BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 375.95 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.8 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.74
استانا:

تۇركىستان وبلىسىنىڭ ٴتورت اۋدانىنا وقۋلىقتاردىڭ قاشان جەتكىزىلەتىنى بەلگىلى بولدى

فوتو: автор

تۇركىستان وبلىسىنىڭ وقۋلىقسىز قالۋى مۇمكىن ٴتورت اۋدانىنا 25 تامىزعا دەيىن جاڭارتىلعان مازمۇنداعى مەكتەپ وقۋلىقتارى جەتكىزىلەدى. ٴقازىر اۋداندار تاسىمالداۋشى كومپانيانى انىقتاپ جاتىر، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

تۇركىستان وبلىستىق ٴبىلىم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ورداباسى، تۇلكىباس، شاردارا اۋداندارى مەن كەنتاۋ قالالارى بيىلعى وقۋ جىلىنا جاڭارتىلعان مازمۇنداعى مەكتەپ وقۋلىقتارىن جەتكىزەتىن تاسىمالداۋشى كومپانيانى ٴالى كۇنگە دەيىن انىقتاماعان. بارلىق قاجەتتى وقۋلىقتار دايىن. ەندى اتالعان اۋداندار سول وقۋلىقتاردى باسپاناحادان جەتكىزەتىن تاسىمالداۋشى كومپانيانى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدا كونكۋرس نەگىزىندە انىقتاۋى قاجەت. اتالعان اۋدان-قالالاردىڭ اكىمدەرى الدىڭعى اپتادا وبلىس اكىمدىگىندە وتكەن جينالىستا ٴوڭىر باسشىسى جانسەيىت تۇيمەبايەۆقا اتالعان ماسەلەنى شەشەتىندەرىنە ۋادە بەرگەن.

«وبلىس اكىمى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ بۇل اۋدانداردىڭ اكىمدەرىنە تاسىمالداۋشى كومپانيانى انىقتاپ، 25 تامىزعا دەيىن وقۋلىقتاردى جەتكىزۋدى تاپسىرعان. بارلىق وقۋلىقتار ساتىپ الىنعان. ەندى تاسىمالداۋشى كومپانيانى انىقتاپ، كىتاپتاردى جەتكىزۋ عانا قالدى»»، – دەپ مالىمدەدى وبلىستىق ٴبىلىم باسقارماسىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى.

باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، جاڭارتىلعان ٴبىلىم بەرۋ مازمۇنىنا 3،6،8 سىنىپتاردىڭ كوشۋىنە بايلانىستى وقۋلىقتار مەن وقۋ ادىستەمەلىك كەشەندەرىن ساتىپ الۋعا جانە جەتكىزۋگە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 4،9 ملرد تەڭگە بولىنگەن. ونىڭ 64 ملن تەڭگەسى وقۋلىقتاردى وبلىستىڭ اۋدان-قالالارىنا تاسىمالداۋعا جۇمسالادى.

مۇنىڭ الدىن قر ٴبىلىم جانە عىلىم ٴمينيسترى ەرلان ساعاديەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ٴبىلىم بەرۋ مەن عىلىمدى دامىتۋ بويىنشا مەملەكەتتىك باعدارلامانىڭ 2018 جىلدىڭ ٴبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى جونىندە باياندادى.

مينيستر بايانداماسىندا «ورتا ٴبىلىم بەرۋدە جاڭارتىلعان مازمۇنعا كوشۋ جالعاسۋدا. وتكەن جىلدان باستاپ 1، 2، 5 جانە 7 سىنىپتار جاڭا وقۋ باعدارلاماسىنىڭ وقۋلىقتارى بويىنشا ٴبىلىم الۋدا. وسى 2018-2019 وقۋ جىلىنان باستاپ قوسىمشا 3، 6، 8 سىنىپتار جاڭارتىلعان مازمۇن بويىنشا وقۋعا كوشەدى. ولارعا ارنالعان وقۋلىقتار دايىن، ساراپتامادان ٴوتتى جانە باسىلدى. سونداي-اق، بۇل وقۋلىقتاردى وبلىستارعا جەتكىزۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى. ٴبىراق، بۇل اكىمدىكتەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىندە. جالپى وبلىستار كولىك كومپانيالارىمەن كىتاپتاردى جەتكىزۋ بويىنشا كەلىسىمشارتقا وتىرعان. بىرنەشە ٴوڭىر، سونىڭ ىشىندە، استانا قالاسى، باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى زەرەن اۋدانى، تۇركىستان وبلىسىنداعى 4 اۋدان وسى كۇنگە دەيىن بۇل جۇمىستاردى باستاعان جوق. سول سەبەپتى، وقۋ باستالۋىنا 20 كۇن قالعاندا وقۋلىقتاردى ۋاقتىلى جەتكىزبەۋ ٴقاۋپى اتالعان وڭىرلەردە ورىن الىپ وتىر»، - دەپ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردى بۇل ماسەلەگە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرعان بولاتىن.

ەسكە سالساق، تۇركىستان وبلىسىندا 2018-2019 جاڭا وقۋ جىلىنا 1 381 بالاباقشا، 907 مەكتەپ جانە 94 كوللەدج جۇمىس ىستەيدى. وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا بيىل ٴبىلىم بەرۋ نىساندارىنىڭ سانى تورتەۋگە ارتقان. وبلىستىق ٴبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى يساتاي ساعىندىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، وڭىردەگى ٴبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىق جۇمىستارى جوسپارلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر.

«اعىمداعى جوندەۋ جۇمىستارىنا 105،5 ملن تەڭگە قارالىپ، ٴبىلىم مەكەمەلەرىندە اكتەۋ، سىرلاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ٴقازىر ولاردىڭ جارتىسىنان كوبى جاڭا وقۋ جىلىنا دايىن. بارلىق ٴبىلىم نىساندارىن 25 تامىزعا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانۋدا. 2018 جىلى 47 ٴبىلىم نىساندارىنىڭ كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارىنا وبلىستىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 4،3 ملرد تەڭگە بولىنگەن. ونىڭ 40-ى مەكتەپ، ٴ1-ى مەكتەپ-ينتەرنات، 6-ى كوللەدج»، – دەدى باسقارما باسشىسى.

2018-2019 وقۋ جىلىندا وڭىرىمىزدە 54915 ٴبۇلدىرشىن مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتايدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي