BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.26 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.63 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

قاراعاندى xالقى جارىق پەن سۋدىڭ جوقتىعىنان زارداپ شەگۋدە

فوتو: ашық дереккөзден

قاراعاندىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىس، مايقۇدىق شاعىن اۋداندارىندا سۋ مەن جارىق ٴجيى ٴسونىپ، تۇرعىندار ابىگەرگە تۇسۋدە. اس-اۋقاتىن دايىنداي الماي، جۋىنىپ-شايىنا الماي قينالعان جۇرت قايدا شاعىمدانارىن بىلمەي دال بولۋدا، دەپ xابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

جاز شىققالى بەرى ەش سەبەپسىز، ەسكەرتۋسىز ەلەكتر ەنەرگياسى مەن سۋدىڭ توقتاپ قالۋى قاراعاندىدا قالىپتى جاعدايعا اينالعان.

كوپقاباتتى ۇيدە تۇراتىن xالىق جارىق پەن سۋدىڭ ساعاتتاپ ٴسونىپ قالۋىنان شارشاعاندىقتارىن ايتادى.

«قاراعاندىدا ىستىق سۋ مامىر ايىنىڭ 10 كۇنى وشكەن. ەندى تەك سۋىق سۋ عانا قولدانامىز. ەگەر سۋىق سۋ دا وشسە كۇنىمىز قاراڭ دەي بەرىڭىز. تاماق ٴپىسىرىپ، شاي ىشپەك تۇگىلى اجەتxاناعا دا بارا الماي قالامىز. ەلەكتر ەنەرگياسى دا ٴجيى سونەدى. كوپقاباتتى ۇيلەردە گاز باللونىن قولدانۋعا تىيىم سالىنعاندىقتان ٴبارىمىز ەلەكتر پليتاسىمەن اس دايىندايمىز. ەگەر جارىق وشسە اش وتىرامىز»، - دەيدى وڭتۇستىك-شىعىس شاعىن اۋدانىنىڭ تۇرعىنى اسەم ٴىلياسوۆا.

قالانى سۋ مەن جارىقپەن قامتاماسىز ەتەتىن مونوپوليستەرگە وكپەسى قارا قازانداي بولعان قاراپايىم xالىق، شاعىمدارىنا ەشكىمنىڭ قۇلاق اسپاي جاتقاندىعىن ايتادى.

«مايقۇدىقتىڭ «كوگىلدىر توعاندار» ىقشام اۋدانىندا تۇرامىز. سۋ مەن جارىقتىڭ بىرنەشە ساعات، ٴتىپتى تاۋلىك بويىنا بولماۋىنان ابدەن شارشادىق. بىزگە سۋ جىبەرەتىن ناسوس ستانسياسى توقپەن جۇمىس ىستەيدى. سۆەت سونگەن كۇنى سۋ دا توقتايدى. نە اس-اۋقات دايىنداي الماي، نە اجەتxاناعا بارا الماي ابدەن قينالامىز. «قاراعاندى سۋ» مەن «قاراعاندى جارىق» كاسىپورىندارىنا xابارلاسۋ مۇمكىن ەمەس. ولار تەلەفون تۇتقاسىن كوتەرمەيدى. تەلەفونعا جاۋاپ بەرگەننىڭ وزىندە جارىقتىڭ نە سەبەپتى سونگەندىگىن، سۋدىڭ قاشان بولاتىندىعىن ناقتى ايتپايدى، دورەكى جاۋاپ بەرەدى»، - دەيدى گۇلجان ابەتوۆا.

كەشە دە قاراعاندىنىڭ مايقۇدىق شاعىن اۋدانى جارىقسىز قالسا. وڭتۇستىك-شىعىس پەن كوپتەگەن قالا كوشەلەرى سۋسىز وتىردى. كۇندىزگى 16.00 شاماسىندا سونگەن جارىق پەن توقتاعان سۋ تەك ٴتۇن اۋا عانا بەرىلدى. مايقۇدىقتىڭ 12 مىڭنان استام تۇرعىنى 8 ساعات ەلەكتر ەنەرگياسىز وتىرسا، تاعى دا بىرنەشە شاعىن اۋداندا سۋ بولمادى.

«ەلەكتر ەنەرگياسىز جارتى كۇننەن استام ۋاقىت وتىرۋ دەگەن نە ماسقارا. ٴبارىمىزدىڭ ۇيىمىزدە جاس بالا بار. ولارعا تاماقتى قالاي دايىندايمىز؟ وتكەن جولى دا كۇندىز سونگەن جارىق تەك تۇنگى 3-تە جاندى. اش وتىردىق. كۇيەۋىمدى گاراجعا كوتلەت قۋىرىپ اكەلۋگە جىبەردىم. ٴبىز جيىرما ٴبىرىنشى عاسىردا ٴومىر سۇرەمىز. ٴبىراق دالاعا وت جاعىپ، تاماق پىسىرۋگە ٴماجبۇرمىز. 90 جىلدارعا قايتا ورالعاندايمىز»، - دەيدى مايقۇدىق تۇرعىنى ماريا.

«قاراعاندى جارىق» كاسىپورىنى سۋ مەن جارىقتىڭ بولماۋىنا جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسىندە بولعان اپات سەبەپ بولعاندىعىن ايتادى.

«12 شىلدە كۇنى 15:57 مينۋتتا دوسكەي اۋىلىنىنىڭ ماڭىندا اۆتوموبيل جول ايرىعىن سالۋ بارىسىندا اۆتوتەxنيكا جوعارى كەرنەۋلى ەلەكتر جەلىسىنىڭ تومەنگى سىمىن ٴۇزىپ كەتكەن. اتالعان وقيعا سالدارىنان مايقۇدىقتىڭ ٴبىراز بولىگى ەلەكتر ەنەرگياسىز قالدى. سونداي-اق «ۆوستوك» سۋ ستانسياسىنىڭ جارىقسىز قالۋى سەبەپتى قالا مەن وڭتۇستىك-شىعىس شاعىن اۋدانىنا سۋىق سۋ جىبەرىلمەدى»، - دەيدى «قاراعاندى جارىق» ٴجشس-نىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي