BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.17 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.11 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

رەسپۋبليكانىڭ ەڭ ۇزدىك قالاۋشىلارى مەن سىلاقشىلارى انىقتالدى

قىزىلوردادا رەسپۋبليكامىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن قۇرىلىسشىلار ۇزدىك شەبەر اتاعى ٴۇشىن باق سىناستى، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

بايقاۋعا قاتىسۋ ٴۇشىن قازاقستاننىڭ بارلىق اۋماعىنان 30 قاتىسۋشى ٴوتىنىم بەرگەن.

«قۇرىلىسشىلاردىڭ ەرەن ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا وبلىسىمىزدا جانە قازاقستاننىڭ وزگە ايماقتارىندا ٴىرى ينۆەستيسيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ، زاماناۋي نىساندار سالىنۋدا. وزدەرىڭىز كورىپ وتىرعانداي، قىزىلوردادا سىرداريانىڭ سول جاعالاۋىندا 15 شاعىن اۋدان، الەۋمەتتىك جانە بيزنەس-نىسانداردى قامتيتىن جاڭا قالا بوي كوتەرۋدە. وسى بايقاۋدى ٴبىز استانانىڭ 20 جىلدىعى مەن قىزىلوردانىڭ 200 جىلدىعىنا وراي، سونداي-اق جۇمىسشى ماماندىقتاردى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىردىق. كاسىبي شەبەرلىك بايقاۋىنا ەلىمىزدىڭ بارلىق ايماقتارىنان قۇرىلىسشىلار قاتىسۋدا»، – دەيدى قىزىلوردا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قۋانىشبەك ىسقاقوۆ.

ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بايقاۋ بارىسىندا بارلىق تاپسىرمالاردى دۇرىس ورىنداۋمەن قاتار قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋ جانە شىعارماشىلىق كوزقاراس ەسەپكە الىندى.

بايقاۋ قورىتىندىسىمەن «ۇزدىك قالاۋشى» جانە «ۇزدىك سىلاقشى» نوميناسيالارىندا جەڭىمپازدار انىقتالدى.

«ۇزدىك قالاۋشى» نوميناسياسىندا ٴبىرىنشى ورىندى ايجارىق نيازوۆ (اتىراۋ وبلىسى)، ەكىنشى ورىندى زەردەبەك يسقاليەۆ (باتىس قازاقستان وبلىسى)، ٴۇشىنشى ورىندى باۋىرجان چۋنەتوۆ (ماڭعىستاۋ وبلىسى) يەلەندى. «ۇزدىك سىلاقشى» نوميناسياسىندا ٴبىرىنشى ورىندى نينا دەركسەن (قاراعاندى وبلىسى) جەڭىپ السا، ەكىنشى ورىن ەركەماي تەمىرعاليەۆاعا (پاۆلودار وبلىسى)، ال ٴۇشىنشى ورىن عاني ەلعوجينگە (جامبىل وبلىسى) بۇيىردى. جەڭىمپازدارعا ديپلوم مەن باعالى سىيلىقتار – كومپيۋتەر، تەلەديدار جانە نوۋتبۋكتار تابىستالدى.

«قۇرىلىسشى ماماندىعىنىڭ قاي كەزدە دە ماڭىزى زور. ٴبىزدى نازاردان تىس قالدىرماي، ەلەپ-ەسكەرىپ، وسىنداي سايىس ۇيىمداستىرعانىنا قۋانىشتىمىن»، - دەيدى اتىراۋلىق قۇرىلىسشى ايجارىق نيازوۆ.

اتاپ وتەيىك، سايىس سىرداريانىڭ سول جاعالاۋىنداعى قۇرىلىس نىساندارىندا ۇيىمداستىرىلدى.

بۇگىندە قىزىلوردا قالاسىنىڭ سول جاعالاۋى قارقىندى قۇرىلىس الاڭىنا اينالدى. جاڭا قالادا 1925 جىلى ۇلتقا «قازاق» اتاۋىن قايتا بەرۋ تۋرالى تاريحي شەشىم قابىلدانعان قازاق ورتالىق اتقارۋ كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى عيماراتى ارحيۆتەگى سىزبالار بويىنشا قايتا سالىنعان رۋحاني جاڭعىرۋ ورتالىعى سالىندى. قازىرگى تاڭدا مۇندا 18 كوپقاباتتى تۇرعىن ٴۇي سالىنىپ، قالا كۇنىنە وراي پايدالانۋعا بەرىلمەك. سونداي-اق، مۇندا 320 ورىندىق بالاباقشا، «بولاشاق» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەر قالاشىعى، جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى، ەمحانا، نەكە قييۋ سارايى مەن وزگە دە الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى سالىنۋدا. بيىل وسى اۋماقتا حالقىمىزدىڭ وي-ساناسى، ۇلتتىق ٴسالت-داستۇرى، تۇرمىس-تىرشىلىگىن ەسكەرە وتىرا، شىعىس ستيلىندەگى تۇرعىن ۇيلەر سالىنباق.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي