BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.09 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.71 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.72
استانا:

ەكىباستۇز قالاسىندا قوقىس سۇرىپتاۋ كەشەنى اشىلادى

فوتو: Автор

پاۆلودار وبلىسىنىڭ ەكىباستۇز ايماعىندا قوقىس سۇرىپتاۋ كەشەنىندە مونتاجدىق جۇمىستار اياقتالدى نىسان جۋىق ارادا قولدانىسقا بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ بيىلعى جىلعى حالىققا جولداۋىندا ەكولوگيالىق احۋالدى جاقسارتۋ، سونىڭ ىشىندە زياندى زاتتاردىڭ تارالۋى، توپىراقتىڭ، جەردىڭ، اۋانىڭ جاعدايى، قالدىقتاردى جويۋ، سونداي-اق ونلاين تۇرىندە ەركىن قولجەتىمدى ەكولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزۋ جۇيەسىن دامىتۋ جونىندەگى جۇمىستاردى كۇشەيتۋ قاجەتتىلىگىن ايتقان بولاتىن. ەكولوگيالىق احۋالى تۇراقسى پاۆلودار وبلىسىندا ٴتيىستى جۇمىستار قولعا الىنۋدا.

وبلىستىق جەر قويناۋىن پايدالانۋ، قورشاعان ورتا جانە سۋ رەسۋرستارى باسقارماسىنىڭ باس مامانى اڭسار الەشوۆتىڭ مالىمەتىنشە، قوقىستى سۇرىپتاۋ كەشەنى 12 بەكەتتەن تۇرادى. جىلدىق قۋاتتىلىعى 40 مىڭ توننانى قۇرايدى.

«كەلەر جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ، ەكولوگيالىق زاڭناماعا سايكەس كەيبىر قاتتى تۇرمىستىق قالدىق تۇرلەرىن پوليگوندارعا تاستاۋعا تىيىم سالىنادى. ماسەلەن، قوقىس ورىندارىنا اۆتوكولىك دوڭگەلەكتەرى، ماكۋلاتۋرا جانە پلاستيكالىق زاتتار قابىلدانبايدى. سول سەبەپتى قايتا وڭدەۋ زاۋىتتارىن اشۋ جوسپارلانۋدا. بۇگىندە پاۆلودار وبلىسىندا قۇرامىندا سىناپ بار ەلەكتروندىق قۇرالدار، قاعاز، پلاستيكالىق قوقىس تۇرلەرىن قابىلداۋ پۋنكتتەرى جۇمىس ىستەيدى. وبلىس ورتالىعىندا 200 ارنايى كونتەينەر ورناتىلعان. بۇل قوقىس سۇرىپتاۋ كەشەنىنەن كەيىن تۇرمىستىق قالدىقتار قايتا وڭدەۋگە جىبەرۋ جوسپارلانعان. جاڭا نىسان ەكولوگيالىق احاۋالدى جاقسارتۋعا سەپ بولماق»، - اڭسار الەشوۆ.

سالا ماماندارىنىڭ ەسەبىنشە، بۇگىندە وندىرىستىك ولكەنىڭ پوليگوندارىندا 5،2 ملن. توننا قوقىس جاتىر. تۇرعىندار كۇنبە كۇن شامامەن 700 توننا تۇرمىستىق قالدىقتى سىرتقا تاستايدى.

وبلىستاعى قالالاردا سىرتقا تاستالاتىن قوقىستاردىڭ مورفولوگيالىق قۇرامى بىردەي كەلەدى. قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردىڭ 30%-ى – ازىق-تۇلىك قالدىقتارى، 30%-ى قاعاز، 13%-ى پلاستيكالىق زاتتار، 5%-ى شىنى، 8%-ى مەتالل جانە 14%-ى وزگە قالدىقتار.

الداعى ۋاقىتتا وبلىستا قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردى زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن قايتا وڭدەۋ وڭ جولعا قويىلماق. كەلەشەكتە قوقىستى جويۋ بارىسىندا قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەيتىن جوبالار ازىرلەنەدى. سونىمەن قاتار، پوليگونداردى ەكولوگيالىق نورمالارعا سايكەستەندىرۋ جۇمىستارى قولعا الىنۋدا.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي