BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.09 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.71 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.72
استانا:

فەرمەرلەر اراسىنداعى اتىستىڭ قالاي وربىگەنى انىقتالدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ شاردارا اۋدانىنا قاراستى دوستىق اۋىلدىق وكرۋگىندە بولعان اتىستان 22 جاسار جىگىت قازا تاپتى. قاۋىن ەگىستىگىنىڭ باسىندا بولعان اتىستىڭ قالاي وربىگەنى تۋرالى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى حابارلايدى.

شاردارا اۋداندىق ىشكى ىستەر ٴبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، اتىس 2018 جىلدىڭ 7 قىركۇيەك كۇنى ەگىس باسىنداعى اۋىل ازاماتتارىنىڭ جانجالداسۋىنا باستالعان. ناتيجەسىندە دوستىق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى، 1996 جىلى تۋعان ب. ەسىمدى ازامات قايتىس بولعان.

«الدىن الا تەكسەرۋ بارىسىندا انىقتالعانىنداي، 7 شىلدە كۇنى ٴتۇس مەزگىلىندە دوستىق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى، 1991 جىلى تۋعان س. ەسىمدى ازامات ەگىستىك القاپتا قاۋىن وتكىزىپ جاتىپ، شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 1987 جىلى تۋعان ت. ەسىمدى ازاماتپەن جانجالداسىپ، توبەلەسىپ قالعان. توبەلەس بارىسىندا ت.ٴ-نىڭ ٴىنىسى كەلىپ، س.ٴ-نىڭ باسىنا تاسپەن ۇرىپ، دەنە جاراقاتىن سالادى. وسى كەزدە وقيعا ورنىنا س.ٴ-نىڭ تۋىسقان اعاسى كەلىپ ت.ٴ-نى ۇرادى. مۇنان كەيىن ت. وقيعا ورنىنان كەتىپ قالىپ، شامامەن ٴبىر ساعات وتكەندە قاسىنا ٴوزىنىڭ دوستارىن ەرتىپ كەلىپ، جۇك كولىگىنە قاۋىن ارتىپ جاتقان س. مەن باسقا دا جۇمىسشىلارعا باعىتتاپ، قارۋمەن وق اتادى. سونىڭ ناتيجەسىندە، دوستىق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ب. وقيعا ورنىندا قايتىس بولادى. وڭ قولىنىڭ بىلەگىنە وق ٴتيىپ، دەنە جاراقاتىن العان س. اۋرۋحاناعا تۇسكەن» دەلىنگەن حابارلامادا.

اتالعان ٴجايت بويىنشا شاردارا اۋداندىق ىشكى ىستەر ٴبولىمىنىڭ سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەردىڭ ٴبىرىڭعاي تىزىلىمىنە 07.09.2018 جىلى قر قك-نىڭ 99 بابى، 2-بولىگىنىڭ 1،9 تارماقتارىمەن قىلمىستىق ٴىس قوزعالدى.

جەدەل ىزدەستىرۋ بارىسىندا قىلمىسقا كۇدىكتى رەتىندە شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى ت. مەن دوستىق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى ە. ۇستالىپ، ايعاق زات رەتىندە «سايگا» قارۋى الىندى.

قازىرگى تاڭدا كۇدىكتىلەر قر قپك-نىڭ 128-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس اۋداندىق ىشكى ىستەر ٴبولىمىنىڭ ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى.

اۋدان اكىمدىگى ٴباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى تاڭدا دوستىق اۋىلىنداعى جاعداي تۇراقتى. تۇرعىندار اراسىندا وسى وقيعاعا بايلانىستى ەشقانداي داۋ-جانجال بولىپ جاتقان جوق. اۋدان اكىمدىگى تاراپىنان جاعداي تولىقتاي باقىلاۋعا الىنىپ وتىر.

ەسكە سالساق، مۇنىڭ الدىن تۇركىستان وبلىستىق ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، تۇركىستان وبلىسىنىڭ شاردارا اۋدانىندا پوليسەيلەر ادام ٴولتىردى دەگەن ەكى كۇدىكتىنى ۇستاعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

«2018 جىلعى 7 قىركۇيەكتە شاردارا ٴاىىب كەزەكشى بولىمىنە اۋدانداعى ەلدى مەكەندەردىڭ ٴبىرىنىڭ ماڭىندا بولعان توبەلەس تۋرالى حابار كەلىپ ٴتۇستى. وقيعا ورنىنا شۇعىل جەتكەن پوليسەيلەر كليەنتكە تالاسىپ قالعان ديقاندار توبەلەسكەنىن انىقتادى. توبەلەس كەزىندە قارۋ قولدانىلعان. سونىڭ سالدارىنان زارداپ شەككەندەردىڭ ٴبىرى وقيعا ورنىندا قازا تاپقان، ال ەكەۋى ٴتۇرلى جاراقاتتارمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. وسى دەرەك قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ «ادام ٴولتىرۋ» بابىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەردىڭ ٴبىرىڭعاي تىزىلىمىنە تىركەلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

جەدەل ارەكەتتەر ناتيجەسىندە پوليسەيلەر ەكى كۇدىكتىنى ۇستادى. ولار - تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى. كۇدىكتىلەردىڭ بىرىنەن اڭشى مىلتىعى تاركىلەندى.

وسى دەرەك بويىنشا، تۇركىستان وبلىستىق ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. وقيعانىڭ ەگجەي-تەگجەيى انىقتالۋدا.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي