BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

اقتوبە وبلىسىندا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي 32 الەۋمەتتىك نىسان اشىلادى

اقتوبە، baq.kz. اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆ جەلتوقسان ايىندا وتەتىن الداعى مەرەكەلەرگە دايىندىق ماسەلەسى بويىنشا جيىن وتكىزدى.

ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باسشىسى بۇلبۇل ەلەۋسىنوۆا مالىمدەگەندەي، 20 قاراشادا باستالعان تاۋەلسىزدىك كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك شارالار 17 جەلتوقساندا اياقتالادى.

بۇل كۇندەرى وبلىستا 250 مىڭعا جۋىق ادامدى قامتىعان 400-دەن اسا اۋقىمدى مادەني-كوپشىلىك، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار شارالار وتەدى. ەلدىڭ باستى مەرەكەسى قارساڭىندا 32 جاڭا وندىرىستىك جانە الەۋمەتتىك نىسانداردى اشۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، ەكى مەكتەپ، بەس بالاباقشا، بەس كوپقاباتتى تۇرعىن ٴۇي، اۋىلداردا ٴتورت گازبەن جانە سۋمەن جابدىقتاۋ نىساندارى، وڭالتۋ ورتالىعى، ەكى سپورتتىق نىسان مەن ت.ب. پايدالانۋعا بەرىلمەك.

وبلىس اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆ از قامتىلعان جانە كوپ بالالى وتباسىلاردى، مۇگەدەكتەر مەن الەۋمەتتىك جاعىنان الجۋاز توپتارعا جاتاتىن باسقا دا ازاماتتاردى قولداپ، ماتەريالدىق كومەك كورسەتۋگە باسا نازار اۋدارۋدى تاپسىردى.

«مەملەكەتتىڭ قامقورلىعى مەن مەرەكەلىك كوڭىل-كۇيدى ٴاربىر وتباسى، ٴاربىر اقتوبەلىك سەزىنۋى كەرەك»،-دەدى ٴوڭىر باسشىسى.

جيىن كەزىندە سونداي-اق، جاڭا جىلعا دايىندىق جانە ونى وتكىزۋ شارالارىنىڭ جوسپارى دا قارالدى.

اقتوبە قالاسى اكمىنىڭ ورىنباسارى كۇلپارشىن ايدارحانوۆانىڭ سوزىنشە، وبلىس ورتالىعىنىڭ كوشەلەرىندە 17 جەلتوقساننان باستاپ ەلۋدەن اسا جاڭا جىل شىرشالارى ورناتىلىپ، مەرەكەلىك جارىقتاندىرۋلار ۇيىمداستىرىلادى. اباي داڭعىلىن بەزەندىرەتىن باس شىرشانىڭ بيىكتىگى وتىز مەتر. ونى 18 جەلتوقساندا سالتاناتتى تۇردە جاعادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. جاڭاجىلدىق شىرشالار سونداي-اق، قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى اتىنداعى ساياباقتا، ارباتتا، «باتىس-2» (مۇز سارايى جانىنداعى) جانە «نۇر اقتوبە» تۇرعىن ٴۇي الاپتارىندا ورناتىلادى.

ورتالىق ستاديون اۋدانىندا قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ٴۇشىن مۇز قالاشىعى اشىلدى. 14 جەلتوقساننان باستاپ قالا بويىنشا بارلىعى 48 مۇز ايدىنى جۇمىس جاساي باستايدى. 80 مىڭنان استام بالاعا مىڭنان اسا جاڭا جىلدىق ەرتەڭگىلىكتەر وتەدى.

31 جەلتوقسان كۇنى تۇرعىندارعا ىڭعايلى بولۋ ٴۇشىن اقتوبەدەگى قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى اتىنداعى ساياباقتا، «باتىس-2» جانە «نۇر اقتوبە» تۇرعىن ٴۇي الاپتارىندا العاش رەت باستى مادەني-كوپشىلىك جاڭاجىلدىق شارالار مەن مەرەكەلىك وت شاشۋلار ۇيىمداستىرىلادى. بۇدان باسقا، مەيرامدار الدىندا قالانىڭ ٴتۇرلى نۇكتەلەرىندە ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ كەڭ تاڭداۋى ارزان باعامەن ساتىلاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەلەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلەدى.

ٴوڭىر باسشىسى مەرەكەلىك شارالاردى جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋ ٴۇشىن بارلىق شارالاردى قابىلداۋدى تاپسىردى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي