BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.73 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 427.36 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.75
استانا:

پاۆلودار قالاسىنىڭ جەرگىلىكتى پوليسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بارلىعى ەلەكتروندى پلانشەتتەرمەن قامتىلدى

فوتو: Автор

ەلىمىزدىڭ قۇقىققورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە وزگەرىستەر قاجەت. سونىمەن قاتار، ٴار پوليسەي جازالاۋشى ورگان وكىلى ەمەس، ادامنىڭ دوسى مەن اقىلشىسى بولا ٴبىلۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ەلباسى حالىققا جولداۋىندا ٴدوپ باسىپ ايتقان بولاتىن. ماقسات-مىندەتتەردى ورىنداۋ ماقساتىندا ەرتىس ٴوڭىرىنىڭ ىشكى ىستەر قىزمەتى كەزەڭ-كەزەڭمەن سيفرلاندىرۋ جۇيەسىنە كوشۋدە، دەپ حابارلايدى baq.kz اگەنتتىگىنىڭ ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

وبلىستا بۇل باعىتتاعى جۇمىس بىرنەشە جىل بويى قولعا الىنىپ، جەمىسىن بەرىپ وتىر. ەرتىس وڭىرىندە ساندىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋدىڭ ارقاسىندا اكىمشىلىك جانە اۋىر قىلمىستار سانى ازايىپ، اۋىر قىلمىستاردى اشۋ كورسەتكىشى ارتتى.

مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، توناۋ 1،8%-عا، قاراقشىلىق 30،8%-عا، مال ۇرلىعى 39،7%-عا جانە زورلا ۋقىلمىستارى 12،8%-عا ازايعان. ال قاساقانا اۋىر دەنە جاراقاتتارىن جاساۋ 10،9%-عا، بوپسالاۋ 50%-عا-عا جانە الاياقتىق ارەكەتتەرى 1،8%-عا كەمىگەن. ال كوشەدەگى كريمەنوگەندى جاعداي تۇراقتى سيپاتقا يە.

قىلمىستارمەن كۇرەسۋدە سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ كومەگى زور. ماسەلەن، وبلىس ورتالىعىنداعى بارلىق ۋچاسكەلىك بولىمشەلەردە ەلەكتروندى جۋرنالدار قولدانىسقا ەنگىزىلگەن. تەرگەۋ امالدارى بارىسىندا تۇرعىندار تۋرالى تولىق اقپارات وسى جۋرنالداردا ساقتالادى.

ەلەكتروندى جۋرنالدى ەنگىزگەندەردىڭ قاتارىندا ۋسولكا شاعىن اۋدانىندا ۋچاسكەلىك پۋنكتتىڭ ماماندارى بار. وسى مولتەك اۋداندا 21 مىڭنان استام تۇرعىن بار. ٴار ينسپەكتورعا 5 مىڭ ادامنان كەلەدى.

پاۆلودار قالالىق ٴىىب وڭتۇستىك پوليسيا ٴبولىمىنىڭ ۋچاسكەلىك ينسپەكتورى نۇرجان ٴتاسقاريننىڭ ايتۋىنشا، شاعىن اۋداننىڭ الەۋمەتتىك جانە تۇرعىن ٴۇي نىساندارىندا 460 بەينەباقىلاۋ كامەراسى ورناتىلعان. باسىم بولىگى جەكەنىڭ قولىندا بولسا دا، تەرگەۋ امالدارى بارىسىندا ۆيدەوماتەريالداردى قولدانۋعا بولادى

«جاقىن ارادا ااۋىر قىلمىستىڭ بەتىن اشتىق. شەتەل ازاماتىن اياۋسىز ولتىرگەن ادامداردى بەينەباقىلاۋ كەمارالارىنىڭ كومەگىمەن تاپتىق. قازىرگى ۋاقىتتا ەلەكتروندى جۋرنالداعى ماعلۇماتتاردى تولىقتىرۋ ماقساتىندا «ۋچاسكە» جەدەل-الدىن الۋ شاراسى ٴوتىپ جاتىر. ٴبىز پاتەرلەردى ارالاپ، تىركەۋسىز جۇرگەن ازاماتتاردى دا انىقتايمىز»، - دەيدى نۇرجان تاسقارين.

ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قىزمەتىن جاڭا ستاندارتىنا كوشۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى پوليسەيلەر ەلەكتروندى قۇرالداردى قولدانىپ، قاعازباستىلىقتان ارىلعان. ناتيجەسىندە حاتتامالاردى تولتىرۋ ۋاقىتى 4 مينۋتقا دەيىن قىسقاردى. جەرگىلىكتى پوليسيانىڭ 600-گە جۋىق ٴتارتىپ ساقشىسى پلانشەتتەرمەن قامتىلعان. ماماندار شاھاردىڭ اۋەدەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ جۇيەلەرىمەن قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر.

«جول-پاترۋل قىزمەتىنىڭ ماماندارى كۇنىنە 100-گە دەيىن اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرادى. ەلەكتروندى پلانشەتتەردىڭ كومەگىمەن ۋاقىت تا ۇنەمدەلەدى. ال اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار ٴبىرىڭعاي رەەسترگە اۆتوماتتى تۇردە ەنگىزىلەدى»، - دەيدى پاۆلودار قالالىق ٴىىب جەرگىلىكتى پوليسيا قىزمەتىنىڭ باستىعى ارمان قاپتايەۆ.

الداعى ۋاقىتتا اۋداندىق ىشكى ىستەر بولىمدەرى كۆادراوكپتەرلەرمەن جابدىقتالماق. ۇشۋ قۇرالدارى مال ۇرلىعىن الدىن الۋعا سەپ بولماق.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي