BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

«مەكتەپ اسحانالارى» الەۋمەتتىك جوباسى. اسحانالاردا تازالىق ناشار

استانا، baq.kz. وسكەلەڭ ۇرپاققا قامقورلىق – «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ العا قوياتىن نەگىزگى ماسەلەلەرىنىڭ ٴبىرى. وسىعان بايلانىستى پارتيالىقتار وقۋشىلاردىڭ تاماقتانۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان «مەكتەپ اسحانالارى» ماڭىزدى الەۋمەتتىك جوباسى اياسىندا جۇمىس ىستەپ جاتىر.

جوبا اياسىندا بىرنەشە ايدان بەرى استانامىزدا اتا-انالاردىڭ، ٴبىلىم باسقارماسى وكىلدەرىنىڭ، پارتيانىڭ استانا قالالىق فيليالى مەن ۇەۇ وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن مونيتورينگ جۇزەگە اسىرىلدى. ناتيجەسىندە سانيتارلىق ەرەجەلەردىڭ كوپتەپ بۇزىلۋى، تىيىم سالىنعان ونىمدەردى وتكىزۋ، پورسيانىڭ كەم ولشەنۋى، ايتىلعان مازىرگە سايكەسسىزدىك، تاعامدا تاڭبالاۋدىڭ بولماۋى، تاۋارلىق كورشىلەستىكتى ساقتاماۋ انىقتالدى.

سونىمەن، №57 مەكتەپ اسحاناسىنىڭ جۇمىسشىلارى تاعامدى اشىق كۇيىندە قويماعا تىعىپ، كىلتىمىز جوق دەگەندى جەلەۋ قىلىپ، ونى ىشىنەن جاۋىپ قويعان. ەسىكتى جانجالداسۋدىڭ از-اق الدىندا قالىپ اشۋعا تۋرا كەلدى.

وزگە وقۋ مەكەمەلەرىندە دە تىيىم سالىنعان ونىمدەر مەن دامدەۋىشتەردى دۋحوۆكا شكافىندا تىعۋعا تىرىسقان جايتتار ايقىندالدى. ال №5 مەكتەپتىڭ قويماسىندا ازىق-تۇلىكپەن بىرگە اۆتوكولىك شينالارى ساقتالعان. تاماقتاردىڭ ساپاسى دا كوڭىل كونشىتەرلىك ەمەس.

مىسالى، №34 جانە №74 مەكتەپتەردە سۇيەگى شىعىپ تۇرعان بالىقتاردى تاعامعا ۇسىنادى، بۇل ٴتىپتى، بالالار تۋرالى ايتپاعاندا، ەرەسەكتەر ٴۇشىن دە ٴقاۋىپتى. تاماقتانۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ بۇزىلۋى تاعى قايتالانىپ وتىرعان №57 مەكتەپتە اسحانا قۇرىلتايشىلارىنىڭ ٴبىرى كوميسسيا مۇشەلەرىن وقۋ مەكەمەسىنە كىم كىرگىزگەندىگىن سۇراپ، ۇزاق ۋاقىت اشۋلاندى.

دەسەك تە، ۆەدومستۆوارالىق ساراپتامالىق توپ قر بعم تاماقتانۋ ۇيىمى تۋرالى №717 ەرەجەلەرىنە سايكەس استانا قالاسى ٴبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ بۇيرىعىمەن قۇرىلعان. مونيتورينگ جۇرگىزەردىڭ الدىندا بۇل بۇيرىقپەن مەكتەپ اكىمشىلىگى، اسحانا قىزمەتكەرلەرى تانىسقان.

ونىڭ ۇستىنە، ساراپشىلارعا دايىن تاماقتى ولشەۋگە رۇقسات بەرمەدى. كۇردەلى ولقىلىقتارعا قاراماستان، مەكتەپ اكىمشىلىگى مەن ٴبىلىم باسقارماسى سايكەس شارالار قولدانباعان. وسى جىلدار ىشىندە ىقىلاسسىز جەتكىزۋشىلەر تىزىمىندە 2017 جىلى ەنگىزىلگەن ٴبىر جەتكىزۋشى انىقتالدى.

«نۇر وتان» پارتياسى استانا قالالىق ٴبىلىم باسقارماسىن، قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىن مەكتەپتەردەگى تاماقتانۋ ساپاسىن جاقسارتۋ بويىنشا جۇمىستاردىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا جانە اتالعان دەرەكتەردى باقىلاۋعا الۋعا شاقىرادى. شارتتىق مىندەتتەمەلەردى بۇزاتىن جانە وقۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن قاتەرگە تىگەتىن جەتكىزۋشىلەرگە قاتىستى تيىسىنشە شارالار قابىلداۋ قاجەت.

فوتو: نۇر وتان پارتياسىنىڭ باسپاسوزىنەن


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي