BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.78 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 430.71 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.71
استانا:

«باقىتتى بالا» جوباسى اياسىندا 81 جەتىم بالاعا پاتەر كىلتى تابىستالدى

استانا، baq.kz. اقتوبەدە وبلىستا «بالا جىلى» اياسىندا جاريالانعان «باقىتتى بالا» اۋقىمدى جوباسى قورىتىندىلاندى. شاراعا قر پارلامەنتىنىڭ سەنات جانە ٴماجىلىس دەپۋتاتتارى، حالىقارالىق جانە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى، اقتوبە مەن وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارىنان كەلگەن بالالار قاتىستى.

«وسى جىل قازاقستاندىقتار ٴۇشىن ەرەكشە – ۇلتتىق-رۋحاني جانە جالپى ادامزاتتىق قۇندىلىقتاردىڭ وركەندەۋ جانە جاڭا كۇشپەن دامۋ جىلى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىنا، «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىنا سايكەس ٴبىزدىڭ وبلىستا اعىمداعى جىل «بالا جىلى» دەپ جاريالانىپ، سونىڭ اياسىندا وتكىزىلەتىن شارالار «باقىتتى بالا» جوباسىنا بىرىكتىرىلدى. جىل باسىنان بەرى جوبا اياسىندا كوپتەگەن وتە ماڭىزدى باستامالار جۇزەگە اسىرىلدى. وبلىس باسشىلىعى اتىنان بارلىق كاسىپكەرلەرگە، كومپانيالار مەن ۇيىمدارعا، اقتوبە قالاسى مەن اۋدان اكىمدەرىنە جوباعا قاتىسقاندارى ٴۇشىن العىس ايتامىن. ەلباسى 2019 جىلدى «جاستار جىلى» دەپ جاريايلاۋىنا بايلانىستى جوبا كەلەسى جىلى ٴوز جالعاسىن تاباتىن بولادى، -دەدى وبلىس اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆ.

«باقىتتى بالا» جوباسى يۋنيسەف، بۇۇدب حالىقارالىق قوعامدىق ۇيىمدارى، قايىرىمدىلىق قورلارى، قر ٴبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلعان بولاتىن.

«جوبانىڭ تەك قازاقستاندا عانا ەمەس، تمد ەلدەرىندە دە انالوگى جوق. وبلىستا بالالاردى، اسىرەسە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى قولداۋ جانە قورعاۋدا ۇلكەن جۇمىستار اتقارىلۋدا. بۇل تاجىريبەنى وزگە وڭىرلەرگە دە تاراتۋ كەرەك»، - دەدى قر بعم ۆيسە-مينيسترى ەلميرا سۋحانبەرديەۆا.

جوبانىڭ ناتيجەلەرى راسىمەن دە تاڭقالدىرارلىق. تەك بيىلدىڭ وزىندە اقتوبە وبلىسىندا ەلىمىزدەگى تۇڭعىش جىل بويعى ساۋىقتىرۋ ينكليۋزيۆتى «كۇنشۋاق» لاگەرى قۇرىلىپ، بيۋدجەت قاراجاتىنان تىس قارجىعا ٴاۋتيزمى بار بالالارعا ارنالعان ورتالىق، كوررەكسيالىق بالاباقشا، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى وڭالتۋ ورتالىعى اشىلدى.

177 سپورتتىق-ويىن الاڭى، جازعى اكۆاپارك، مۇز سارايى، تەننيس ورتالىعى پايدالانۋعا بەرىلدى. جەڭىل اتلەتيكالىق مانەجدىڭ قۇرىلىسى ٴجۇرىپ جاتىر.

25 it-كلاسس اشىلدى، مەكتەپتەر 24 3d-پرينتەرلەرمەن، 27 روبوت تەحنيكاسىنىڭ جيىنتىعىمەن، 28 ۋلتراقىسقا فوكۋستى پروەكتورمەن جابدىقتالعان. وبلىستاعى 120 مىڭ بالا جازعى دەمالىسپەن قامتىلدى، سونىڭ ىشىندە 15 مىڭ بالا قازاقستاننىڭ كيەلى جانە كورىكتى جەرلەرىنە اتتانسا، 700-دەن اسا دارىندى بالا ەلىمىزدەگى، الىس-جاقىن شەتەلدەردەگى ۇزدىك جازعى ساۋىقتىرۋ جانە ٴبىلىم بەرۋ لاگەرلەرىندە بولىپ قايتتى. سونداي-اق، تۇڭعىش رەت وبلىستا «اسەم» جىل بويعى وقۋ-تانىمدىق لاگەرى اشىلدى.

جوبا اياسىندا جەتىم جانە اتا-انا قامقورىنسىز قالعان بالالاردى جان-جاقتى قولداۋعا دا باسىمدىق بەرىلدى. ناتيجەسىندە كاسىپورىندار مەن مەملەكەتتىك ورگاندار بالالاردىڭ تقجب-دەگى ەسەپشوتتارىن جىل باسىنان بەرى 80 ملن تەڭگەگە تولىقتىرعان، 81 جەتىم بالاعا جاڭا پاتەرلەر مەن ۇيلەردىڭ كىلتتەرى تابىس ەتىلدى.

وبلىس اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆ شارانىڭ قورىتىندى كەشىندە جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا ات سالىسقانداردى ماراپاتتادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي