BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.87 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 422.4 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.87
استانا:

ەلباسى جولداۋى جۇزەگە اسىرىلا باستادى

«قازاقستاندىقتاردىڭ ٴال-اۋقاتىنىڭ ٴوسۋى: تابىس پەن تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋ» اتتى بيىلعى جىلعى ەلباسىنىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا كورىنىس تاپقان سىبايلاس جەمقورلىقتان ادا وڭىرلەردى قۇرۋ بويىنشا تاپسىرماسى اقتوبە وبلىسىندا بەلسەندى جۇزەگە اسىرىلا باستادى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اەنتتىگى.

وسىلايشا، اعىمداعى جىلدىڭ 8 قازانىندا وبلىس اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكىزىلگەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ٴىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا وبلىستىق كوميسسيا وتىرىسىندا وڭىردەگى سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ سۇراقتارى تالقىلاندى.

اتالعان وتىرىستا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ٴىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ۇلتتىق بيۋروسى اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ باسشىلارى ٴسوز سويلەدى.

سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى جەرگىلىكتى ۆەدومستۆونىڭ باسشىسى ميرلان مۇحامبەتوۆ ٴوز بايانداماسىندا سوڭعى ەكى جىلداعى سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىسىنىڭ ستاتيستيكاسىن كەلتىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، وڭىردەگى سىبايلاس جەمقورلىققا ەڭ بەيىم سالالار قاتارىنا قۇرىلىس (32 قىلمىس)، اۋىل شارۋاشىلىعى (27 قىلمىس) جانە ٴبىلىم بەرۋ سالاسى (13 قىلمىس) كىرەدى.

قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە 120 ادام، ونىڭ ٴ3-ۋى اۋداندىق جانە اۋىلدىق دەڭگەيدەگى اكىمدەر، ال ٴ22-سى اكىمدىكتەردىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بولىپ تابىلادى.

ٴوز كەزەگىندە اگەنتتىكتىڭ دەپارتامەنتى باسشىسى راسۋل مەدەتوۆ سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا توقتالىپ، قورىتىندىسىندا مەملەكەتتىك ورگانداعى سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستارىن تۋعىزاتىن سەبەپتەر مەن العىشارتتاردى انىقتاۋعا باعىتتالعان سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىنە سىرتقى جانە ىشكى تالداۋدى جۇرگىزۋگە، ينۆەستجوبالاردىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى سۇيەمەلدەنۋىنە، سونداي-اق وسكەلەڭ ۇرپاقتى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى تاربيەلەۋ ماسەلەلەرىنە باستى نازار اۋداردى.

جىل باسىنان بەرى دەپارتامەنتپەن 5 مەملەكەتتىك ورگانعا قاتىستى سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىنە سىرتقى تالداۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا 43 تاۋەكەل انىقتالىپ، بۇگىنگى كۇنى ولار جويىلدى.

مىسالى، العا، مۇعالجار، شالقار اۋداندارىنداعى مەكتەپتەردە تۋىستىق بايلانىستار بويىنشا جۇمىسقا قابىلداۋ فاكتىلەرى انىقتالدى. كەي كەزدە، اتالعان جاعدايلار زاڭ تالاپتارىن بۇزباعانىمەن، جەكەلەگەن ديرەكتورلاردىڭ مۇنداي ىس-ارەكەتتەرى قوعام اراسىندا الەۋمەتتىك كيكىلجىڭ تۋدىرۋى مۇمكىن.

سونىمەن قاتار، تەمىر جول تاسىمالداۋ سالاسىندا ناتيجەلى جۇمىستى اتاپ وتۋگە بولادى. تەكسەرىس شارالارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بيلەتسىز جولاۋشىلاردى انىقتاۋ بويىنشا 13 پويىزدا 17 فاكت انىقتالىپ، تاسىمالداۋشى قىزمەتكەرلەرىنە 6 اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى.

وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا «استانا – ادالدىق الاڭى» استانالىق تاجىريبەسى نەگىزىندە تۇرمىستىق جەمقورلىقتى تومەندەتۋگە جانە اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويۋعا، سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن ازايتۋعا، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن، قۇقىقتىق جانە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى مادەنيەتىن كوتەرۋگە باعىتتالعان «اقتوبە – قۇتتى مەكەن» جوباسىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى.

جوبانى ٴارى قاراي ىسكە اسىرۋ بويىنشا جوبالىق كەڭسە قۇرىلىپ، وعان اگەنتتىكتىڭ دەپارتامەنت جانە وبلىس اكىمدىگى قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق باق، ۇەۇ، بيزنەس قاۋىمداستىق، ۇلتتىق ينتەلەگەنسيا وكىلدەرى كىرەتىن بولادى. حالىق پەن جوبالىق كەڭسە اراسىندا الەۋمەتتىك جەلى جانە سەنىم تەلەفونى ارقىلى كەدەرگىسىز قاتىناس ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر.

وبلىس اكىمىمەن كوميسسيا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق جاۋاپتى تۇلعالارعا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ٴىس-قيمىل بويىنشا تاپسىرمالار بەرىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي