BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قاراعاندىدا ۇزدىك ۇستازعا 350 مىڭ تەڭگە بەرىلدى

قاراعاندىدا «جىل ٴمۇعالىمى-2017» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى انىقتالدى. بايقاۋعا قالالار مەن اۋداندارداعى جالپى ٴبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەردەن، وبلىستىڭ ارنايى جانە مامانداندارىلعان مەكتەپ ينتەرناتتارىنان 35 ٴمۇعالىم قاتىسقان، دەپ جازادى baq.kz اگەنتتىگىنىڭ ٴتىلشىسى.

قاراعاندىنىڭ وبلىستىق ٴبىلىم باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن بيىلعى جىلى ەكىنشى رەت وتكىزىلىپ وتىرعان بايقاۋعا وبلىستىڭ ٴتۇرلى مەكتەپتەرىنەن 35 پەداگوگ قاتىسقان. ولار العاشقى تۋردا اشىق ساباقتار وتكىزدى. بايقاۋدىڭ كوميسسياسى اتالمىش اشىق ساباقتاردا ۇستازداردىڭ كرەاتيۆتىلىگى مەن بىلىكتىلىگىن باعالادى. بايقاۋدىڭ اقتىق سايىسىنا 9 ٴمۇعالىم شىقتى.

«جىل ٴمۇعالىمى» وبلىستىق بايقاۋىنىڭ ماقساتى – پەداگوگتار مارتەبەسىن كوتەرۋ، بەدەلىن جوعارىلاتۋ. بايقاۋ بىرنەشە تۋرلاردان قۇرالادى. بيىلعى جىلى العاش رەت 100 مىڭ تەڭگە كولەمىندە اتاۋلى گرانتتار تابىس ەتىلدى»، - دەيدى قاراعاندى وبلىستىق ٴبىلىم بەرۋدى دامىتۋ وقۋ-ادىستەمەلىك ورتالىعىنىڭ مەكتەپكە دەيىنگى جانە جالپى ورتا ٴبىلىم ٴبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى گۇلدانا ٴساتجانوۆا.

بايقاۋدىڭ گران-پري جۇلدەسى جانە «جىلدىڭ ۇزدىك ٴمۇعالىمى» اتاعى مەن 350 مىڭ تەڭگە كولەمىندەگى اقشالاي سىيلىق اقتوعاي اۋدانىنىنىڭ قوشقار اۋىلدىق مەكتەبىنىڭ تاريح ٴپانى ٴمۇعالىمى ٴىلياس جاقسىگەلدينگە بەرىلدى.

وبلىستىق «جىلدىڭ ۇزدىك ٴمۇعالىمى» بايقاۋىنىڭ ٴى دارەجەلى ديپلومىمەن شەت اۋدانىنداعى جامبىل اقىلبايەۆ اتىنداعى مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ قازاق ٴتىلى جانە ادەبيەتى ٴپانىنىڭ ٴمۇعالىمى ايگەرىم بولكەنبايەۆا ماراپاتتالدى.

ٴىى دارەجەلى ديپلومدى قازىلار القاسى قاراعاندى قالاسىنىڭ №85 مەكتەبىنىڭ باستاۋىش سىنىپ وقىتۋشىسى ولگا سيباگاتۋلليناعا تابىس ەتتى. ٴىىى دارەجەلى ديپلومدى ساتپايەۆ قالاسىنىڭ س.سەيفۋللين اتىنداعى گيمنازيانىڭ قازاق ٴتىلى جانە ادەبيەتى ٴپانىنىڭ ٴمۇعالىمى امانگەلدى بۇقار يەلەندى.

كولەمى 100 000 تەڭگەنى قۇرايتىن اعداربەك مۇقاتايەۆ اتىنداعى ارنايى گرانتتى ۇلىتاۋ اۋدانىنىڭ №5 پيونەرلىك نەگىزگى مەكتەپتىڭ قازاق ٴتىلى جانە ادەبيەت ٴپانىنىڭ ٴمۇعالىمى بوتاكوز مۇحيدەنگە تابىس ەتىلدى.

«كورەرمەندەر كوزايىمى» نوميناسياسىندا سويلەۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالارعا ارنالعان ارنايى مەكتەپ-ينتەرناتتىڭ ورىس ٴتىلى جانە ادەبيەتى ٴپانىنىڭ ٴمۇعالىمى اننا فيليپپوۆا ۇزدىك دەپ تابىلدى. «ۇزدىك ٴۇي تاپسىرماسى» نوميناسياسىندا بالقاش قالاسىنىڭ №15 مەكتەپ-ليسەيىنىڭ بيولوگيا ٴپانى ٴمۇعالىمى پەرۋزيا باقىتقىزى ەرەكشەلەندى. «ەڭ ۇزدىك سىنىپتان تىس ٴىس-شارا» نوميناسياسىندا «مۇراگەر» مامانداندىرىلعان مەكتەپ-ينتەرناتىنىڭ ٴوزىن-وزى تانۋ ٴپانىنىڭ ٴمۇعالىمى جۇماگۇل مىڭبايەۆا جەڭىمپاز اتاندى. «ەڭ ۇزدىك ساباق» ٴۇشىن ماراپات وساكاروۆ اۋدانىنىڭ №9 گيمنازياسى نەگىزىندەگى تىرەك مەكتەبىنىڭ ماتەماتيكا ٴپانى ٴمۇعالىمى تاتيانا ەگوروۆاعا تابىس ەتىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي