BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

23 اۆتوجول جوباسىنىڭ قۇرىلىسى جوعارى قارقىنمەن ٴجۇرىپ جاتىر

مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس 2015 جىلدان باستاپ حالىقتىڭ ٴال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا، ٴومىر دەڭگەيىن جوعارلاتۋعا، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ەكونوميكاسى مەن ينفراقۇرىلىمىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە باعىتتالعان «نۇرلى جول» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى جۇزەگە اسۋدا، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

بۇل جونىندە ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ بارىسىندا قر يدم اۆتوموبيل جولدارى كوميتەتى ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى امانگەلدى بەكوۆ مالىمدەدى.

ونىڭ ايتۋىنشا، 2015-2017 جىلدار كەزەڭىندە «نۇرلى جول» مەملەكەتتىك باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ قورىتىندىسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار شامامەن 1،8 مىڭ شاقىرىم اۆتوجول سالىنىپ، رەكونسترۋكسيالاندى.

مۇنىمەن مەملەكەتتىك باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ جۇمىستارى توقتامايدى. بيىل 4،2 مىڭ شاقىرىم جول رەكونسترۋكسيالانىپ، 23 اۆتوجول جوباسىندا قۇرىلىس جۇمىستارى جوعارى قارقىنمەن جۇرگىزىلۋدە. ونىڭ ىشىندەگى 22 جوبا وتپەلى، جالپى ۇزاقتىعى 2900 شاقىرىم بولاتىن 10 جوبا حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ زايمدارى ەسەبىنەن ىسكە اسۋدا. وسىنىڭ ناتيجەسىندە جىل سوڭىندا 528 شاقىرىم جول قوزعالىسى اشىلاتىن بولادى.

سونداي-اق 3-مامىر كۇنى 2021 جىلى اياقتالاتىن ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنىڭ (ٴۇاااج) قۇرىلىس جۇمىستارى باستالدى. ول مەملەكەتتىك جەكە-مەنشىك ارىپتەستىك قاعيداتىمەن ىسكە اسىرىلۋدا.

جالپى «نۇرلى جول» جوبالارىن ىسكە اسىرۋعا جەرگىلىكتى جەلى اۆتوجولدارىن قوسقاندا 100 مىڭ ادام جۇمىلدىرىلدى.

جول قۇرىلىستارىنا 95%-دان استام وتاندىق جول قۇرىلىس ماتەريالدارى قولدانىلۋدا.

سونىمەن بىرگە، «نۇرلى جول» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا جانە 2018 جىلدىڭ 10 قاڭتارىنداعى ەلباسىنىڭ جولداۋىنا بايلانىستى 4 مىڭ شاقىرىمنان استام جولدى جوندەۋگە بيىل رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن (50ح50) 60 ملرد. تەڭگە كولەمىندە قوسىمشا قارجى ٴبولىندى.

2025 جىلعا دەيىن جاقسى جانە قاناعاتتانارلىق جاعدايداعى جول جەلىلەرىن 85%-عا دەيىن جەتكىزۋ ٴۇشىن ورتا مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا جىل سايىن 150 ملرد. تەڭگەگە دەيىنگى مولشەردە قارجى ٴبولۋ جوسپارلانىپ وتىر.

سونىمەن قاتار، جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ نىساندارىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.

بۇگىنگى كۇنى ينۆەنتاريزاسيا قورىتىندىسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق جەلىدە 1 859 جول بويىندا قىزمەت كورسەتۋ نىسانى بار. بيىل ٴبىرىنشى جارتىجىلدىق قورىتىندىسى بويىنشا ونىڭ ۇلتتىق ستاندارتقا 42%-ى (780 بىرلىك) سايكەس كەلدى.

جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇلتتىق ستاندارتقا سايكەس كەلەتىن نىساندار سانىن 850-گە نەمەسە جالپى جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ نىساندارىنىڭ سانىنان 45%-عا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

قولدانىستاعى نىسانداردى جاقسارتۋمەن قاتار، قىزمەتتەردىڭ تولىق سپەكترى بار جاڭا نىسانداردى سالۋ جانە ۇلتتىق ستاندارت تالاپتارىنا ساي كەلەتىن «kazway» ٴمودۋلدى پاۆيلوندارىن ورناتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.

قىزمەت كورسەتەتىن نىساندار تۋرالى اقپاراتتى «iru transpark»، «googlemaps»، «ياندەكس كارتالار» سيفرلى كارتاسىندا ەنگىزۋ جۇمىستارى دا ٴجۇرىپ جاتىر.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي