BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.17 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.11 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

اقتوبە وبلىسىندا مىڭعا جۋىق جەتىم بالا قامقورلىققا الىندى

فوتو: tadi.vn

وبلىس اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وبلىس اكىمدىگىندە وتكەن كەزدەسۋدە «باقىتتى بالا» جوباسىنىڭ بارىسى تالقىلاندى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

اقتوبە وبلىسىندا 2018 جىلى بالا جىلى دەپ جاريالانىپ، ونىڭ شەڭبەرىندە «باقىتتى بالا» اۋقىمدى جوباسى ىسكە اسىرىلۋدا. اتالمىش جوبا وتباسى مەن بالاعا قولداۋ كورسەتەتىن قر ٴبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى، حالىقارالىق ۇيىمدار مەن قايىرىمدىلىق قورلاردى ٴوزارا ٴىس-قيمىل جاساۋ، ورتاق ماقساتقا جۇمىلدىرۋ ارقىلى جۇزەگە اسپاق.

«جوبانىڭ باستى ماقساتى – بالالارعا، ولاردىڭ ينتەللەكتۋالدى، فيزيكالىق، رۋحاني جانە ادامگەرشىلىك دامۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ. ونى ٴتيىمدى ىسكە اسىرۋ ٴۇشىن ٴبىلىم باسقارماسى تاراپىنان جانە باسقا مۇددەلى ورگانداردان جاقسى ۇيلەستىرىلگەن جۇمىس قاجەت. ٴبىز بالالارعا مەيىرىمدى بولۋ ٴۇشىن قولىمىزداعى بارلىق مۇمكىندىكتى بارىنشا پايدالانۋىمىز كەرەك»، - دەدى وبلىس اكىمى بەردىبەك ساپاربايەۆ جيىندى اشۋ ساتىندە.

وبلىستىق ٴبىلىم باسقارماسىنىڭ باسشىسى ٴلاززات ورازبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا جوبا 8 بلوكتا بەلسەندى تۇردە جۇزەگە اسىرىلۋدا. جالپى «بالالار it الەمى» باعىتى اياسىندا جىل باسىنان بەرى ينتەراكتيۆتى جابدىقتاردى، روبوتتى جيناقتاردى، 3d وقۋ ورىندارىنىڭ 3d پرينتەرلەرىن جابدىقتاۋعا 116،7 ملن. تەڭگە ٴبولىندى. مەكتەپتەر مەن بالاباقشالاردىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن نىعايتۋ ٴۇشىن جالپى سوماسى 981 ملن تەڭگە ٴبولۋ جوسپارلانۋدا.

«ساندىق ساۋاتتىلىق – مۇمكىندىكتىڭ ماتريساسى» بلوگى شەڭبەرىندە 30 ملن تەڭگە تۇراتىن حالىقارالىق دارەجەدەگى اۋە-مودەرندىك كوردودرومنىڭ قۇرىلىسىنا سمەتالىق جوبا ازىرلەندى.

روبوتوتەحنيكالىق «كەگەلرينگتەن» وبلىستىق اشىق چەمپيونات وتكىزىلدى. 1 ماۋسىمعا دەيىن بارلىق اۋدانداردا روبوتوتەحنيكانىڭ رەسۋرستىق ورتالىقتارى اشىلادى. سونداي-اق، «باعدارلامالاۋ نەگىزدەرى» فاكۋلتاتيۆ كۋرسى، سەمينارلار، كونكۋرستار مەن سيفرلىق ساۋاتتىلىق دەڭگەيىن كوتەرۋ بويىنشا حالىقارالىق چەمپيوناتتار وتكىزۋ جوسپارلانۋدا.

ەرەكشە ٴبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالار دا نازاردان تىس قالعان جوق. ولارعا «كەدەرگىسىز ٴبىلىم بەرۋ» بلوگى ارنالعان. سونىڭ اياسىندا كوررەكسيالىق ۇيىمدار جەلىسىن دامىتۋ شارالارى قابىلدانۋدا. وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا اشىلاتىن ٴاۋتيزمى بار بالالارعا ارنالعان كوررەكسيالىق ورتالىققا جۇمىسشىلار الۋ باستالدى. بۇدان باسقا، ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار بالالار ٴۇشىن 180 ورىندىق بالاباقشا مەن تىرەك-قيمىل جۇيەسى بۇزىلعان بالالاردى وڭالتۋ ورتالىعى اشىلماق.

جىل باسىنان بەرى «دەنى ساۋ بولاشاق» بلوگى اياسىندا وبلىس مەكتەپتەرىن سپورت جابدىقتارىمەن جانە قۇرال-سايماندارمەن جاراقتاندىرۋ ٴۇشىن 95 ملن تەڭگە ٴبولىندى. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە جەتىم جانە اتا-انا قامقورىنسىز قالعان بالالاردى جان-جاقتى قولداۋعا باسىمدىق بەرىلدى. بۇگىندە كاسىپورىندار مەن مەملەكەتتىك ورگاندار جەتىم جانە اتا-انا قامقورىنسىز قالعان 938 بالانى ٴوز قامقورلىقتارىنا العان. ولار بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار-اقپان ايلارى ىشىندە بالالاردىڭ قتقجب-دەگى جيناق شوتتارىن 12،7 ملن. تەڭگەگە تولتىردى. جوبا باسىنان بەرى ٴۇش جەتىم بالا باسپانالى بولدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي