BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

كوكشەتاۋدا «نۇرلى جەر» اياسىندا تۇرعىن ۇيلەر سالىنادى

فوتو: Baq.kz архивінен

ۇدەمەلى يندۋستريالدى-يننوۆاسيالىق دامۋ باعدارلاماسىنىڭ اياسىندا ىسكە قوسىلعان «رەگيون ستروي» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگى «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى بويىنشا كوكشەتاۋداعى بوروۆسكوي، سارىارقا مولتەك اۋداندارىندا كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەر تۇرعىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

كəسىپورىن باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا قالادا بىرنەشە پانەلدى تۇرعىن ۇيلەر تۇرعىزۋ جوسپارلانعان. ونىڭ العاشقىسى – پيلوتتىق جوبا رەتىندە «يۋبيلەينىي» شاعىن اۋدانىندا بىلتىر قولعا الىنعان تۇرعىن ٴۇي. قۇرىلىس جۇمىستارىن باس مەردىگەر «نيكس ينجينيرينگ گرۋپپ يۆ» جشس جۇرگىزدى. 90 پاتەرلىك توعىز قاباتتى تۇرعىن ٴۇي بيىل پايدالانۋعا بەرىلدى.

«بيىل العاش رەت پيلوتتىق جوبانى جۇزەگە اسىردىق. ٴۋاليحانوۆ كوشەسى بويىندا 90 پاتەرلى تۇرعىن ٴۇيدى ٴوزىمىز وندىرگەن ماتەريالدان تۇرعىزدىق. كاسىپورىن تولىق قۋاتىندا جۇمىس ىستەگەن جاعدايدا جىلىنا 50 مىڭ شارشى مەتر تۇرعىن ٴۇي تۇرعىزۋعا مۇمكىندىگى بار. كەلەر جىلى «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى اياسىندا 3 ٴۇي تۇرعىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتالعان جوبا «بيزنەستىڭ جول كارتاسى-2020» باعدارلاماسى بويىنشا قارجىلاندىرىلدى. بۇدان سوڭ جەكە تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسى باعدارلاماسىنا قاتىساتىن بولامىز. 2018 جىلى كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ قۇرىلىس ٴبولىمى سارىارقا مولتەك اۋدانىندا ٴبىزدىڭ تەحنولوگيا بويىنشا 108 پاتەرلى 4 تۇرعىن ٴۇي سالۋدى جوسپارلاپ وتىر»،–دەيدى «رەگيون ستروي» ٴجشس-نىڭ ديرەكتورى الەكساندر دۆورسەۆوي.

اقمولا وبلىسىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ باسقارماسىنىڭ جەتەكشىسى الەكساندر زاگرەبيننىڭ ايتۋىنشا، جوبا يندۋستريالدى-يننوۆاسيالىق دامۋ مەملەكەتتىك دامۋ باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلعان. جوبا قۇنى 1 ملرد تەڭگە.

بۇگىندە كومبينات قابىرعا پانەلى، توبە جابىندى جانە قورشاۋلار، ٴتۇرلى قۇرىلىمداردى جابۋعا ارنالعان پليتالار شىعارادى. زاۋىتتا ۇلىبريتانيا، يتاليا، يسپانيا، رەسەي، ۋكراينا ەلدەرىنىڭ قۇرال-جابدىقتارى ورناتىلعان.

اشىلعانىنا ٴۇش جىل بولعان كاسىپورىن بۇگىندە تولىق قۋاتىنا شىعىپ، ٴونىم كولەمىن ەسەلەۋگە ٴازىر. تەمىربەتون بۇيىمدارىن شىعاراتىن كومبينات ەلىمىزدىڭ باسقا وڭىرلەرىمەن دە جۇمىس ىستەۋدە.

«العاشقى ۋاقىتتا قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ 3 ٴتۇرىن عانا شىعاردىق. بۇگىندە شىعارىلاتىن ٴونىم تۇرلەرىن كوبەيتۋدەمىز. كومبينات تولىق قۋاتتىلىعىنا كوشكەننەن باستاپ باسپالداقتار، ٴتۇرلى ۇزىندىقتاعى جابىندى پليتالار مەن تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسىنا قاتىستى وزگە دە ماتەريالدار شىعارۋدى قولعا الدى. قۇرىلىس كومبيناتىنىڭ ونىمدەرى وبلىس ورتالىعىنداعى الەۋمەتتىك نىساندار، تۇرعىن ۇيلەر قۇرىلىسىنا پايدالانىلۋدا»،–دەيدى سەرىكتەستىك ديرەكتورى الەكساندر دۆورسەۆوي.

كاسىپورىن باسشىسى تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسىندا جەرگىلىكتى بەتون بۇيىمدارىن پايدالانۋ قازىرگى سالىنىپ جاتقان قىش جوبالاردان ارزانعا تۇسەتىندىگىن ايتادى. جاڭا تەحنولوگيالار تۇرعىن ٴۇيدىڭ ٴبىر شارشى مەترىنىڭ باعاسىن 120-150 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ارزانداتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ٴارى ٴۇيدى ەكى ەسەگە جىلدام تۇرعىزۋعا بولادى.

قۇرىلىس كومبيناتى تۇرعىن ۇيلەردى جىلدام تۇرعىزاتىندىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. قۇرىلىسقا قولدانىلاتىن ماتەريالدار قاتاڭ باقىلاۋدان وتەدى. ويتكەنى ولار ساپا ستاندارتتارىنا ساي كەلۋى ٴتيىس.

«ٴبىزدىڭ پانەلدى ۇيلەر ساپاسى جاعىنان وتكەن عاسىردىڭ 50-60-شى جىلدارى سالىنعان ۇيلەرمەن سالىستىرعاندا وزگەشە. ويتكەنى پانەلدەر ىشتەن جىلىتىلعان. بارلىق بۇيىمدار زاۋىتتا جاسالادى، قۇرىلىسقا اۋا رايى قولايسىزدىق تۋعىزبايدى. قازىرگى پانەلدەر بۇرىنعى كەرامزيتتەن الدەقايدا ساپالى ٴارى ٴساندى. 18 سانتيمەترلىك جىلۋ قورعاعىش جامىلعىسى بار. ٴقازىر كاسىپورىن شيكىزات بازاسى رەتىندە جەرگىلىكتى كەنىشتەردەگى قۇم مەن قيىرشىق تاستى پايدالانىپ وتىر»،–دەيدى ا.دۆورسەۆوي.

وبلىستىق قۇرىلىس باسقارماسىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، 2010 جىلدان بەرى وبلىستا 2،1 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ٴۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. تۇرعىن ٴۇي جاعدايىن 19 مىڭنان استام وتباسى جاقسارتتى. بيىلعى جىلدىڭ 11 ايى ىشىندە 441055 شارشى مەتر تۇرعىن ٴۇي پايدالانۋعا بەرىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي