BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

سۇلتانوۆ استانانى دامىتۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن ازىرلەمەك

اپتا سايىن وتەتىن اپپارات ماجىلىسىندە قالا اكىمى قالانى دامىتۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن قۇرۋعا تاپسىرما بەردى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى اكىمدىكتىڭ سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

«مەملەكەت باسشىسى ٴبىزدىڭ الدىمىزعا جاقىن ارادا ورىندالۋى ٴتيىس ٴبىرقاتار باسىم مىندەتتەردى قويىپ وتىر»، – دەپ مالىمدەدى باقىت سۇلتانوۆ.

قالانى دامىتۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن ەنگىزۋ جانە يننوۆاسيالاردى ىلگەرىلەتۋ، كرەاتيۆتى ادامدار سانىن كوبەيتۋ ٴۇشىن قولايلى ورتا قۇرۋ 2050 جىلعا دەيىن قالانى دامىتۋدىڭ ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياسىن ازىرلەۋدى تالاپ ەتەدى. جاڭا ستراتەگيانى قۇرۋ جونىندەگى تاپسىرمانى مەملەكەت باسشىسى وسى جىلدىڭ 11 قىركۇيەگىندە بەرگەن بولاتىن.

اكىم قالاداعى قازىرگى احۋالعا كەشەندى تۇردە تالداۋ وتكىزىپ، ستراتەگيالىق ماقساتتى انىقتاۋدى، بولاشاقتىڭ قانداي بولاتىنىن بولجاۋدى تاپسىردى: ياعني ٴومىر ساپاسىن ارتتىرۋ، قالالىق ورتانىڭ ۇيلەسىمدىلىگى، تۇراقتى ەكونوميكالىق ٴوسىم، رەسۋرستاردى ٴتيىمدى پايدالانۋ جانە ت.ب.

ەلوردانىڭ جاڭا ستراتەگيالىق دامۋ ۇلگىسى وزىنە «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى شەڭبەرىندە ىسكەر قارجىلىق حابتى قوسۋى كەرەك. بۇل باعىت سونىمەن قاتار تۋريزم يندۋستريا سالاسىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتە ٴتۇسۋدى تالاپ ەتەدى.

«وسىعان بايلانىستى ىسكەر تۋريزم سالاسىندا الدىڭعى قاتارلى حالىقارالىق ۇيىمدارمەن حالىقارالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋدى تاپسىرامىن. تۋريزم سالاسىندا قىزمەت كورسەتۋ سەرۆيسىنىڭ ساپاسىن حالىقارالىق ستاندارتتارعا كوتەرۋ وتە ماڭىزدى»، – دەدى اكىم.

اسىرەسە قالالىقتاردىڭ قولايلى ٴومىر ٴسۇرۋى ٴۇشىن جاسالاتىن يگىلىكتەرگە ەرەكشە كوڭىل ٴبولىنۋ كەرەكتىگى تاپسىرىلدى: اباتتاندىرۋ، الەۋمەتتىك وبەكتىلەردى سالۋ، تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسى.

ب. سۇلتانوۆ وسى جىلى جوسپارلانعان جالپى الاڭى 2،3 ملن شارشى مەتردەن كەم ەمەس تۇرعىن ۇيلەردى پايدالانۋعا بەرۋدى تاپسىردى (جىل باسىنان بەرى 1699،6 مىڭ شارشى مەتر تۇرعىن ٴۇي پايدالانۋعا بەرىلدى).

«اكىمدىكتىڭ جۇمىسى مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەن بەس الەۋمەتتىك باستامانى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالۋى كەرەك، – دەپ ايرىقشا توقتالدى ب. سۇلتانوۆ. – وسى مىندەتتەردى اتقارۋ جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا جانە قالانىڭ ارى قاراي ەكونوميكاسىن دامىتۋعا اسەر ەتەدى».


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي