BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.78 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 430.71 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.71
استانا:

قاراعاندىدا مەديسينالىق قىزمەتتى سمارتفون ارقىلى الاتىندار سانى ارتىپ كەلەدى

قاراعاندى، baq.kz ٴتىلشىسى. سيفرلاندىرۋ شەڭبەرىندە «دامۋمەد» موبيلدىك قوسىمشاسى وتكەن جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ قاراعاندىدا پيلوتتىق جوبا رەتىندە قوسىلعان بولاتىن. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىندە قولدانىلاتىن جوبا ٴوزىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەدى.

«دامۋمەد» قوسىمشاسىن سمارتفونعا ورناتىپ دارىگەردىڭ قابىلداۋىنا جازىلىپ، مامانداردى ۇيگە شاقىرتا الاسىز، سونداي-اق زەرتحانالىق قورتىندىلار، رەسەپتتەر، ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراعى دا تەلەفونىڭىزدا بولادى. «دابىل تۇيمەسىن» باسۋ ارقىلى جۇكتى ايەلدەر مەن بەس جاسقا تولماعان بالالارى بار اتا-انالار، سونداي-اق ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇرعان ناۋقاستار ٴۇشىن جەدەل جاردەم قىزمەتىن شاقىرۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان. قازاق-ورىس تىلدەرىندە جۇمىس ىستەيتىن موبيلدىك قوسىمشانى بۇگىنگى تاڭدا 344 مىڭ قاراعاندىلىق پايدالانادى.

«مەديسينا قىزمەتكەرلەرى ەمحانالاردا اتالعان سەرۆيستىڭ باسىمدىقتارى جايلى ٴتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، ەمدەلۋشىلەردىڭ سمارتفوندارىنا قوسىمشانى ورناتۋعا كومەكتەسەدى. قوسىمشاداعى ەمدەلۋشىنىڭ جەكە كابينەتى مەديسينالىق ۇيىمنىڭ ەلەكتروندى قىزمەتىنە قولايلى قول جەتكىزۋ ٴۇشىن ارنالعان. ٴسىز وزىڭىزگە جانە وتباسى مۇشەلەرىنە – اتا-انالارىڭىز بەن بالالارىڭىزعا ٴۇشىن ەلەكتروندى قىزمەتكە تاپسىرىس بەرە الاسىز. بۇل قوسىمشا دارىگەرلەر مەن ەمدەلۋشىلەر ٴۇشىن وتە ىڭعايلى»، - دەيدى قاراعاندى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ٴباسپاسوز حاتشىسى ايجان يسا.

ەمحاناعا بارماي، تەلەفون شالماي-اق سمارتفونىڭىز ارقىلى دارىگەردىڭ قابىلداۋىنا جازىلىپ، ۇيگە شاقىرتۋعا بولاتىن قوسىمشا ەمدەلۋشىلەردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەۋدە تاپتىرماس قۇرال بولعان.

«№4 ەمحانادا تىركەۋدەمىن. بۇرىن دارىگەرگە جازىلۋ ٴۇشىن نە بولماسا ۇيگە شاقىرتۋ ٴۇشىن ەمحاناعا بىرنەشە رەت تەلەفون سوعاتىنبىز. ٴقازىر بۇل ٴىس وڭايلاتىلدى. رەسەپتەر مەن اناليز قورىتىندىلارى دا قوسىمشانىڭ ىشىندە. كەز كەلگەن ۋاقىتتا ۇيالى تەلەفوننان كورۋگە بولادى. قوسىمشا ۇنەمى جاڭارتىلىپ وتىرادى. سوڭعى ۋاقىتتا ٴموبيلدى ساۋالناما دا ۇسىنىلىپ ٴجۇر»، - دەيدى «كوگىلدىر توعاندار» شاعىن اۋدانىنىڭ تۇرعىنى ارايلىم ىبىرايەۆا.

وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى سيفرلاندىرۋ شەڭبەرىندە بۇدان باسقا بىرنەشە جوبا قولعا الىنعاندىعىن ايتادى. مىسالى، وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىنان باستاپ قاراعاندىداعى مەديسينا مەكەمەلەرى قاعازسىز قۇجات اينالىمىنا كوشۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبانى قولعا العان. ونىڭ شەڭبەرىندە وبلىستىڭ اۋرۋxانالارى مەن ەمحانالارى اۋرۋ تاريحىن جانە امبۋلاتوريالىق كارتالاردى ەلەكتروندىق فورماتتا تولتىرۋعا كەزەڭ-كەزەڭمەن كوشۋدە. ايماقتىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى تاعى ٴبىر جاڭالىق داعدارىس ورتالىعى. بۇل ورتالىقتىڭ قىزمەتى ارقىلى دارىگەرلەر ناۋقاستارعا قاشىقتىقتان كومەك بەرە الادى. ٴبىرىڭعاي ديسپەتچەرلىك جەلى جوباسى دا مەديسينالىق قىزمەتتتىڭ جەدەلدىلىگى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي