BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ەڭ ۇزدىك 20 مەسەناتى ماراپاتتالدى

ماڭعىستاۋدا تۇڭعىش رەت وتكەن «تۋعان جەرگە تاعزىم» اتتى مەسەناتتار فورۋمىندا ٴوڭىردىڭ دامۋىنا سۇبەلى ۇلەس قوسقان ٴبىرقاتار كاسىپكەر ماراپاتقا يە بولدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

جەتىمدەر مەن مۇگەدەك بالالار جانە بالالار ٴۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى مەن ناۋقاس سابيلەرگە كورسەتكەن كومەگى ٴۇشىن «مەيىرىمدى مەسەنات» نوميناسياسى بويىنشا قوسۋاقوۆ ايبەك قوسۋاق ۇلى جانە تىلەۋماعانبەتوۆ ايتقالي ماراپاتتالدى.

ايماقتاعى ٴبىلىم سالاسىنىڭ دامۋىنا اتسالىسقانى ٴۇشىن «جارقىن بولاشاق» نوميناسياسىمەن كەلدىبايەۆ اتابەك جانە جولدىبايەۆ اسىلبەك تۇرار ۇلى; «سپورت الەمىنىڭ جاناشىرى» نوميناسياسىمەن - مۇڭالبايەۆ سۇڭعات اڭشىباي ۇلى; ارداگەرلەر مەن ەڭبەك ەرلەرىنە جاساعان كومەگى ٴۇشىن «جومارت جۇرەك» نوميناسياسىمەن بورانبايەۆ بەردىقوجا وڭداسىن ۇلى جانە ەسمان جۇمابايەۆ; بارلىق باستاماعا بەلسەنە اتسالىسقان «ۇلگىلى ۇجىم» - قالدامانوۆ يسەنباي ٴابي ۇلى جانە تابىلديەۆ دۋيسەباي امانحان ۇلى; دەنساۋلىق سالاسىنىڭ دامۋىنا جانە ناۋقاس جاندارعا كورسەتكەن قولداۋى ٴۇشىن «شىن جۇرەكتەن» نوميناسياسى بويىنشا ٴدۇسىپوۆا سارا شاجاقىزى جانە نايزابەكوۆ ٴتاجىمۇرات تولباي ۇلى ماراپاتقا يە بولدى.

ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى ٴمالىم ەتكەندەي، ٴوڭىردىڭ ٴتول مادەنيەتىن دامىتۋدا وزىندىك قولتاڭباسىن قالدىرعان مۇسابايەۆ سامات بازارباي ۇلى جانە دارمەنوۆ جاڭبىرباي ٴتاجىعۇل ۇلىنا «رۋحانيات تىرەگى» نوميناسياسى، ٴوڭىردىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ٴۇشىن «تۋعان جەرگە تاعزىم» نوميناسياسى جاۋپەروۆ مۇراتبەك باقى ۇلىنا جانە بەردياروۆ سەرىكبايعا، ۇلتارالىق بىرلىك پەن بەرەكەنى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ٴۇشىن «ىنتىماق» نوميناسياسى ابدۋلايەۆا تۇيمەش بازارقىزىنا جانە مۇسىرەپوۆ ٴىلياس ساناتۋللا ۇلىنا، «ٴمارت مەسەنات» نوميناسياسى كەزبايەۆ ٴبىتىم ٴتاجىعۇل ۇلى جانە قىرىمقۇلوۆ مىرزابەك ٴتىتىرباي ۇلىنا تابىستالدى.

ال، مۇقتاج جاندارعا قامقورلىق تانىتىپ، جاستارعا قولداۋ كورسەتكەنى ٴۇشىن «قامقور» نوميناسياسى ٴتاربيا ايدىمبايەۆاعا تابىس ەتىلدى.

«الدىمەن، بارشاڭىزدى الدا كەلە جاتقان ەلىمىزدىڭ ەگەمەندىك العان كۇنى تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتاۋعا رۇقسات ەتىڭىزدەر! ەلباسىمىز اتاپ وتكەندەي: «تاۋەلسىزدىكتىڭ ٴبىزدىڭ بارىمىزگە ارتار مىندەتى مول. اۋلەتىمىزدىڭ اسۋى دا، داۋلەتىمىزدىڭ تاسۋى دا ٴوز قولىمىزدا. ٴبىزدىڭ باعا جەتپەس بايلىعىمىز - بەرەكە-بىرلىگىمىز». بۇگىنگى شاراعا تاۋەلسىزدىكتىڭ ىرگەسىن قالاپ، بوساعاسىن بەرىك ۇستاۋعا اياىنباي ات سالىسىپ كەلە جاتىرعان ازاماتتار قاتىسىپ وتىر. تۇرعىندارىمىزدىڭ جاعدايى تەك وبلىسىمىزدىڭ عانا ەمەس، مەملەكەتتىڭ دەڭگەيىندە وڭ اسەرىن بەرەدى. ٴاربىر وتباسى – ٴبىر مەملەكەت. دەمەك، وتباسىعا كومەكتەسۋ ارقىلى وتانعا پايدا اكەلەمىز. بۇل الدىمەن جاعدايدىڭ جاقسارۋى، سودان سوڭ سانانىڭ وزگەرۋى. باستى ماقساتىمىز - كاسىپكەرلىك سالاسىن ەل ەكونوميكاسىنىڭ باستى قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدىرۋ. ويتكەنى ٴبىز تەك شيكىزات كوزىنە تاۋەلدى بولماي، بيزنەس سەكتورىندا جاقسىلاپ قولعا الۋدى ماقسات ەتىپ وتىرعان ەلمىز»،-دەدى فورۋم بارىسىندا ٴسوز العان وبلىس اكىمى ەرالى توعجانوۆ.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي