BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.26 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.63 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

 «جومارت جۇرەك» سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى

استانا، baq.kz. استانادا «جومارت-جۇرەك» بايقاۋىنىڭ لاۋرەاتتارىن ماراپاتتاۋ ٴراسىمى ٴوتتى.

«جومارت جۇرەك» سىيلىعى «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىنىڭ «اتامەكەن» كىشى باعدارلاماسى شەڭبەرىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى ۇيىمداستىرعان بىرەگەي جوبا.

ماراپاتتاۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - قايىرىمدىلىق، مەسەناتتىق جانە فيلانتروپيا يدەيالارىن ناسيحاتتاۋ.

ماراپاتتاۋ راسىمىندە تۋعان جەرىن دامىتۋعا ۇلەس قوسقان بيزنەس-قۇرىلىمداردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ، ەرىكتىلەر مەن فيلانتروپتاردىڭ 50 وكىلى ماراپاتتالدى. سىيلىق «جىل مەسەناتى»، «جىل تۇلعاسى»، «تۋعان ولكە»، «ەرەن ەرىكتىلىك»، «ۇزدىك ۇيىم» سياقتى 5 نوميناسيا بويىنشا بەرىلدى.

«جىل مەسەناتى» نوميناسياسى بويىنشا «اسىل ميراس» جەكە قايىرىمدىلىق قورىنىڭ نەگىزىن سالۋشى، قوعام قايراتكەرى بولات وتەمۇراتوۆ جەڭىمپاز اتاندى.

سونداي-اق، اتالعان نوميناسيا بويىنشا «اليانس ltd» جشس ديرەكتورى اسقاربەك كەرەلبايەۆ ماراپاتتالدى.

بەلسەندى ازاماتتىق پوزيسياسى، ٴتۇرلى باعىتتار بويىنشا كەڭ اۋقىمدى قايىرىمدىلىق شارالارىن وتكىزگەنى ٴۇشىن «جىل تۇلعاسى» نوميناسياسىنىڭ يەگەرىنىڭ ٴبىرى بولىپ «kmg international» كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى جانات تۇسىپبەكوۆ ماراپاتتالدى.

اتالعان نوميناسيا بويىنشا سىيلىق اعايىندى سىراليەۆتەرگە دە تابىستالدى.

«تۋعان ولكە» نوميناسياسى بويىنشا پاۆلودار وبلىسىنىڭ شارباقتى اۋدانىنداعى «پوبەدا» جشس ديرەكتورى الەكساندر پولياكوۆ ماراپاتتالدى.

سوزاق اۋدانىنىڭ ى.التىنسارين اتىنداعى ورتا مەكتەبىنىڭ اعىلشىن ٴتىلى ٴمۇعالىمى نۇرسۇلۋ ٴابداشىم ەرىكتىلىك قىزمەتكە بەلسەندى قاتىسقانى ٴۇشىن «ەرەن ەرىكتىلىك» نوميناسياسى بويىنشا جەڭىمپازداردىڭ ٴبىرى اتاندى.

«ۇزدىك ۇيىم» نوميناسياسى بويىنشا «ۋنيۆەرسال» جشس ماراپاتتالدى.

ٴاربىر نوميناسيا بويىنشا «جومارت جۇرەك» سىيلىعىنىڭ 10 جەڭىمپازى ماراپاتتالدى.

جەڭىمپازدار سايتتا اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى انىقتالدى. داۋىس بەرۋگە شامامەن 625 مىڭ ادام قاتىستى.

2018 جىلى ەلىمىز بويىنشا 735 مەسەنات 35 ملرد تەڭگە كولەمىندە قايىرىلىمدىلىق جاساعان. اتالعان قاراجاتتارعا سپورتتىق نىساندار، مەكتەپتەر مەن مەديسينالىق نىساندار سالىندى جانە جوندەۋدەن وتكىزىلدى، ٴتۇرلى كومەك كورسەتىلدى، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبالار قارجىلاندىرىلدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي