BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.3 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.22 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

ەرتىس ٴوڭىرىنىڭ بيلىگى اۋدانداعى سۋ قىمباتشىلىعىمەن كۇرەسپەك

فوتو: Автор

پاۆلودار، baq.kz ٴتىلشىسى. بەلوۆود توپتىق سۋ قۇبىرىنان تىرشىلىك ٴنارىن تۇتىناتىن پاۆلودار وبلىسى ەرتىس اۋدانىنداعى تاريف 381 تەڭگە كولەمىندە بەكىتىلگەن. بۇل وبلىس ورتالىعىنداعى تاريفتەن 10 ەسە كوپ. حالىق نارازىلىعىنان سوڭ اۋدان باسشىلىعى قىمباتشىلىقپەن كۇرەسپەك نيەتتە.

قيىندىقتىڭ تۋىنداۋىنا تاريف سەبەپ. سالا ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ جانە باسەكەلەستىكتى قورعاۋ كوميتەتىنىڭ پاۆلودار وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس وسى جىلدىڭ ساۋىرىنەن باستاپ، سۋدىڭ تەكشە مەترى ٴۇشىن 380،97 تەڭگە كولەمىندە تاريف بەكىتىلگەن. بۇل تىم قىمبات بولعاندىقتان، اۋدان اكىمدىگى جارتى عاسىر بۇرىن قولدانىستا بولعان سۋ قوندىرعىسىن قايتا ىسكە قوستى.

«جاعدايدىڭ قالىپتاسۋىنا بەلوۆود توپتىق سۋ قۇبىرىنىڭ مەملەكەت تاراپىنان سۋبسيديالاناتىن سۋمەن جابدىقتەۋ جۇيەلەرى تىزىمىنە ەنگىزىلمەۋىندە جاتىر. سول سەبەپتى قازىرگى تاڭدا ستراتەگيالىق نىساننىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى. ياعني، بۇرىنعى سۋمەن قامتۋ كاسىپورنىن ىسكە قوستىق. بۇگىندە اۋدان ورتالىعىنا تاراتىلاتىن سۋ تازارتىلادى، ياعني، تۇرعىندار ساپالى اۋىزسۋدى تۇتىنادى. بۇگىنگى كۇنى ٴبىر ملرد. تەڭگە ٴبولىپ، بەس اۋىلدى سۋ قۇبىرلارىمەن قامتىدىق. ٴبىر اي بويى جۇمىس ىستەپ تۇر، تولەم بويىنشا ماسەلەلەر تۋىنداعان جوق. سۋدىڭ ٴبىر تەكشە مەترى – 124 تەڭگە»، - دەيدى ەرتىس اۋدانىنىڭ اكىمى سەرىك باتىرعۋجينوۆ.

ايتا كەتەيىك، بەلوۆود توپتىق سۋ قۇبىرى اۋداننىڭ 17 ەلدى مەكەنىن اۋىزسۋمەن قامتۋعا ٴتيىس. بۇگىندە تاريف قىمباتشىلىعىنا وراي جۇمىسى توقتاپ تۇر. 2 ملرد. تەڭگەگە سالىنعان ستراگەتيالىق نىسان 10 جىل بويى سالىنعان.

سۋبسيديا ماسەلەسى شەشىلمەيىنشە، 13 مىڭنان استام اۋىل تۇرعىنى تىرشىلىك ٴنارىن وزەننەن جانە اۋلالارىنداعى قۇدىقتان الا بەرەدى.

اۋدان اكىمى تاريف قىمباتشىلىعىن بولدىرماۋ ماسەلەسى كۇن تارتىبىنەن تۇسپەگەنىن ايتتى. ال حالىقتى ساپالى اۋىزۋمەن قامتۋ ٴىسىن وڭ جولعا قويۋ ماقساتىندا وڭىردە جاڭا كوممۋنالدىق كاسىپورىن قۇرىلماق.

«ەرتىس اۋدىناندا 103 شاقىرىمدىق سۋ قۇبىرى بار. ياعني، بۇنىڭ بارلىعىنا قىزمەت كورسەتۋ كەرەكپىز. العاشقى سۋ تاراتۋ جۇيەسى ون جىل بۇرىن سالىنعان، قازىرگى ۋاقىتتا جوندەۋدى تالاپ ەتەدى. جۇمىس اۋقىمى كەڭ بولعاندىقتان، كەلەر جىلدىڭ ٴبىرىنشى توقسانىندا ارانيى كاسىپورىن قۇرىلادى. بۇل كاسىپورىن سۋ نىساندارىن قالىپقا كەلتىرۋ، سۇزگىلەردى جوندەۋ جۇمىستارىن قولعا الىپ، باقىلاۋدا ۇستايدى. كاسىپورىن تەك سۋمەن قامتۋ ىسىمەن اينالىسادى»، - دەيدى اۋدان باسشىسى.

ەسكە سالساق، بيىل «وڭىرلەردى دامىتۋ» باعدارلاماسى بويىنشا 37 جوبا جۇزەگە اسىرىلۋدا. كەلەر جىلى تاعى 42 جوبا ىسكە قوسىلىپ، 33 ەلدى مەكەن ورتالىقتاندىرىلعان اۋىزسۋ جۇيەسىنە قوسىلادى. وسىلايشا، 2020 جىلعا قاراي ەلدى مەكەندەردىڭ 51%-ىن ورتالىقتاندىرىلعان جۇيەمەن قامتاماسىز ەتۋ جوسپاردا بار. ال ٴ2022-شى جىلعا دەيىن 70%-عا جەتكىزۋ كوزدەلگەن.

فوتو: اۆتور


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي