BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 377.62 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.03 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.67
استانا:

الماتى وبلىسىندا كولىك توناۋمەن اينالىسىپ كەلگەن ۇرىلار ۇستالدى

الماتى وبلىسى ٴىىد ٴباسپاسوز قىزمەتىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، وڭىردە كولىك توناۋمەن اينالىسقان قوس تالدىقورعاندىقتىڭ قىلمىستىق ارەكەتىنە توسقاۋىل قويىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

ولار ۇزاق ۋاقىت بويى اۋدان تۇرعىندارىنىڭ كولىكتەرىندەگى قۇندى دۇنيەلەرىن ۇرلاپ كەلگەن.

كۇدىكتىلەردىڭ جىل باسىنان بەرى ەسكەلدى اۋدانىندا ورىن العان 20 ۇرلىق فاكتىسىن جاساعانى دالەلدەندى. سونداي-اق، ولاردىڭ وسىنداي سيپاتتاعى باسقا دا ۇرلىقتارعا قاتىسى بارى انىقتالدى.

«كۇدىكتى رەتىندە ەكى ەر ادام ۇستالدى. ەكەۋى دە – تالدىقورعان قالاسىنىڭ تۇرعىندارى. بىرەۋى – 28 جاستا، بۇرىن ۇرلىق جاساعانى جانە توناۋمەن اينالىسقانى ٴۇشىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان، ال ەكىنشىسى – 24 جاستا. تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، قوس كۇدىكتى وبلىس ورتالىعى ماڭىنداعى باقتىباي، شىمىر، قارابۇلاق جانە ەشكىولمەس اۋىلدارىندا قىلمىستىق ارەكەتتەر جاساعان. ولار كوشە بويىندا تۇرعان كولىكتەردەن باعالى زاتتاردى ۇپتەپ كەتكەن. ونىڭ ىشىندە ۇلكەن جۇك كولىكتەرى دە بار. نەگىزىنەن ۇرىلار اككۋمۋلياتورلاردى، انتيرادار قۇرىلعىلارىن، اقشا جانە تەلەفوندار مەن كولىك ىشىندەگى وزگە دە قۇندى دۇنيەلەردى ۇرلاپ جۇرگەن. قولدى بولعان زاتتاردىڭ كەيبىرى تابىلىپ، قىلمىستىق تەرگەۋ ماتەريالدارىنا ايعاقزات رەتىندە تىركەلدى»،- دەپ حابارلايدى وبلىستىق پوليسيا وكىلدەرى.

سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 188-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس جۇرگىزىلۋدە. كۇدىكتىلەر تەرگەۋ اياقتالعانعا دەيىن مەكەنجايىن وزگەرتپەۋ تۋرالى مىندەتتەمەمەن بوساتىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي