BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

الماتىداعى اتاۋى وزگەرگەن كوشەلەردىڭ ٴتىزىمى جاريا ەتىلدى

الماتىدا اتاۋى وزگەرگەن كوشەلەرىنىڭ ٴتىزىمى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى قر ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق قۇقىقتىق اقپارات ورتالىعىنا سىلتەمە جاساپ.

الماتى قالاسى اكىمدىگى جانىنداعى ونوماستيكا كوميسسياسىنىڭ 2017 جىلعى 10 قاراشاداعى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ جانىنداعى رەسپۋبليكالىق ونوماستيكا كوميسسياسىنىڭ 2017 جىلعى 27 قاراشاداعى قورىتىندىلارىنىڭ نەگىزىندە، الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى قاۋلى ەتىپ، ٴvى سايلانعان الماتى قالاسىنىڭ ٴماسليحاتى شەشىم قابىلدادى.

الماتى قالاسىنداعى الاتاۋ اۋدانى بويىنشا:

«اقبۇلاق» شاعىن اۋدانىنداعى ازتم كوشەسى – حان شاتىر كوشەسى;

«قاراسۋ» شاعىن اۋدانىنداعى ۆىسوكوۆولتنايا، ۆىسوكوۆولتنايا-1 كوشەلەرى – باعانالى وردا كوشەسى;

الماتى قالاسىنداعى المالى اۋدانى بويىنشا:

كارەرنايا، كارەرنايا-2، كارەرنايا-3، كارەرنايا-4 كوشەلەرى – قاراوتكەل كوشەسى;

الماتى قالاسىنداعى المالى، بوستاندىق اۋداندارى بويىنشا:

6 لينيا كوشەسى – نۇرلى جول كوشەسى;

الماتى قالاسىنداعى جەتىسۋ اۋدانى بويىنشا:

پلودوۆايا كوشەسى – قوياندى كوشەسى;

الماتى قالاسى مەدەۋ اۋدانى بويىنشا «كوكتوبە» شاعىن اۋدانىنداعى:

ك. ازىربايەۆ كوشەسى مەن ج. جابايەۆ تۇيىق كوشەسى – تالعات بيگەلدينوۆ كوشەسى;

ز. كوسمودەميانسكايا، ز. كوسمودەميانسكايا-1، ز. كوسمودەميانسكايا-2 كوشەلەرى – ساعادات نۇرماعانبەتوۆ كوشەسى;

الماتى قالاسىنداعى تۇركسىب اۋدانى بويىنشا:

پاركوۆايا كوشەسى – نۇر الەم كوشەسى;

تەلمان كوشەسى – نۇرسايا كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «اقجار» شاعىن اۋدانىنداعى:

اقبۇلاق كوشەسى – قاسىم تولەبەكوۆ كوشەسى;

دوستىق كوشەسى – قۇدايبەرگەن سۇلتانبايەۆ كوشەسى;

و. اۋباكىروۆ كوشەسى – مۇحامەدجان ٴابدىقالىقوۆ كوشەسى;

ج. جابايەۆ كوشەسى – تۇمانباي مولداعاليەۆ كوشەسى;

جايلاۋ كوشەسى – رىمعالي نۇرعالي كوشەسى;

قۇرمانعازى كوشەسى – مەيىرحان ٴابدىلدين كوشەسى;

ع. مۇسىرەپوۆ كوشەسى – قادىر مىرزاليەۆ كوشەسى;

ى. نوعايبايەۆ كوشەسى – ٴامينا ٴومىرزاقوۆا كوشەسى;

سامال كوشەسى – زاكاريا بەلىبايەۆ كوشەسى;

اباي كوشەسى – سۇلتان بايسۇلتانوۆ كوشەسى;

اينابۇلاق كوشەسى – نارىن كوشەسى;

اقباستاۋ كوشەسى – اياگوز كوشەسى;

اقدالا كوشەسى – گۇلبارشىن كوشەسى;

اقجازىق كوشەسى – گاۋھار كوشەسى;

اقيىق كوشەسى – بۇركىتتى كوشەسى;

اققاينار كوشەسى – قۇرتقا كوشەسى;

اقساي كوشەسى – تالشىن كوشەسى;

اقسۋ كوشەسى – التىن ادام كوشەسى;

اقتەرەك كوشەسى – التىباقان كوشەسى;

المالى كوشەسى – جاۋقازىن كوشەسى;

بايقوڭىر كوشەسى – ٴانشى قۇم كوشەسى;

جاڭاارقا كوشەسى – تامشىبۇلاق كوشەسى;

جاڭاشارۋا كوشەسى – بەلجايلاۋ كوشەسى;

جاستار كوشەسى – بەرەل كوشەسى;

كەڭدالا كوشەسى – اۋليەاتا كوشەسى;

قابانباي باتىر كوشەسى – ماقانشى كوشەسى;

قارابۇلاق كوشەسى – اقمونشاق كوشەسى;

قوساعاش كوشەسى – قويلىق كوشەسى;

تاتتىمبەت كوشەسى – ەر توستىك كوشەسى;

تەرەكتى كوشەسى –مىڭجىلقى كوشەسى;

ۇلان كوشەسى – لاشىن كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «جايلاۋ» شاعىن اۋدانىنداعى:

جيدەلى كوشەسى – كوسەگە كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «قاراعايلى» شاعىن اۋدانىنداعى:

اباي كوشەسى – بەلا احمەتوۆا كوشەسى;

المالى كوشەسى – مىڭجاسار ماڭعىتايەۆ كوشەسى;

ى. التىنسارين كوشەسى – تۇرسىنبەك كاكىشەۆ كوشەسى;

امانگەلدى كوشەسى – يۆان ششەگوليحين كوشەسى;

دومالاق انا كوشەسى – مايكوت ساندىباي ۇلى كوشەسى;

دوستىق كوشەسى – حاديشا بوكەەۆا كوشەسى;

جامبىل كوشەسى – فازىلحان بايىمبەتوۆ كوشەسى;

م. ماقاتايەۆ كوشەسى – سەرگەي كالمىكوۆ كوشەسى;

ٴا. مولداعۇلوۆا كوشەسى – لەسبەك سەيىتبەكوۆ كوشەسى;

س. سەيفۋللين كوشەسى – ماقاش ٴتاتىموۆ كوشەسى;

تۇركىستان كوشەسى – شايحيسلام مۋسين كوشەسى;

ايشا ٴبيبى كوشەسى – ەڭلىك-كەبەك كوشەسى;

ك. ازىربايەۆ كوشەسى – جۇمباقتاس كوشەسى;

ا. بايتۇرسىنوۆ كوشەسى – قوزىباسى كوشەسى;

و. جاندوسوۆ كوشەسى – ساۋداكەنت كوشەسى;

جەلتوقسان كوشەسى – رۋحانيات كوشەسى;

م. جۇمابايەۆ كوشەسى – ىزگىلىك كوشەسى;

د. قونايەۆ كوشەسى – اقبوكەن كوشەسى;

ناۋرىز كوشەسى – ارعىماق كوشەسى;

ناۋرىزباي باتىر كوشەسى – قۇرالاي كوشەسى;

رايىمبەك باتىر كوشەسى – كاۋسار كوشەسى;

ا. روزىباكيەۆ كوشەسى – ەرەن كوشەسى;

ق. ساتبايەۆ كوشەسى – اجارلى كوشەسى;

ت. رىسقۇلوۆ كوشەسى – ەر قوساي باتىر كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «قارعالى» شاعىن اۋدانىنداعى:

اباي كوشەسى – ەگور رەدكو كوشەسى;

امانگەلدى كوشەسى – جۇمەكەن ناجىمەدەنوۆ كوشەسى;

ع. مۇستافين كوشەسى – كەنەسارى حان كوشەسى;

جامبىل كوشەسى – بايداۋلەت كوشەسى;

ٴى. جانسۇگىروۆ كوشەسى – قورعالجىن كوشەسى;

ق. رىسقۇلبەكوۆ كوشەسى – راۋان كوشەسى;

س. تورايعىروۆ كوشەسى – بايعازى كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «قۇرامىس» شاعىن اۋدانىنداعى:

ق. ساتبايەۆ كوشەسى – اقسەلەۋ سەيدىمبەك كوشەسى;

ش. ايمانوۆ كوشەسى – اققۋ كوشەسى;

الاتاۋ كوشەسى – بالبىراۋىن كوشەسى;

ك. بايسەيىتوۆا كوشەسى – اقشاتىر كوشەسى;

ش. قالداياقوۆ كوشەسى – ٴۇرجار كوشەسى;

ب. مومىش ۇلى كوشەسى – قامبار باتىر كوشەسى;

س. مۇقانوۆ كوشەسى – بوزتورعاي كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «ناۋرىز» شاعىن اۋدانىنداعى:

رايىمبەك باتىر كوشەسى – راحىم سابدەنوۆ كوشەسى;

جامبىل كوشەسى – قۇندىزدى كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «راحات» شاعىن اۋدانىنداعى:

تولە بي كوشەسى – راحمانقۇل بەردىباي كوشەسى;

اباي كوشەسى – ارىستانباب كوشەسى;

ايتەكە بي كوشەسى – كوكدالا كوشەسى;

س. جيەنبايەۆ كوشەسى – جيدەلى-بايسىن كوشەسى;

قازىبەك بي كوشەسى – كۇلتوبە كوشەسى;

ي. ميچۋرين كوشەسى – مۇزبالاق كوشەسى;

ك. تيميريازەۆ كوشەسى – شاعالا كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «تاستىبۇلاق» شاعىن اۋدانىنداعى:

اقساي كوشەسى – تاۋتاعان كوشەسى;

ٴا. بەيسەۋوۆ كوشەسى – اقسۋ-جاباعىلى كوشەسى;

جاڭاارنا كوشەسى – قارلىعاش كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «تاۋجولى» شاعىن اۋدانىنداعى:

ناۋرىزباي باتىر كوشەسى – جانشا دوسمۇحامەدوۆ كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «تاۋسامالى» شاعىن اۋدانىنداعى:

ن. ٴجانتورين كوشەسى – نايمانباي باتىر كوشەسى;

م. جۇمابايەۆ كوشەسى – ٴازىلحان نۇرشايىقوۆ كوشەسى;

ا. يمانوۆ كوشەسى – گەرولد بەلگەر كوشەسى;

قاجىمۇقان كوشەسى – ماقتاي ساعديەۆ كوشەسى;

م. ماقاتايەۆ كوشەسى – سماعۇل ٴسادۋاقاس ۇلى كوشەسى;

ماحامبەت كوشەسى – ساكە باتىر كوشەسى;

ٴا. مولداعۇلوۆا كوشەسى – شاكەن نيازبەكوۆ كوشەسى;

رايىمبەك باتىر كوشەسى – شىڭعىس ايتماتوۆ كوشەسى;

س. سەيفۋللين كوشەسى – تەلجان شونان ۇلى كوشەسى;

ايتەكە بي كوشەسى – كوركەم كوشەسى;

قاراساي باتىر كوشەسى – شولپان كوشەسى;

م. مامەتوۆا كوشەسى – مەرەكە كوشەسى;

ٴسۇيىنباي كوشەسى – جىگەر كوشەسى;

تولە بي كوشەسى – اقباتا كوشەسى;

الماتى قالاسى ناۋرىزباي اۋدانى بويىنشا «شۇعىلا» شاعىن اۋدانىنداعى:

جايلاۋ كوشەسى – ساكەن ٴجۇنىسوۆ كوشەسى;

جەڭىس كوشەسى – كاۋكەن كەنجەتايەۆ كوشەسى;

قارابۇلاق كوشەسى – اشىربەك سىعاي كوشەسى;

ىنتىماق كوشەسى – قاسىم جاكىبايەۆ كوشەسى;

المالى كوشەسى – جالىن كوشەسى;

سامال كوشەسى – نۇرلى تاڭ كوشەسى بولىپ قايتا اتالسىن.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي