڭ 21 شىلدەسى مەن 1 تامىزى ارالىعىندا قالانىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ كەزەكشى بولىمدەرىنە گۇل ەگەتىن ورىنداردان پىشاقتاردىڭ تابىلعاندىعى جايلى ٴۇش xابارلاما كەلىپ تۇسكەن. ماسەلەنىڭ ٴمان-جايىن انىقتاۋ ٴۇشىن وبلىستىق ٴىىد-نىڭ باسشىلىعى 3 جۇمىس توبىن قۇردى. پوليسيا قىزمەتكەرلەرى اۋدانداعى تۇرعىنداردان جاۋاپ الدى، جاقىن ايماقتاعى بارلىق بەينەكامەرالاردى ماتەريالدار قارالدى. باقىلاۋ كامەرالارىنىڭ بەينەلەرىن قاراۋ بارىسىندا پوليسيا قىزمەتكەرلەرى ەگدە جاستاعى ايەلدىڭ جوعارىدا اتالعان پىشاقتاردى جەرگە قاداعاندىعىن انىقتادى. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانعان گۇلزارلارعا قادالعان پىشاقتار اقپاراتىنا بايلانىستى قالانىڭ 68 جاستاعى تۇرعىنى انىقتالدى جانە ۇستالدى»، - دەيدى قاراعاندى وبلىستىق ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ ٴباسپاسوز xاتشىسى باقىتجان قۇدياروۆ.

​اتالعان ايەلدى ۇستاۋ ٴۇشىن قالانىڭ قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنىڭ بارلىق جەكە قۇرامى جۇمىلدىرىلعان. ناتيجەسىندە 68 جاستاعى ايەلدىڭ تۇرعىلىقتى مەكەن-جايى انىقتالىپ، ودان جاۋاپ الىندى.

«جاۋاپ الۋ بارىسىندا ايەل ادام 3 اي بويى اياعىنىڭ اۋىرعانىن، ول اۋرۋىن ەمدەۋ ٴۇشىن ٴداستۇرلى مەديسيناعا جۇگىنگەندىگىن ايتتى. ول جۋرنالداردىڭ بىرىنەن پايدالانىلماعان پىشاقتاردىڭ كومەگىمەن اۋرۋدى ەمدەۋگە بولاتىندىعىن وقىعان. ياعني پىشاقتاردى اشىق اسپان استىندا جەرگە قاداۋ كەرەك بولعان. مۇنداي ەم جاساۋ ٴۇشىن ول قالانىڭ ٴارتۇرلى ساۋدا ۇيلەرىنەن پىشاقتاردى ساتىپ العان»، - دەيدى ب.قۇدياروۆ.

ايەلگە قاتىستى پوليسيا قىزمەتكەرلەرى قر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 434 بابى 1 تارماعىنا ساي، ياعني «ۇساق بۇزاقىلىق» بابى بويىنشا اكىمشىلىك xاتتاما تولتىرعان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي