BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 343.83 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 383.95 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.06
استانا:

52 ادام ورتەنىپ كەتكەن اۆتوبۋستاعى ٴورت وقيعاسىنا سوت نۇكتە قويدى

اقتوبە، baq.kz ٴتىلشىسى. اقتوبەدە 10 اي بۇرىن ىشىندەگى 52 وزبەك ازاماتىمەن بىرگە كۇلگە اينالعان اۆتوبۋس وقيعاسىنا قاتىستى قىلمىستىق ٴىس اياقتالدى. بۇگىن اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىلەرى نۇرجان قىرعىزبايەۆ، ماقسات پەرنەبەكوۆ، بارات تاڭاتوۆقا ۇكىم شىقتى. ولاردىڭ ٴارقايسىسى 5 جىلعا سوتتالدى.

جىل باسىندا بولعان جانتۇرشىگەرلىك وقيعادان 52 وزبەكستاندىق تىرىلەي جانىپ كەتتى. بۇگىن قىلمىستىق ىسكە قاتىستى ىرعىز اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى سەرىك ماحامبەتوۆ ۇكىم شىعاردى. ول جۇرگىزۋشىلەردىڭ ۇشەۋىن دە كىنالى دەپ تانىپ، ٴارقايسىسىن 5 جىلعا سوتتادى. جازا وتەۋ مەرزىمى ولار قاماۋ الىنعان كۇن 24قاڭتاردان باستاپ ەسەپتەلەدى. سونداي-اق، ۇشەۋى دە جەتى جىلعا جولاۋشى تاسىمالداۋ سالاسىندا جۇمىس جاساۋ، كولىك جۇرگىزۋ قۇقىنان ايرىلدى. سوت سوتتالۋشىلارعا جازا تاعايىنداعاندا، ولاردىڭ بۇرىن سوتتالماعاندارىن، ٴجاسوسپىرىم بالالارىنىڭ بارىن ەسكەرىپ، جازالارىن جەڭىلدەتتى.

«نۇرجان قىرعىزبايەۆ، ماقسات پەرنەبەكوۆ، بارات تاڭاتوۆ قىلمىستىق كودەكستىڭ 292، 345- باپتارىمەن ايىپتى دەپ تانىلدى. ٴارقايسىسىنا تۇپكىلىكتى وتەۋگە جازا رەتىندە جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ سالاسىندا قىزمەتپەن اينالىسۋ جانە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنان 7 جىل مەرزىمگە ايىرا وتىرىپ 5جىل مەرزىمگە باس بوستاندىقتارىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى»، - دەدى سۋديا سەرىك ماحامبەتوۆ.

ال، اۆتوبۋستى تەكسەرىپ، جارامسىزدىعىنا قاراماستان جولعا شىعۋعا رۇقسات بەردى دەپ ايىپتالعان مەحانيك باحادير پەردەبايەۆ پەن اۆتوبۋستى جالعا الۋشى "ازيا ترانزيت سەرۆيس" كومپانياسىنىڭ قۇرىلتايشىسى نۇرلىبەك تەلەپبايەۆ سوت زالىندا قاماۋعا الىندى. ەكەۋى دە 3،5 جىلعا سوتتالدى.

«باحادير پەردەبايەۆ پەن نۇرلىبەك تىلەپبايەۆ قر قك 254، 348، 385-باپتارىمەن كىنالى دەپ تانىلدى. ولار اۆتوكولىكتەردىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرۋگە بايلانىستى جانە جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ سالاسىندا جۇمىس اتقارۋ قىزمەتىمەن اينالىسۋ قۇقىعىنان 5 جىل مەرزىمگە ايىرا وتىرىپ، 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى»، - دەدى سۋديا.

جابىرلەنۋشىلەردىڭ مورالدىق زيان وتەۋ تۋرالى ازاماتتىق تالاپ ارىزدارى ٴىشىنارا قاناعاتتاندىرىلدى. سوتتالۋشىلاردىڭ بارلىعى زارداپ شەگۋشىلەردىڭ ٴارقايسىسىنا 2 ميلليون تەڭگەدەن ماتەريالدىق، مورالدىق شىعىن وندىرەدى. سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق. 52 وزبەك ازاماتىنىڭ ولىمىنە قاتىستى سوت ىرعىز اۋداندىق سوتىندا باستالىپ، اقتوبە وبلىستىق مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوتتا جالعاسقان بولاتىن. ەستەرىڭىزگە سالايىق، ٴورت وقيعاسى 18 قاڭتاردا ىرعىز اۋدانىنىڭ قالىباي اۋىلى ماڭىندا بولدى. ىشىندە 57 ادامى بار كولىك جول جيەگىندە تۇرعان كۇيىندە ورتەنىپ، 52 ادام تىرىلەي جانىپ كەتكەن ەدى. مارقۇمداردىڭ بارلىعى وزبەكستاندىق. 5 ادام قۇتىلىپ شىقتى. ەكەۋى جولاۋشى. «kaessbohrer-setra» ماركالى جولاۋشىلار اۆتوبۋسى 17 قاڭتاردا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سارىاعاش اۋدانى جىبەك جولى اۋىلىنان رەسەي فەدەراسياسىنىڭ قازان قالاسىنا شىققان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي