BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

«100 جاڭا وقۋلىق» جوباسىنا قىزىعۋشىلىق جوعارى

استانا، baq.kz. وڭتۇستىك قازاقستان مەملەكەتتىك پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ ستۋدەنتتەرمەن كەزدەسىپ، «رۋحاني جاڭعىرۋ: جاستارعا جاڭا باعدار» تاقىرىبىندا لەكسيا وقىدى.

لاتىن ٴالىپبيىنىڭ ٴمان-ماڭىزىنا توقتالعان ٴوڭىر باسشىسى ۇلتتىڭ ساناسىن سەرپىلتۋدە جاڭا ٴالىپبيدىڭ پايدالى ەكەنىن جەتكىزىپ، بۇل ماسەلە نازارىندا بولاتىنىن جەتكىزدى.

«رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى بويىنشا وڭىرلىك جوبالىق كەڭسەنىڭ مالىمەتىنشە، الداعى ۋاقىتتا دا لاتىن ٴقارپىن ناسيحاتتاۋ، قولدانىسقا ەنگىزۋ جولىنداعى جۇمىستار جالعاسا بەرمەك. ويتكەنى، بۇل باستاماعا قىزىعۋشىلىق جوعارى.

سونىمەن بىرگە، تۇركىستان وبلىسىندا «جاڭا گۋمانيتارلىق ٴبىلىم 100 جاڭا وقۋلىق» ارنايى جوباسى بويىنشا دا ٴتيىستى جۇمىستار قولعا الىنعان. وڭىردە مەملەكەتتىك تىلگە اۋدارىلعان 18 وقۋلىقتىڭ تانىستىرىلىمى وتكەن. وعان جوعارى وقۋ ورنى باسشىلارى مەن زيالى قاۋىم وكىلدەرى، ستۋدەنتتەر قاتىسقان. ستۋدەنتتەرگە باعدارلامانىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى ٴتۇسىندىرىلىپ، «100 جاڭا وقۋلىق» جوباسى شەڭبەرىندە قازاق تىلىنە اۋدارىلعان وقۋلىقتاردى تانىستىرۋ، لاتىن الىپبيىنە كوشۋ جانە «سيفرلى قازاقستان» باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا ون كۇندىك ٴوتتى.

ۋنيۆەرسيتەتتە «رۋحاني جاڭعىرۋ» الاڭى، «قازاق تىلىندەگى 100 جاڭا وقۋلىق كوۆوركينگ ورتالىعى» جانە وقۋشىلارعا ارنالعان اقىسىز كومپيۋتەر سىنىپتارى اشىلىپ، جۇمىستارى تانىستىرىلدى. بۇگىندە تۇركىستان وبلىسىنداعى 2 جوعارى وقۋ ورنىندا جوبالىق كەڭسەلەر قۇرىلىپ، «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعىتىندا ٴتۇرلى الاڭشالار اشىلعان. ۋنيۆەرسيتەتتەر كىتاپحانالارىندا «100 جاڭا وقۋلىق» جوباسى بويىنشا ارنايى بۇرىشتار جاساقتالعان. سىرداريا ۋنيۆەرسيتەتىندە «100 جاڭا وقۋلىق» جوباسى اياسىندا جارىق كورگەن وقۋلىقتار سكانەرلەنىپ، ۋنيۆەرسيتەتتىڭ سايتىنا سالىندى. قازىرگى تاڭدا قۇندى كىتاپتار ستۋدەنتتەردىڭ رۋحاني يگىلىگىنە جاراپ تۇر.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي