BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قاراعاندى وبلىسىندا كوز جۇمعان انا مەن بالا ٴولىمىنىڭ سەبەپتەرى بەلگىلى بولدى

فوتو: Pixabay

قاراعاندى، baq.kz ٴتىلشىسى. قازاننىڭ 2-سىنەن 3-ىنە قاراعان ٴتۇنى قاراعاندىنىڭ بوتاقارا ەلدى مەكەنىندەگى اۋرۋحانادا 33 جاستاعى قاديشا دارمەنبايەۆا مەن ونىڭ ٴسابيى كوز جۇمدى. قاراعاندىلىق دارىگەرلەر انا مەن بالا ولىمىنە نە سەبەپ بولعانىن بريفينگ بارىسىندا ايتتى.

قاراعاندى وبلىسى بۇقار جىراۋ اۋدانىنىڭ بوتاقارا ەلدى مەكەنىندە 3 قازان كۇنى تۇندە انا مەن بالانىڭ ٴولىمى تىركەلگەن. الدىمەن ٴومىر ەسىگىن اشۋىنا ٴسال عانا ۋاقىت قالعان شاقالاق شەتىنەپ كەتكەن. دارىگەرلەر بوسانعان ايەلدىڭ ٴومىرى ٴۇشىن التى ساعاتتاي كۇرەسكەنىمەن، 33 جاستاعى قاديشا دارمەنبايەۆا دا كوز بولدى. ونىڭ ارتىندا 6 جانە 8 جاستاعى ەكى قىزى قالدى. انا مەن بالانىڭ ولىمىنە بايلانىستى ارنايى كوميسسيا قۇرىلىپ، ٴولىم سەبەپتەرى انىقتالعان بولاتىن. كوميسسيا قۇرامىنا اكۋشەرلىك جانە گينەكولوگيا، تەراپيا مەن پاتومورفولوگيا، انەستەزولوگيا مەن رەانيماتولوگيا سالالارىندا جۇمىس ىستەيتىن ماماندار كىرگەن. ماماندار انا مەن بالا ٴولىمىنىڭ سەبەپتەرىن انىقتادى.

«دۇرىس ورنالاسقان بالا جولداسىنىڭ ەرتە اجىراۋى مەن قۇرساقىشىلىك ينفەكسيانىڭ سالدارىنان بالا ىشتە جاتقاندا جان تاپسىرعان. وسىعان بايلانىستى ايەلگە كەسار تىلىگى جاسالدى. بۇدان كەيىن ايەلدىڭ جاعدايى بوسانۋدان كەيىنگى اكۋشەرلىك اسقىنۋ سالدارىنان ناشارلاعان. ياعني قاعاناق سۋى ايەلدىڭ قانىنا ٴتۇسىپ كەتكەن. 1984 جىلى تۋىلعان قاديشا دارمەنبايەۆا بوتاقارا ورتالىق اۋرۋحاناسىندا بوسانعاننان كەيىن التى ساعاتتان سوڭ قايتىس بولدى. ايەل جۇكتىلىكتىڭ 39-اپتاسىندا دۇرىس ورنالاسقان بالا جولداسىنىڭ ەرتە اجىراۋى سالدارىنان تۋىنداعان ەرتە بوسانۋ كەزىندە پايدا بولعان كارديوپۋلمانالدىق شوكتىڭ اسەرىنەن كوز جۇمدى»، - دەدى قاراعاندى وبلىسى قوعامدىق دەنساۋلىق قورعاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ مەديسينا ماسەلەلەرى بويىنشا ورىنباسارى ولگا سميرنوۆا.

ونىڭ ايتۋىنشا، مەديسينا قىزمەتكەرلەرى ايەلدىڭ جاعدايىن دۇرىس باعالاي الماعان. دەگەمەن دارىگەرلەر تۋىنداعان قيىندىقتاردى شەشۋ ٴۇشىن بارلىق شارالاردى جاساعان. انا ٴولىمىنىڭ الدىن الۋ مۇمكىن بولماعان.

«كوميسسيا ۇيىمداستىرۋ، تاكتيكالىق، ەمدەۋ-دياگنوستيكالىق جاعدايلاردا ٴبىرقاتار قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بولعانىن انىقتادى. اۋىلدىق اۋرۋحانادا ستاسيونارلىق كومەك كورسەتۋ كەزىندە دە قاتەلىكتەر بولعان. ونىڭ ىشىندە ەمدەلۋشىنىڭ جاعدايىنىڭ ناشارلاۋىن ۋاقىتىلى باعالاي الماعان. سونداي-اق، جۇكتى ايەل اۋرۋحاناعا تۇسكەن ۋاقىتتا ودان قان تالداۋى الىنباعان، كارديوتاكوگرافيا جاسالماعان. ياعني، ىشتەگى بالانىڭ جۇرەك سوعىسى تىڭدالماعان»، - دەيدى دارىگەرلەر.

سميرنوۆانىڭ ايتۋىنشا، قابىلداۋ بولمەسىندە دارىگەرلەر ايەلدى قاراۋدى كەشىكتىرگەن. دەگەنمەندە بالا جولداسىنىڭ اجىراۋى ۋاقىتىلى دياگنوستيكالانعان.

قاديشا دارمەنبايەۆا قايتىس بولاتىن كۇنى ەمحاناعا كەلگەن، الايدا گينەكولوگ ونى ۇيىنە قايتارىپ جىبەرگەن.

«بۇل اياعى اۋىر ايەلدى جوسپارلى تەكسەرۋ بولاتىن. گينەكولوگ ونى ۇيىنە قايتارعان، سەبەبى ونى اۋرۋحاناعا جاتقىزۋعا ەش سەبەپ بولماعان. ق.دارمەنبايەۆانىڭ كۇيەۋىنىڭ ايتۋىنشا، سول كۇنى ول ۇيىقتاۋعا جاتقان، ٴوزىن قاناعاتتانارلىق جاعدايدا سەزىنەتىنىن ايتقان»، - دەيدى و.سميرنوۆا.

قاراعاندى وبلىسى دەنساۋلىق ساقتاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى گۇلبان مامالينوۆانىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ٴولىم وتە سيرەك كەزدەسەدى.

«بۇل وتە سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي. بوسانعان جيىرما مىڭ ايەلدەردىڭ اراسىندا ٴبىر رەت قانا كەزدەسەدى»، - دەيدى گ.مامالينوۆا.

قايتىس بولعان بالا مەن انا ولىمىنە بايلانىستى قىلمىستىق ٴىس قوزعالعان. قىلمىستىق ٴىس قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 317-بابى، 3-تارماعىنا، ياعني «مەديسينا نەمەسە فارماسەۆتيكا جۇمىسكەرىنىڭ كاسىپتىك مىندەتتەرىن تيىسىنشە اتقارماۋى» بابىنا بايلانىستى قوزعالعان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي