BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.54 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.79 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.72
استانا:

قاراعاندىلىق ستۋدەنتتەر الاياق ايەلگە الدانىپ قالدى

قاراعاندى، baq.kz ٴتىلشىسى. جوعارى ٴبىلىم بەرۋ سالاسىندا زاڭسىز قىزمەتتەردى جاساي الاتىندىعىن ايتىپ، تۇرعىنداردىڭ سەنىمىنە كىرگەن ايەل قاراعاندىلىقتان اقشا العان. ولاردىڭ كەيبىرەۋىن گرانتقا اۋىستىرامىن دەسە، ەندى بىرەۋلەرىنەن ماگيستراتۋراعا تۇسىرەمىن دەپ الداعان. وسىلايشا، 27 ادامنىڭ ميلليونداعان قارجىسىن قولدى ەتكەن الاياق ايەلگە قاتىستى قىلمىستىق ٴىس قوزعالدى.

قاراعاندىنىڭ وتىزعا تارتا تۇرعىنى ٴبىلىم الۋدىڭ جەڭىل جولدارىن ىزدەپ، سوڭىندا الاياق ايەلگە الدانىپ قالعان. 26 جاستاعى ايەل اقىلى نەگىزدە ٴبىلىم الاتىن 27 ستۋدەنتتى گرانتقا اۋىستىرۋ ٴۇشىن ٴارقايسىسىنان 100 مىڭ تەڭگەدەن اقشا العان. سونداي-اق، ماگيستراتۋرعا ەمتيحانسىز ٴتۇسىرۋ قولىنان كەلەتىندىگىن ايتىپ، بىرنەشە ادامنىڭ قوماقتى قارجىسىن قالتاسىنا باسقان. ەش قيىندىقسىز ماگيستراتۋراعا تۇسكىسى كەلگەن، گرانتتا وقۋدى ارمانداعان قاراعاندىلىقتاردىڭ جوسپارى ىسكە اسپادى. الاياق ايەل ولاردى قۇرعاق ۋادەمەن بىرنەشە اي بويى الداپ كەلگەن. ٴىستىڭ سوڭى سيىرقۇيىمشاقتالىپ، ماسەلەنى شەشۋشى ايەلدىڭ سىلتاۋى كوبەيگەن سايىن تۇرعىندار بۇندا ٴبىر شيكىلىكتىڭ بارىن ٴبىلىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ارىز تۇسىرگەن.

قاراعاندى وبلىستىق پوليسيا دەپارتامەنتى ٴباسپاسوز قىزمەتىنىڭ ايتۋىنشا، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا الاياققا الدانعاندارىن ايتىپ 27 ادام ارىز تۇسىرگەن.

«قاراعاندى قالاسىنىڭ 26 جاستاعى تۇرعىنى جوعارى ٴبىلىم بەرۋ سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىندىگىن، ياعني گرانتقا اۋىستىرۋ، وقۋعا ٴتۇسىرۋ سياقتى ىستەردى شەشە الاتىندىعىن ايتىپ تۇرعىنداردان الاياقتىقپەن اقشا العان. بۇگىنگى كۇنگە دەيىن اتالعان ٴىس بويىنشا 27 ارىز ٴتۇستى. كۇدىكتى قىلمىسىن مويىندادى. ٴىس قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابى، ياعني «الاياقتىق» بابى بويىنشا ٴىس قوزعالعان. كۇدىكتىدەن تۇرعىلىقتى جەرىن تاستاپ كەتپەۋ جايلى سەنىمحات الىندى، سەبەبى ونىڭ قامقورلىعىندا كامەلەتتىك جاسقا تولماعان ٴۇش بالا بار»، - دەيدى قاراعاندى وبلىستىق پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ ٴباسپاسوز حاتشىسى باقىتجان قۇدياروۆ.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي